Democratizing access to the best data on religion since 1997
DATA ARCHIVE
DATA ARCHIVE

Archive Navigation

Summary
Codebook
Downloads
View Question Bank

Archive Categories


Sort the above Archive Category by:Browse Alphabetically
Browse All Categories
Browse Newest Additions

File Summaries


Search Data Archive


Religion and Civic Engagement in Kenya and Nigeria (2011) - Kenya - Codebook

All frequencies are raw numbers (no weights used).

1) Respondent identification (RESPID)
 NMeanStd. Deviation
Total1200667.90407.65
2) Quality checks [Edited by interviewer] (QC_1)
 TOTAL%
1) Edited by interviewer1200100.0
Total1200100.0
3) Quality checks [Supervisor accompanied] (QC_2)
 TOTAL%
2) Supervisor accompanied133100.0
Missing1067
Total133100.0
4) Quality checks [Supervisor edited] (QC_3)
 TOTAL%
3) Supervisor edited1085100.0
Missing115
Total1085100.0
5) Quality checks [Supervisor backchecked] (QC_4)
 TOTAL%
4) Supervisor back-checked115100.0
Missing1085
Total115100.0
6) Quality checks [PM edited] (QC_5)
 TOTAL%
5) PM edited8100.0
Missing1192
Total8100.0
7) Interviewer, please select which type of respondent this interview applies to. (TYPE)
 TOTAL%
1) Charismatic Catholic44837.3
2) Non-charismatic Catholic45237.7
3) Pentecostal30025.0
Total1200100.0
8) Sampling point (location or parish where this interview will be conducted) (SPOINT)
 TOTAL%
1) Mtopanga (Mombasa)22718.9
2) Changamwe (Mombasa)17114.3
3) Dandora (Nairobi)20016.7
4) Saint Benedicts (Nairobi)20016.7
5) Holy Cross (Nakuru)20216.8
6) Catholic Parish (Eldoret)20016.7
Total1200100.0
9) Town (TOWN)
 TOTAL%
1) Nairobi40033.3
2) Mombasa39833.2
3) Eldoret20016.7
4) Nakuru20216.8
Total1200100.0
10) Location of respondent's residence (LOCATION)
 TOTAL%
1) Urban70393.5
2) Near-urban (i.e. most people work in city)486.4
3) Rural (i.e. village where most people are farmers or herders)10.1
Missing448
Total752100.0
11) Name of Catholic parish to which respondent belongs (Jina la parokia la kikatoliki ambako muumini anatoka) [Interviewer, leave blank if you are interviewing a Pentecostal.] (PARISH)
 NMeanStd. Deviation
Total9004.624.69
12) Respondent's gender (Jinsia ya anayejibu maswali) (GENDER)
 TOTAL%
1) Male (Mwanaume)54545.4
2) Female (Mwanamke)65554.6
Total1200100.0
13) What is your religion, if any? (Dini yako ni ipi kama unayo) (Q1)
 TOTAL%
1) Pentecostal (Mpetenkosti)29839.6
2) AIC (African Initiated Church)10.1
3) PCEA (Presbyterian Church of East Africa)10.1
11) Catholic (Katoliki)45260.1
Missing448
Total752100.0
14) I just want to make sure: are you a member of the Charismatic Renewal group in your parish? (Nataka tu kuwa na uhakika: je wewe ni mmoja wa kikundi cha Charismatic Renewal katika parokia yenu?) (Q1_1)
 TOTAL%
1) Yes (Ndio)448100.0
Missing752
Total448100.0
15) How old are you? (Una umri wa miaka ngapi?) (Q2)
 NMeanStd. Deviation
Total120033.5311.50
16) What is your marital status? (Hali yako ya ndoa ni ipi?) (Q3)
 TOTAL%
1) Single, never married (Sina mchumba, sijawahi oa/olewa)39532.9
2) Partnered but not married (Nina mchumba lakini hatujaoana)443.7
3) Married (Katika ndoa)69858.2
4) Divorced (Mtalikiwa)191.6
5) Widowed (Mwenza katika ndoa aliaga)443.7
Total1200100.0
17) Do you have any children? (Je, una watoto?) (Q4)
 TOTAL%
0) No (La) [Go to Q6 (Nenda swali la Q6)]41734.8
1) Yes (Ndio)78365.3
Total1200100.0
18) If yes, how many? (Kama ndio, wangapi?) (Q5)
 TOTAL%
1) One (Mmoja)17922.9
2) Two (Wawili)20626.3
3) Three (Watatu)13216.9
4) Four (Wanne)11014.0
5) Five (Watano)658.3
6) Six (Sita)334.2
7) Seven (Saba)273.4
8) Eight (Nane)172.2
9) Nine (Tisa)30.4
10) Or more (Kumi au zaidi)111.4
Missing417
Total783100.0
19) How long have you lived in this location? (Umeishi katika eneo hili kwa muda gani?) [Interviewer, enter response in years (Anayeuliza maswali: andika majibu kwa miaka)] (Q6)
 NMeanStd. Deviation
Total120010.179.93
20) To which ethnic group do you belong? (Je, wewe ni wa kabila gani?) [Feel free not to answer (Sio lazima utoe jibu)] (Q7)
 NMeanStd. Deviation
Total12005.109.01
21) Now let's discuss some issues related to religion. (Sasa tuongelee maneno yanayohusiana na dini.) In what denomination or church were you raised as a child? (Ni katika kitengo cha kanisa kipi au kanisa gani ulicholelewa kama mtoto?) (Q8)
 NMeanStd. Deviation
Total12002.778.34
22) Did you convert to another religious tradition? (Je, ulibadili kutoka kwa dini moja hadi nyingine?) (Q8A)
 TOTAL%
0) No (La) [Go to Q10]91876.5
1) Yes (Ndio)28223.5
Total1200100.0
23) If you converted, what religious tradition were you a part of before you converted? (Kama ulibadili, ni tamaduni ipi ya kidini ulikuwa ndani kabla ya kubadili?) (Q9)
 TOTAL%
1) Catholic (Katoliki)10838.3
2) Pentecostal Christian (Wakristo Pentekosti)8630.5
3) Anglican (Kanisa la Kianglikana)4214.9
4) PCEA (Presbyterian Church of East Africa) [Kanisa la PCEA]165.7
5) Muslim (Muislamu)72.5
9) GNCA (Good News Church of Africa)10.4
10) Redeemed10.4
11) Independent20.7
12) Israel20.7
13) Church of God10.4
14) AIC (African Initiated Church)31.1
18) Roho Israel10.4
19) Legio Maria10.4
20) CPK10.4
21) PEFA10.4
22) ABC10.4
23) Full Gospel10.4
29) Anglican10.4
31) Jehovah's Witness10.4
32) Orthodox10.4
33) PCEA10.4
88) SDA31.1
Missing918
Total282100.0
24) What is your spouse's/partner's religion, if any? (Mwenzako katika ndoa au uchumba ni wa dini gani, kama kunaye yeyote?) (Q10)
 TOTAL%
1) Catholic (Katoliki)50141.8
2) Pentecostal Christian (Wakristo Pentekosti)17014.2
3) Anglican (Kanisa la Kianglikana)161.3
4) PCEA (Presbyterian Church of East Africa) [Kanisa la PCEA]90.8
5) Muslim (Muislamu)60.5
6) Not married or partnered (Sijoa/olewa au kuwa na mchumba)45838.2
8) None (Hakuna)191.6
14) AIC (African Initiated Church)20.2
23) Full Gospel10.1
26) PAG10.1
34) Kings Outreach10.1
35) Tabernacle10.1
88) SDA121.0
98) Refused (do not read) [Alikataa (usimsomee)]20.2
99) Don't know (do not read) [Aijui (usimsomee)]10.1
Total1200100.0
25) Thinking about your extended family, how many of them have the same religious affiliation as you? (Ukifikiria kuhusu jamii yako hasa familia, ni wangapi wana uhusiano wa kidini kama wewe?) (Q11)
 TOTAL%
1) All of them (Wote)36830.7
2) Most of them (Wengi wao)45437.8
3) Some of them (Wengine)32727.3
4) None of them (Hakuna)504.2
98) Refused (do not read) [Alikataa (usimsomee)]10.1
Total1200100.0
26) Thinking about your close neighbors, how many of them have the same religious affiliation as you? (Ukifikiria kuhusu majirani wako, ni wangapi kati yao wanajihusisha na dini kama yako?) (Q12)
 TOTAL%
1) All of them (Wote)554.6
2) Most of them (Wengi wao)34528.8
3) Some of them (Wengine)70758.9
4) None of them (Hakuna)705.8
99) Don't know (do not read) [Aijui (usimsomee)]231.9
Total1200100.0
27) Thinking about your closest friends, how many of them have the same religious affiliation as you? (Ukifikiria kuhusu marafiki wako wa karibu, ni wangapi kati yao wanajihusisha na dini kama yako?) (Q13)
 TOTAL%
1) All of them (Wote)1068.8
2) Most of them (Wengi wao)51542.9
3) Some of them (Wengine)55346.1
4) None of them (Hakuna)231.9
98) Refused (do not read) [Alikataa (usimsomee)]10.1
99) Don't know (do not read) [Aijui (usimsomee)]20.2
Total1200100.0
28) Aside from weddings and funerals, how often do you attend religious services? (Kando na harusi na mazishi, ni mara ngapi wewe huenda kwa mikusanyiko ya kidini?) (Q14)
 TOTAL%
0) Never (Huwa siendi)100.8
1) Almost never (Karibu kukosa kabisa)40.3
2) Several times a year (Mara nyingi kwa mwaka)877.3
3) At least once a week (Kwa kiasi kidogo mara moja kwa wiki)46538.8
4) More than once a week (Zaidi ya mara moja kwa wiki)52643.8
5) Every day (Kila siku)1089.0
Total1200100.0
29) How often do you participate in prayer groups, bible study groups, or other religious programs? (Ni mara ngapi wewe hujihusisha na jumuiya za kanisa au makundi mengine ya kanisa?) (Q15)
 TOTAL%
0) Never (Huwa siendi)1189.8
1) Almost never (Karibu kukosa kabisa)554.6
2) Several times a year (Mara nyingi kwa mwaka)655.4
3) At least once a month(Kwa kiasi kidogo mara moja kwa mwezi)13911.6
4) At least once a week (Zaidi ya mara moja kwa wiki)72260.2
5) Every day (Kila siku)1018.4
Total1200100.0
30) Do you ever participate in inter-faith religious groups, classes, or meetings with members of other religious groups? (Je, wewe hujihusisha na makundi ya kidini yanayoleta imani tofauti pamoja, madarasa, au mikutano ya dini zingine?) (Q16)
 TOTAL%
0) No (La)61451.2
1) Yes (Ndiyo)58448.7
98) Refused (do not read) [Alikataa (usimsomee)]10.1
99) Don't know (do not read) [Aijui (usimsomee)]10.1
Total1200100.0
31) Have you ever experienced or witnessed a divine healing of an illness or injury? (Je, umeshuhudia uponyaji wa kiroho wa magonjwa au maumivu?) (Q17)
 TOTAL%
0) No (La)37331.1
1) Yes (Ndiyo)82568.8
99) Don't know (do not read) [Aijui (usimsomee)]20.2
Total1200100.0
32) Have you ever experienced or witnessed the devil or evil spirits being driven out of a person? (Umewahi kushuhudia shetani au mapepo yakiondolewa kutoka kwa mtu?) (Q18)
 TOTAL%
0) No (La)39633.0
1) Yes (Ndiyo)80266.8
99) Don't know (do not read) [Aijui (usimsomee)]20.2
Total1200100.0
33) Have you ever given money to someone you didn't know or visited a sick person who is not a relative? (Umewahi kutoa pesa kwa mtu haukumfahamu au kumtembelea mgonjwa asiye na uhusiano wowote na wewe?) (Q19)
 TOTAL%
0) No (La)847.0
1) Yes (Ndiyo)111492.8
99) Don't know (do not read) [Aijui (usimsomee)]20.2
Total1200100.0
34) Now I am going to read you a series of statements on different topics. For each one, please tell me if you strongly agree, somewhat agree, somewhat disagree, or strongly disagree. (Sasa nitakusomea orodha ya maelezo katika nyanja tofauti tofauti. Kwa kila moja, tafadhali nieleze kama unakubaliana nayo kabisa, unakubaliana nayo kwa kiasi, unakataa kwa kiasi, au unakataa kabisa.) [Interviewer, use showcard. Rotate options.] [Miracles still occur today as in ancient times (Miujiza bado hutendeka kwa sasa kama nyakati za kale)] (Q20A)
 TOTAL%
1) Strongly disagree (Unakataa kabisa)1149.5
2) Somewhat disagree (Unakataa kwa kiasi)937.8
3) Somewhat agree (Unakubalia na nayo kwa kiasi)23019.2
4) Strongly agree (Unakubaliana nayo kabisa)74662.2
99) Don't know (do not read) [Aijui (usimsomee)]171.4
Total1200100.0
35) Now I am going to read you a series of statements on different topics. For each one, please tell me if you strongly agree, somewhat agree, somewhat disagree, or strongly disagree. (Sasa nitakusomea orodha ya maelezo katika nyanja tofauti tofauti. Kwa kila moja, tafadhali nieleze kama unakubaliana nayo kabisa, unakubaliana nayo kwa kiasi, unakataa kwa kiasi, au unakataa kabisa.) [Interviewer, use showcard. Rotate options.] [God will grant wealth (material prosperity) to all believers who have enough faith. (Mungu atawapa mali wote wanaomwamini na wana Imani)] (Q20B)
 TOTAL%
1) Strongly disagree (Unakataa kabisa)685.7
2) Somewhat disagree (Unakataa kwa kiasi)1028.5
3) Somewhat agree (Unakubalia na nayo kwa kiasi)22318.6
4) Strongly agree (Unakubaliana nayo kabisa)80266.8
99) Don't know (do not read) [Aijui (usimsomee)]50.4
Total1200100.0
36) Now I am going to read you a series of statements on different topics. For each one, please tell me if you strongly agree, somewhat agree, somewhat disagree, or strongly disagree. (Sasa nitakusomea orodha ya maelezo katika nyanja tofauti tofauti. Kwa kila moja, tafadhali nieleze kama unakubaliana nayo kabisa, unakubaliana nayo kwa kiasi, unakataa kwa kiasi, au unakataa kabisa.) [Interviewer, use showcard. Rotate options.] [God will grant good health and relief from sickness to believers who have enough faith. (Mungu atawapa afya nzuri bila ya magonjwa kwa wote wanaomwamini na wana Imani)] (Q20C)
 TOTAL%
1) Strongly disagree (Unakataa kabisa)322.7
2) Somewhat disagree (Unakataa kwa kiasi)352.9
3) Somewhat agree (Unakubalia na nayo kwa kiasi)18615.5
4) Strongly agree (Unakubaliana nayo kabisa)94378.6
98) Refused (do not read) [Alikataa (usimsomee)]10.1
99) Don't know (do not read) [Aijui (usimsomee)]30.3
Total1200100.0
37) Now I am going to read you a series of statements on different topics. For each one, please tell me if you strongly agree, somewhat agree, somewhat disagree, or strongly disagree. (Sasa nitakusomea orodha ya maelezo katika nyanja tofauti tofauti. Kwa kila moja, tafadhali nieleze kama unakubaliana nayo kabisa, unakubaliana nayo kwa kiasi, unakataa kwa kiasi, au unakataa kabisa.) [Interviewer, use showcard. Rotate options.] [God fulfills his purposes through politics and elections. (Mungu hutimiza ahadi kupitia siasa na uchaguzi)] (Q20D)
 TOTAL%
1) Strongly disagree (Unakataa kabisa)47739.8
2) Somewhat disagree (Unakataa kwa kiasi)18215.2
3) Somewhat agree (Unakubalia na nayo kwa kiasi)19716.4
4) Strongly agree (Unakubaliana nayo kabisa)29824.8
98) Refused (do not read) [Alikataa (usimsomee)]131.1
99) Don't know (do not read) [Aijui (usimsomee)]332.8
Total1200100.0
38) Now I am going to read you a series of statements on different topics. For each one, please tell me if you strongly agree, somewhat agree, somewhat disagree, or strongly disagree. (Sasa nitakusomea orodha ya maelezo katika nyanja tofauti tofauti. Kwa kila moja, tafadhali nieleze kama unakubaliana nayo kabisa, unakubaliana nayo kwa kiasi, unakataa kwa kiasi, au unakataa kabisa.) [Interviewer, use showcard. Rotate options.] [Christians have a duty to evangelize and convert people of other religious faiths to Christ. (Wakristo wana jukumu la kuhubiri na kueneza injili ya kuwabadili watu wa dini zingine kwa Kristo)] (Q20E)
 TOTAL%
1) Strongly disagree (Unakataa kabisa)393.3
2) Somewhat disagree (Unakataa kwa kiasi)332.8
3) Somewhat agree (Unakubalia na nayo kwa kiasi)19416.2
4) Strongly agree (Unakubaliana nayo kabisa)92677.2
98) Refused (do not read) [Alikataa (usimsomee)]20.2
99) Don't know (do not read) [Aijui (usimsomee)]60.5
Total1200100.0
39) Now I am going to read you a series of statements on different topics. For each one, please tell me if you strongly agree, somewhat agree, somewhat disagree, or strongly disagree. (Sasa nitakusomea orodha ya maelezo katika nyanja tofauti tofauti. Kwa kila moja, tafadhali nieleze kama unakubaliana nayo kabisa, unakubaliana nayo kwa kiasi, unakataa kwa kiasi, au unakataa kabisa.) [Interviewer, use showcard. Rotate options.] [Christians have a responsibility to work for justice for the poor. (Wakristo wana jukumu la kuwafanyia haki Maskini)] (Q20F)
 TOTAL%
1) Strongly disagree (Unakataa kabisa)40.3
2) Somewhat disagree (Unakataa kwa kiasi)322.7
3) Somewhat agree (Unakubalia na nayo kwa kiasi)14412.0
4) Strongly agree (Unakubaliana nayo kabisa)101984.9
99) Don't know (do not read) [Aijui (usimsomee)]10.1
Total1200100.0
40) Now I am going to read you a series of statements on different topics. For each one, please tell me if you strongly agree, somewhat agree, somewhat disagree, or strongly disagree. (Sasa nitakusomea orodha ya maelezo katika nyanja tofauti tofauti. Kwa kila moja, tafadhali nieleze kama unakubaliana nayo kabisa, unakubaliana nayo kwa kiasi, unakataa kwa kiasi, au unakataa kabisa.) [Interviewer, use showcard. Rotate options.] [Belief in Jesus Christ (as Savior and Lord) is the only way to be saved from eternal damnation. (Imani kwa Yesu Kristo bwana mwokozi ndiyo funguo ya pekee kwa uokovu kutoka jehanamu)] (Q20G)
 TOTAL%
1) Strongly disagree (Unakataa kabisa)110.9
2) Somewhat disagree (Unakataa kwa kiasi)181.5
3) Somewhat agree (Unakubalia na nayo kwa kiasi)13811.5
4) Strongly agree (Unakubaliana nayo kabisa)103185.9
98) Refused (do not read) [Alikataa (usimsomee)]10.1
99) Don't know (do not read) [Aijui (usimsomee)]10.1
Total1200100.0
41) Now I am going to read you a series of statements on different topics. For each one, please tell me if you strongly agree, somewhat agree, somewhat disagree, or strongly disagree. (Sasa nitakusomea orodha ya maelezo katika nyanja tofauti tofauti. Kwa kila moja, tafadhali nieleze kama unakubaliana nayo kabisa, unakubaliana nayo kwa kiasi, unakataa kwa kiasi, au unakataa kabisa.) [Interviewer, use showcard. Rotate options.] [Because Christ will return again, social ministries are not that important. (Kwa sababu Kristo atarudi tena, mashirika ya kijamii si muhimu)] (Q20H)
 TOTAL%
1) Strongly disagree (Unakataa kabisa)53544.6
2) Somewhat disagree (Unakataa kwa kiasi)15813.2
3) Somewhat agree (Unakubalia na nayo kwa kiasi)17414.5
4) Strongly agree (Unakubaliana nayo kabisa)29024.2
98) Refused (do not read) [Alikataa (usimsomee)]191.6
99) Don't know (do not read) [Aijui (usimsomee)]242.0
Total1200100.0
42) Which of these statements comes closest to describing your feelings about the Bible? (Ni maelezo yapi kati ya haya inakaribiana na kueleza hisia zako kuhusu Bibilia?) [Interviewer, select one response only. Use show card.] (Q21)
 TOTAL%
2) The Bible is the actual word of God, but is to be interpreted by the influence of the Holy Spirit, who shows individual believers what the words mean (Biblia ndiyo neno hakika ya Mungu, lakini inafaa kuelezwa kwa ufunuo wa roho mtakatifu, anayewaonyesha wenye imani maana ya neno59749.8
3) The Bible is the actual word of God, but not everything in it should be taken literally (Biblia ndiyo neno hakika ya Mungu, lakini sio kila kitu kinafaa kuchukuliwa kilivyo andikwa)907.5
4) The Bible is the actual word of God and should be understood and interpreted exactly as it is written. (Biblia ndiyo neno hakika ya Mungu na inafaa kueleweka kama ilivyo andikwa)51142.6
99) Don't know (do not read) [Aijui (usimsomee)]20.2
Total1200100.0
43) Of these two statements, which comes closer to your beliefs? (Kati ya maelezo haya mawili, ni gani inakaribiana na Imani yako?) [Interviewer, select one response only. (Anayeuliza maswali, chagua jibu moja pekee.)] (Q22)
 TOTAL%
1) God has a plan for my life and there is nothing I can do to change it (Mungu ana mpango kwa maisha yangu na hakuna ninachoweza kufanya kubadilisha hayo)78765.6
2) God has given me the freedom to decide the course of my life (Mungu amenipa uhuru wa kuchagua mwelekeo wa maisha yangu)41234.3
99) Don't know (do not read) [Aijui (usimsomee)]10.1
Total1200100.0
44) Of these two statements, which comes closer to your own views? (Kati ya maelezo haya mawili, ni ipi inakaribiana na maoni yako?) [Interviewer, select one response only.] (Q23)
 TOTAL%
1) My religion is the one, true faith leading to eternal life. (Dini yangu ni moja, imani ya kweli inayo elekeza kwa uzima wa milele)67756.4
2) Many religions can lead to eternal life (Dini nyingi zinaweza kuelekeza kwa uzima wa milele)47939.9
98) Refused (do not read) [Alikataa (usimsomee)]100.8
99) Don't know (do not read) [Aijui (usimsomee)]342.8
Total1200100.0
45) How comfortable would you be with a child of yours marrying a Muslim? (Utakuwa mtulivu aje mtoto wako akioa/olewa na Muislamu?) (Q24)
 TOTAL%
1) Not at all comfortable (Si mtulivu kabisa)62752.3
2) Not too comfortable (Si mtulivu sana)16914.1
3) Somewhat comfortable (Mtulivu kiasi)13211.0
4) Very comfortable (Mtulivu kabisa)25721.4
98) Refused (do not read) [Alikataa (usimsomee)]50.4
99) Don't know (do not read) [Aijui (usimsomee)]100.8
Total1200100.0
46) Now I'd like to ask some additional questions about your religious beliefs and experiences. Not all religious beliefs are equally important to all people. As I read each of the following statements, tell me if you strongly agree, somewhat agree, somewhat disagree, or strongly disagree. (Sasa ningependa kuuliza maswali ya ziada kuhusu imani yako na matukio uliyo ya pitia. Sio imani zote za kidini ziko sawa kwa umuhimu kwa watu wote. Kwa kila moja, tafadhali nieleze kama unakubaliana nayo kabisa, unakubaliana nayo kwa kiasi, unakataa kwa kiasi, au unakataa kabisa.) [Interviewer, use showcard. Rotate options.] [In Mass, the bread and wine actually become the body and blood of Christ. (Katika misa, mkate na divai kwa uhakika inakuwa mwili na damu yake Kristo)] (Q25A)
 TOTAL%
1) Strongly disagree (Unakataa kabisa)282.3
2) Somewhat disagree (Unakataa kwa kiasi)151.3
3) Somewhat agree (Unakubaliana nayo kwa kiasi)373.1
4) Strongly agree (Unakubaliana nayo kabisa)110892.3
98) Refused (do not read) [Alikataa (usimsomee)]10.1
99) Don't know (do not read) [Aijui (usimsomee)]110.9
Total1200100.0
47) Now I'd like to ask some additional questions about your religious beliefs and experiences. Not all religious beliefs are equally important to all people. As I read each of the following statements, tell me if you strongly agree, somewhat agree, somewhat disagree, or strongly disagree. (Sasa ningependa kuuliza maswali ya ziada kuhusu imani yako na matukio uliyo ya pitia. Sio imani zote za kidini ziko sawa kwa umuhimu kwa watu wote. Kwa kila moja, tafadhali nieleze kama unakubaliana nayo kabisa, unakubaliana nayo kwa kiasi, unakataa kwa kiasi, au unakataa kabisa.) [Interviewer, use showcard. Rotate options.] [Accepting Jesus Christ as your Lord and Personal Savior is necessary for salvation. (Kumpokea Yesu Kristo kama bwana na mwokozi wako ni muhimu kwa wokovu)] (Q25B)
 TOTAL%
1) Strongly disagree (Unakataa kabisa)40.3
2) Somewhat disagree (Unakataa kwa kiasi)50.4
3) Somewhat agree (Unakubaliana nayo kwa kiasi)494.1
4) Strongly agree (Unakubaliana nayo kabisa)113994.9
99) Don't know (do not read) [Aijui (usimsomee)]30.3
Total1200100.0
48) Now I'd like to ask some additional questions about your religious beliefs and experiences. Not all religious beliefs are equally important to all people. As I read each of the following statements, tell me if you strongly agree, somewhat agree, somewhat disagree, or strongly disagree. (Sasa ningependa kuuliza maswali ya ziada kuhusu imani yako na matukio uliyo ya pitia. Sio imani zote za kidini ziko sawa kwa umuhimu kwa watu wote. Kwa kila moja, tafadhali nieleze kama unakubaliana nayo kabisa, unakubaliana nayo kwa kiasi, unakataa kwa kiasi, au unakataa kabisa.) [Interviewer, use showcard. Rotate options.] [Those who are unsaved will spend eternity in Hell (Wale hawajaokoka wataenda jehanamu)] (Q25C)
 TOTAL%
1) Strongly disagree (Unakataa kabisa)16914.1
2) Somewhat disagree (Unakataa kwa kiasi)12610.5
3) Somewhat agree (Unakubaliana nayo kwa kiasi)13611.3
4) Strongly agree (Unakubaliana nayo kabisa)65454.5
98) Refused (do not read) [Alikataa (usimsomee)]161.3
99) Don't know (do not read) [Aijui (usimsomee)]998.3
Total1200100.0
49) How satisfied are you with the following activities at your church/congregation? As I read each of the following statements, tell me if you are very satisfied, somewhat satisfied, somewhat dissatisfied, or very dissatisfied. (Je, unaridhika kwa kiwango kipi na matukio yafuatayo katika kanisa lako/jumuiya yako? Nikisoma maelezo yafuatayo, nieleze kama unaridhika kabisa, unaridhika kwa kiasi, hauridhiki kwa kiasi au hauridhiki kabisa.) [Interviewer, use showcard. Rotate options.] [Sermons, preaching, or homilies (Ibada, mahubiri au homilia)] (Q26A)
 TOTAL%
1) Very dissatisfied (Hauridhiki kabisa)70.6
2) Somewhat dissatisfied (Hauridhi ki kwa kiasi)191.6
3) Somewhat satisfied (Unaridhika kwa kiasi)15512.9
4) Very satisfied (Unaridhika kabisa)101684.7
99) Don't know (do not read) [Aijui (usimsomee)]30.3
Total1200100.0
50) How satisfied are you with the following activities at your church/congregation? As I read each of the following statements, tell me if you are very satisfied, somewhat satisfied, somewhat dissatisfied, or very dissatisfied. (Je, unaridhika kwa kiwango kipi na matukio yafuatayo katika kanisa lako/jumuiya yako? Nikisoma maelezo yafuatayo, nieleze kama unaridhika kabisa, unaridhika kwa kiasi, hauridhiki kwa kiasi au hauridhiki kabisa.) [Interviewer, use showcard. Rotate options.] [The music at worship services (Muziki katika ibada za kuabudu)] (Q26B)
 TOTAL%
1) Very dissatisfied (Hauridhiki kabisa)161.3
2) Somewhat dissatisfied (Hauridhiki kwa kiasi)252.1
3) Somewhat satisfied (Unaridhika kwa kiasi)16713.9
4) Very satisfied (Unaridhika kabisa)99182.6
99) Don't know (do not read) [Aijui (usimsomee)]10.1
Total1200100.0
51) How satisfied are you with the following activities at your church/congregation? As I read each of the following statements, tell me if you are very satisfied, somewhat satisfied, somewhat dissatisfied, or very dissatisfied. (Je, unaridhika kwa kiwango kipi na matukio yafuatayo katika kanisa lako/jumuiya yako? Nikisoma maelezo yafuatayo, nieleze kama unaridhika kabisa, unaridhika kwa kiasi, hauridhiki kwa kiasi au hauridhiki kabisa.) [Interviewer, use showcard. Rotate options.] [Community outreach to the poor (Mipango ya kuwafikia watu kwenye jamii hasa maskini)] (Q26C)
 TOTAL%
1) Very dissatisfied (Hauridhiki kabisa)332.8
2) Somewhat dissatisfied (Hauridhiki kwa kiasi)554.6
3) Somewhat satisfied (Unaridhika kwa kiasi)21217.7
4) Very satisfied (Unaridh ika kabisa)88874.0
98) Refused (do not read) [Alikataa (usimsomee)]10.1
99) Don't know (do not read) [Aijui (usimsomee)]110.9
Total1200100.0
52) How satisfied are you with the following activities at your church/congregation? As I read each of the following statements, tell me if you are very satisfied, somewhat satisfied, somewhat dissatisfied, or very dissatisfied. (Je, unaridhika kwa kiwango kipi na matukio yafuatayo katika kanisa lako/jumuiya yako? Nikisoma maelezo yafuatayo, nieleze kama unaridhika kabisa, unaridhika kwa kiasi, hauridhiki kwa kiasi au hauridhiki kabisa.) [Interviewer, use showcard. Rotate options.] [Religious education classes for adults, such as Sunday, Church, or Sabbath school, Bible class, etc. (Masomo ya kidini kwa watu wazima kama Jumapili, Kanisa au shule ya sabato, maelezo ya biblia na kadhalika)] (Q26D)
 TOTAL%
1) Very dissatisfied (Hauridhiki kabisa)211.8
2) Somewhat dissatisfied (Hauridhiki kwa kiasi)352.9
3) Somewhat satisfied (Unaridhika kwa kiasi)20216.8
4) Very satisfied (Unaridhika kabisa)93077.5
98) Refused (do not read) [Alikataa (usimsomee)]10.1
99) Don't know (do not read) [Aijui (usimsomee)]110.9
Total1200100.0
53) How satisfied are you with the following activities at your church/congregation? As I read each of the following statements, tell me if you are very satisfied, somewhat satisfied, somewhat dissatisfied, or very dissatisfied. (Je, unaridhika kwa kiwango kipi na matukio yafuatayo katika kanisa lako/jumuiya yako? Nikisoma maelezo yafuatayo, nieleze kama unaridhika kabisa, unaridhika kwa kiasi, hauridhiki kwa kiasi au hauridhiki kabisa.) [Interviewer, use showcard. Rotate options.] [The children's programs or youth groups (Mipango ya Watoto na makundi ya vijana)] (Q26E)
 TOTAL%
1) Very dissatisfied (Hauridhiki kabisa)181.5
2) Somewhat dissatisfied (Hauridhiki kwa kiasi)383.2
3) Somewhat satisfied (Unaridhika kwa kiasi)21317.8
4) Very satisfied (Unaridhika kabisa)92777.3
99) Don't know (do not read) [Aijui (usimsomee)]40.3
Total1200100.0
54) How satisfied are you with the following activities at your church/congregation? As I read each of the following statements, tell me if you are very satisfied, somewhat satisfied, somewhat dissatisfied, or very dissatisfied. (Je, unaridhika kwa kiwango kipi na matukio yafuatayo katika kanisa lako/jumuiya yako? Nikisoma maelezo yafuatayo, nieleze kama unaridhika kabisa, unaridhika kwa kiasi, hauridhiki kwa kiasi au hauridhiki kabisa.) [Interviewer, use showcard. Rotate options.] [How money is spent (Jinsi pesa inavyotumika)] (Q26F)
 TOTAL%
1) Very dissatisfied (Hauridhiki kabisa)484.0
2) Somewhat dissatisfied (Hauridhi ki kwa kiasi)957.9
3) Somewhat satisfied (Unaridhika kwa kiasi)26522.1
4) Very satisfied (Unaridhika kabisa)66955.8
98) Refused (do not read) [Alikataa (usimsomee)]60.5
99) Don't know (do not read) [Aijui (usimsomee)]1179.8
Total1200100.0
55) I'm going to read some statements that some people have made about religion and the Catholic Church. For each one, please tell me if you strongly agree, somewhat agree, somewhat disagree, or strongly disagree. (Nitakusomea maelezo kadhaa ya watu kuhusu dini na kanisa la kikatoliki. Kwa kila moja, tafadhali nieleze kama unakubaliana nayo kabisa, unakubaliana nayo kwa kiasi, unakataa kwa kiasi au unakataa kabisa) [Interviewer, use show card. Rotate options.] [One can be a good Catholic without going to Mass. (Mtu anaweza kuwa mkatoliki mzuri bila kuenda misa)] (Q27A)
 TOTAL%
1) Strongly disagree (Unakataa kabisa)66173.4
2) Somewhat disagree (Unakataa kwa kiasi)788.7
3) Somewhat agree (Unakubalia na nayo kwa kiasi)728.0
4) Strongly agree (Unakubaliana nayo kabisa)798.8
98) Refused (do not read) [Alikataa (usimsomee)]60.7
99) Don't know (do not read) [Aijui (usimsomee)]40.4
Missing300
Total900100.0
56) I'm going to read some statements that some people have made about religion and the Catholic Church. For each one, please tell me if you strongly agree, somewhat agree, somewhat disagree, or strongly disagree. (Nitakusomea maelezo kadhaa ya watu kuhusu dini na kanisa la kikatoliki. Kwa kila moja, tafadhali nieleze kama unakubaliana nayo kabisa, unakubaliana nayo kwa kiasi, unakataa kwa kiasi au unakataa kabisa) [Interviewer, use show card. Rotate options.] [I could be just as happy in some other church; it wouldn't have to be Catholic (Naweza kuwa mwenye furaha ndani ya kanisa yoyote ingine; si lazima iwe kanisa ya kikatoliki)] (Q27B)
 TOTAL%
1) Strongly disagree (Unakataa kabisa)35739.7
2) Somewhat disagree (Unakataa kwa kiasi)12614.0
3) Somewhat agree (Unakubalia na nayo kwa kiasi)17619.6
4) Strongly agree (Unakubaliana nayo kabisa)23125.7
98) Refused (do not read) [Alikataa (usimsomee)]60.7
99) Don't know (do not read) [Aijui (usimsomee)]40.4
Missing300
Total900100.0
57) I'm going to read some statements that some people have made about religion and the Catholic Church. For each one, please tell me if you strongly agree, somewhat agree, somewhat disagree, or strongly disagree. (Nitakusomea maelezo kadhaa ya watu kuhusu dini na kanisa la kikatoliki. Kwa kila moja, tafadhali nieleze kama unakubaliana nayo kabisa, unakubaliana nayo kwa kiasi, unakataa kwa kiasi au unakataa kabisa) [Interviewer, use show card. Rotate options.] [Wealthy people have a duty to donate to help the poor. (Wenye mali wana jukumu la kutoa ili kusaidia maskini)] (Q27C)
 TOTAL%
1) Strongly disagree (Unakataa kabisa)404.4
2) Somewhat disagree (Unakataa kwa kiasi)667.3
3) Somewhat agree (Unakubalia na nayo kwa kiasi)19621.8
4) Strongly agree (Unakubaliana nayo kabisa)59165.7
99) Don't know (do not read) [Aijui (usimsomee)]70.8
Missing300
Total900100.0
58) I'm going to read some statements that some people have made about religion and the Catholic Church. For each one, please tell me if you strongly agree, somewhat agree, somewhat disagree, or strongly disagree. (Nitakusomea maelezo kadhaa ya watu kuhusu dini na kanisa la kikatoliki. Kwa kila moja, tafadhali nieleze kama unakubaliana nayo kabisa, unakubaliana nayo kwa kiasi, unakataa kwa kiasi au unakataa kabisa) [Interviewer, use show card. Rotate options.] [Lay people are just as important a part of the Church as priests are. (Wasaidizi kanisani ni muhimu kwa kanisa kama mapadre)] (Q27D)
 TOTAL%
1) Strongly disagree (Unakataa kabisa)80.9
2) Somewhat disagree (Unakataa kwa kiasi)232.6
3) Somewhat agree (Unakubalia na nayo kwa kiasi)12714.1
4) Strongly agree (Unakubaliana nayo kabisa)73982.1
99) Don't know (do not read) [Aijui (usimsomee)]30.3
Missing300
Total900100.0
59) I'm going to read some statements that some people have made about religion and the Catholic Church. For each one, please tell me if you strongly agree, somewhat agree, somewhat disagree, or strongly disagree. (Nitakusomea maelezo kadhaa ya watu kuhusu dini na kanisa la kikatoliki. Kwa kila moja, tafadhali nieleze kama unakubaliana nayo kabisa, unakubaliana nayo kwa kiasi, unakataa kwa kiasi au unakataa kabisa) [Interviewer, use show card. Rotate options.] [Even if I were to disagree with some of the decisions made by our priests and bishops, I would never leave the Catholic Church. (Hata kama ningekosa kukubaliana na baadhi ya uamuzi wa mapadre na maaskofu, siwezi kutoka katika kanisa la kikatoliki)] (Q27E)
 TOTAL%
1) Strongly disagree (Unakataa kabisa)374.1
2) Somewhat disagree (Unakataa kwa kiasi)313.4
3) Somewhat agree (Unakubalia na nayo kwa kiasi)14015.6
4) Strongly agree (Unakubaliana nayo kabisa)68876.4
99) Don't know (do not read) [Aijui (usimsomee)]40.4
Missing300
Total900100.0
60) I'm going to read some statements that some people have made about religion and the Catholic Church. For each one, please tell me if you strongly agree, somewhat agree, somewhat disagree, or strongly disagree. (Nitakusomea maelezo kadhaa ya watu kuhusu dini na kanisa la kikatoliki. Kwa kila moja, tafadhali nieleze kama unakubaliana nayo kabisa, unakubaliana nayo kwa kiasi, unakataa kwa kiasi au unakataa kabisa) [Interviewer, use show card. Rotate options.] [People who are not successful in life are not open enough to the Holy Spirit. (Watu wasio na ufaulu katika maisha hawana uwazi wa kutosha katika roho mtakatifu)] (Q27F)
 TOTAL%
1) Strongly disagree (Unakataa kabisa)35139.0
2) Somewhat disagree (Unakataa kwa kiasi)13414.9
3) Somewhat agree (Unakubalia na nayo kwa kiasi)15817.6
4) Strongly agree (Unakubaliana nayo kabisa)23125.7
98) Refused (do not read) [Alikataa (usimsomee)]30.3
99) Don't know (do not read) [Aijui (usimsomee)]232.6
Missing300
Total900100.0
61) I'm going to read some statements that some people have made about religion and the Catholic Church. For each one, please tell me if you strongly agree, somewhat agree, somewhat disagree, or strongly disagree. (Nitakusomea maelezo kadhaa ya watu kuhusu dini na kanisa la kikatoliki. Kwa kila moja, tafadhali nieleze kama unakubaliana nayo kabisa, unakubaliana nayo kwa kiasi, unakataa kwa kiasi au unakataa kabisa) [Interviewer, use show card. Rotate options.] [Pentecostals want to bring down the Catholic Church. (Wapentekosti wanataka kushusha kanisa la Kikatoliki)] (Q27G)
 TOTAL%
1) Strongly disagree (Unakataa kabisa)31034.4
2) Somewhat disagree (Unakataa kwa kiasi)12213.6
3) Somewhat agree (Unakubalia na nayo kwa kiasi)20622.9
4) Strongly agree (Unakubaliana nayo kabisa)19621.8
98) Refused (do not read) [Alikataa (usimsomee)]80.9
99) Don't know (do not read) [Aijui (usimsomee)]586.4
Missing300
Total900100.0
62) Are you an active member, inactive member, or not a member of a Small Christian Community? (Je, wewe ni mwanachama wa jumuia ndogo ndogo ya kikristo?) [Interviewer, select one answer only.] (Q28)
 TOTAL%
0) Not a member (Si mwanachama)9410.4
1) Yes, inactive member (Ndiyo, mwanachama asiyehusika)12413.8
2) Yes, active member (Ndiyo, mwanachama mhusika)68275.8
Missing300
Total900100.0
63) How long have you been a member of the Roman Catholic Charismatic Renewal? (Ni kwa muda gani umejihusisha na kanisa la Kirumi la Kikatoliki Charismatic Renewal?) [Interviewer, enter number of years] (Q29)
 NMeanStd. Deviation
Total4487.6212.33
64) When you attend Charismatic meetings/religious services, how often do they include people speaking in tongues or prophesying? (Wakati ulijumuika na Charismatic katika mikutano yao au ibada, ni mara ngapi wanajumlisha watu wanaoongea kwa ndimi au wanaotoa unabii?) (Q30)
 TOTAL%
0) Never (Hakuna)337.4
1) Occasionally (Mara moja moja)10323.0
2) Frequently (Kwa wakati mwingi)15233.9
3) Always (Kila wakati)15735.0
98) Refused (do not read) [Alikataa (usimsomee)]10.2
99) Don't know (do not read) [Aijui (usimsomee)]20.4
Missing752
Total448100.0
65) Which one, from the list below, comes closest to the most important reason you joined the Catholic Charismatic Renewal? (Ni ipi kwenye orodha ifuatayo inakaribiana na kilicho muhimu kwako kama sababu ya kujiunga na Katoliki Charismatic Renewal?) [Interviewer, select one answer only. Use show card.] (Q31)
 NMeanStd. Deviation
Total4489.0613.25
66) In your opinion, should churches keep out of political matters, or should they express their views on day-to-day social and political questions? (Je, kwa maoni yako, makanisa yanafaa kuepukana na mambo ya siasa au yanafaa kueleza maoni yao kwa kila wakati kwa mambo ya kijamii na siasa?) [Interviewer, select one answer only.] (Q32)
 TOTAL%
0) Churches should keep out (Makanisa yanafaa kujitenga na siasa)46538.8
1) Churches should express their views (Makanisa yanafaa kueleza maoni yao)73160.9
99) Don't know (do not read) [Aijui (usimsomee)]40.3
Total1200100.0
67) Of these two statements, which comes closer to your views? (Kati ya maelezo haya mawili, ni ipi inakaribiana na maoni yako?) [Interviewer, select one answer only] (Q33)
 TOTAL%
1) The government should take special steps to make our country a Christian country (Serikali inafaa kuchukua hatua za kuifanya nchi ya ki Kristo)78565.4
2) There should be a separation between religion and government (Kunafaa kuwe na utengano kati ya dini na serikali)41534.6
Total1200100.0
68) In this country, how free are people from religions different than yours to practice their religion? (Katika nchi hii, watu wana uhuru wa kiwango kipi kujieleza kidini kutoka kwa dini nyingine tofauti na zao?) (Q34)
 TOTAL%
1) Not at all free (Hawana uhuru kabisa)151.3
2) Not too free (Hawana uhuru sana)403.3
3) Somewhat free (Kwa kiwango Fulani huru)17714.8
4) Very free (Uhuru kamili)95979.9
98) Refused (do not read) [Alikataa (usimsomee)] [Go to Q36]10.1
99) Don't know (do not read) [Aijui (usimsomee)] [Go to Q36]80.7
Total1200100.0
69) Is this a good or bad thing? (Ni kitu kizuri au kibaya?) (Q35)
 TOTAL%
0) This is a bad thing (Ni kitu kibaya)15613.1
1) This is a good thing (Ni kitu kizuri)102786.2
98) Refused (do not read) [Alikataa (usimsomee)]10.1
99) Don't know (do not read) [Aijui (usimsomee)]70.6
Missing9
Total1191100.0
70) Some people think that the tactic of using arms and violence in defense of their religion is justified. Other people believe that, no matter what the reason, this kind of violence is never justified. How about you? How justified do you think that the tactic of using violence is? (Watu wengine wanafikiria kuwa njia ya kutumia vita kukinga dini ni sawa. Wengine wanafikiria, hata kama kuna sababu gani, kitendo hiki cha vita si halali. Je wewe? Je unafikiria kuwa kuna uhalali wowote kwa kutumia vita?) (Q36)
 TOTAL%
1) Never justified (Sio halali)98782.3
2) Rarely justified (Mara chache halali)927.7
3) Sometimes justified (Wakati mwingine halali)685.7
4) Often justified (Kwa wakati mwingi halali)312.6
98) Refused (do not read) [Alikataa (usimsomee)]50.4
99) Don't know (do not read) [Aijui (usimsomee)]171.4
Total1200100.0
71) Please tell me for each of these statements I will read out whether you think it is wrong and punishable, wrong but forgivable, or not wrong at all. (Tafadhali nieleze kwa kila elezo ifuatayo nitasoma kama unafikiria ni mbaya na ina hukumu, ni mbaya lakini inasameheka, au si mbaya kabisa.) [Homosexuality (Vitendo vya ngono kati ya watu wa jinsia moja)] (Q37A)
 TOTAL%
0) Not wrong at all (Si mbaya kabisa)80.7
1) Wrong but forgivable (Ni mbaya lakini inasameheka)41934.9
2) Wrong and punishable (Mbaya na ina hukumu)76463.7
99) Don't know (do not read) [Aijui (usimsomee)]90.8
Total1200100.0
72) Please tell me for each of these statements I will read out whether you think it is wrong and punishable, wrong but forgivable, or not wrong at all. (Tafadhali nieleze kwa kila elezo ifuatayo nitasoma kama unafikiria ni mbaya na ina hukumu, ni mbaya lakini inasameheka, au si mbaya kabisa.) [Prostitution (Ukahaba)] (Q37B)
 TOTAL%
0) Not wrong at all (Si mbaya kabisa)80.7
1) Wrong but forgivable (Ni mbaya lakini inasameheka)64253.5
2) Wrong and punishable (Mbaya na ina hukumu)54345.3
98) Refused (do not read) [Alikataa (usimsomee)]10.1
99) Don't know (do not read) [Aijui (usimsomee)]60.5
Total1200100.0
73) Please tell me for each of these statements I will read out whether you think it is wrong and punishable, wrong but forgivable, or not wrong at all. (Tafadhali nieleze kwa kila elezo ifuatayo nitasoma kama unafikiria ni mbaya na ina hukumu, ni mbaya lakini inasameheka, au si mbaya kabisa.) [Divorce (Kutalikiana)] (Q37C)
 TOTAL%
0) Not wrong at all (Si mbaya kabisa)443.7
1) Wrong but forgivable (Ni mbaya lakini inasameheka)81567.9
2) Wrong and punishable (Mbaya na ina hukumu)31726.4
98) Refused (do not read) [Alikataa (usimsomee)]40.3
99) Don't know (do not read) [Aijui (usimsomee)]201.7
Total1200100.0
74) Please tell me for each of these statements I will read out whether you think it is wrong and punishable, wrong but forgivable, or not wrong at all. (Tafadhali nieleze kwa kila elezo ifuatayo nitasoma kama unafikiria ni mbaya na ina hukumu, ni mbaya lakini inasameheka, au si mbaya kabisa.) [Abortion (Uavyaji wa mimba)] (Q37D)
 TOTAL%
0) Not wrong at all (Si mbaya kabisa)90.8
1) Wrong but forgivable (Ni mbaya lakini inasameheka)40834.0
2) Wrong and punishable (Mbaya na ina hukumu)77764.8
98) Refused (do not read) [Alikataa (usimsomee)]20.2
99) Don't know (do not read) [Aijui (usimsomee)]40.3
Total1200100.0
75) Please tell me for each of these statements I will read out whether you think it is wrong and punishable, wrong but forgivable, or not wrong at all. (Tafadhali nieleze kwa kila elezo ifuatayo nitasoma kama unafikiria ni mbaya na ina hukumu, ni mbaya lakini inasameheka, au si mbaya kabisa.) [Suicide (Uondoaji wa Maisha mwenyewe)] (Q37E)
 TOTAL%
0) Not wrong at all (Si mbaya kabisa)60.5
1) Wrong but forgivable (Ni mbaya lakini inasameheka)30925.8
2) Wrong and punishable (Mbaya na ina hukumu)85170.9
98) Refused (do not read) [Alikataa (usimsomee)]50.4
99) Don't know (do not read) [Aijui (usimsomee)]292.4
Total1200100.0
76) Please tell me for each of these statements I will read out whether you think it is wrong and punishable, wrong but forgivable, or not wrong at all. (Tafadhali nieleze kwa kila elezo ifuatayo nitasoma kama unafikiria ni mbaya na ina hukumu, ni mbaya lakini inasameheka, au si mbaya kabisa.) [Drinking alcohol (Unywaji pombe)] (Q37F)
 TOTAL%
0) Not wrong at all (Si mbaya kabisa)1169.7
1) Wrong but forgivable (Ni mbaya lakini inasameheka)86171.8
2) Wrong and punishable (Mbaya na ina hukumu)21217.7
98) Refused (do not read) [Alikataa (usimsomee)]10.1
99) Don't know (do not read) [Aijui (usimsomee)]100.8
Total1200100.0
77) Please tell me for each of these statements I will read out whether you think it is wrong and punishable, wrong but forgivable, or not wrong at all. (Tafadhali nieleze kwa kila elezo ifuatayo nitasoma kama unafikiria ni mbaya na ina hukumu, ni mbaya lakini inasameheka, au si mbaya kabisa.) [Sex between people who are not married to one another (Vitendo vya ngono kati ya wawili wasio katika ndoa)] (Q37G)
 TOTAL%
0) Not wrong at all (Si mbaya kabisa)252.1
1) Wrong but forgivable (Ni mbaya lakini inasameheka)84370.3
2) Wrong and punishable (Mbaya na ina hukumu)31926.6
98) Refused (do not read) [Alikataa (usimsomee)]50.4
99) Don't know (do not read) [Aijui (usimsomee)]80.7
Total1200100.0
78) Please tell me for each of these statements I will read out whether you think it is wrong and punishable, wrong but forgivable, or not wrong at all. (Tafadhali nieleze kwa kila elezo ifuatayo nitasoma kama unafikiria ni mbaya na ina hukumu, ni mbaya lakini inasameheka, au si mbaya kabisa.) [Polygamy (Kuoa mabibi wengi)] (Q37H)
 TOTAL%
0) Not wrong at all (Si mbaya kabisa)13511.3
1) Wrong but forgivable (Ni mbaya lakini inasameheka)74161.8
2) Wrong and punishable (Mbaya na ina hukumu)27923.3
98) Refused (do not read) [Alikataa (usimsomee)]50.4
99) Don't know (do not read) [Aijui (usimsomee)]403.3
Total1200100.0
79) I'm going to read a list of institutions and people. For each one, please tell me how much you trust. (Nitakusomea orodha ya mashirika na watu. Nieleze kwa kila moja kwa kiwango kipi una imani nao) [Interviewer, select one response only] [People in your immediate family/your relatives (Watu wa familia yako)] (Q38A)
 TOTAL%
1) Don't trust at all (Sina Imani kabisa)252.1
2) Trust only a little (Imani kiasi kidogo)796.6
3) Trust some (Imani kiasi)46338.6
4) Trust a lot (Imani kabisa)63052.5
98) Refused (do not read) [Alikataa (usimsomee)]10.1
99) Don't know (do not read) [Aijui (usimsomee)]20.2
Total1200100.0
80) I'm going to read a list of institutions and people. For each one, please tell me how much you trust. (Nitakusomea orodha ya mashirika na watu. Nieleze kwa kila moja kwa kiwango kipi una imani nao) [Interviewer, select one response only] [People in your neighborhood (Watu katika eneo unalo ishi)] (Q38B)
 TOTAL%
1) Don't trust at all (Sina Imani kabisa)907.5
2) Trust only a little (Imani kiasi kidogo)27823.2
3) Trust some (Imani kiasi)67456.2
4) Trust a lot (Imani kabisa)15312.8
98) Refused (do not read) [Alikataa (usimsomee)]10.1
99) Don't know (do not read) [Aijui (usimsomee)]40.3
Total1200100.0
81) I'm going to read a list of institutions and people. For each one, please tell me how much you trust. (Nitakusomea orodha ya mashirika na watu. Nieleze kwa kila moja kwa kiwango kipi una imani nao) [Interviewer, select one response only] [People at your church or place of worship (Watu kanisani au mahali pako pa kuabudu)] (Q38C)
 TOTAL%
1) Don't trust at all (Sina Imani kabisa)373.1
2) Trust only a little (Imani kiasi kidogo)17214.3
3) Trust some (Imani kiasi)67256.0
4) Trust a lot (Imani kabisa)31726.4
99) Don't know (do not read) [Aijui (usimsomee)]20.2
Total1200100.0
82) I'm going to read a list of institutions and people. For each one, please tell me how much you trust. (Nitakusomea orodha ya mashirika na watu. Nieleze kwa kila moja kwa kiwango kipi una imani nao) [Interviewer, select one response only] [People from other religions (Watu wa madini mengine)] (Q38D)
 TOTAL%
1) Don't trust at all (Sina Imani kabisa)1048.7
2) Trust only a little (Imani kiasi kidogo)31526.3
3) Trust some (Imani kiasi)64253.5
4) Trust a lot (Imani kabisa)13411.2
98) Refused (do not read) [Alikataa (usimsomee)]10.1
99) Don't know (do not read) [Aijui (usimsomee)]40.3
Total1200100.0
83) I'm going to read a list of institutions and people. For each one, please tell me how much you trust. (Nitakusomea orodha ya mashirika na watu. Nieleze kwa kila moja kwa kiwango kipi una imani nao) [Interviewer, select one response only] [People from your own ethnic group (Watu wa kabila lako)] (Q38E)
 TOTAL%
1) Don't trust at all (Sina Imani kabisa)675.6
2) Trust only a little (Imani kiasi kidogo)28623.8
3) Trust some (Imani kiasi)68757.3
4) Trust a lot (Imani kabisa)15512.9
98) Refused (do not read) [Alikataa (usimsomee)]10.1
99) Don't know (do not read) [Aijui (usimsomee)]40.3
Total1200100.0
84) I'm going to read a list of institutions and people. For each one, please tell me how much you trust. (Nitakusomea orodha ya mashirika na watu. Nieleze kwa kila moja kwa kiwango kipi una imani nao) [Interviewer, select one response only] [People from other ethnic groups (Watu wa makabila mengine)] (Q38F)
 TOTAL%
1) Don't trust at all (Sina Imani kabisa)1058.8
2) Trust only a little (Imani kiasi kidogo)38932.4
3) Trust some (Imani kiasi)60850.7
4) Trust a lot (Imani kabisa)937.8
98) Refused (do not read) [Alikataa (usimsomee)]20.2
99) Don't know (do not read) [Aijui (usimsomee)]30.3
Total1200100.0
85) I'm going to read a list of institutions and people. For each one, please tell me how much you trust. (Nitakusomea orodha ya mashirika na watu. Nieleze kwa kila moja kwa kiwango kipi una imani nao) [Interviewer, select one response only] [Our national government (Serikali yetu ya kitaifa)] (Q38G)
 TOTAL%
1) Don't trust at all (Sina Imani kabisa)35129.3
2) Trust only a little (Imani kiasi kidogo)37531.3
3) Trust some (Imani kiasi)38632.2
4) Trust a lot (Imani kabisa)826.8
98) Refused (do not read) [Alikataa (usimsomee)]10.1
99) Don't know (do not read) [Aijui (usimsomee)]50.4
Total1200100.0
86) I'm going to read a list of institutions and people. For each one, please tell me how much you trust. (Nitakusomea orodha ya mashirika na watu. Nieleze kwa kila moja kwa kiwango kipi una imani nao) [Interviewer, select one response only] [Your city or local government (Baraza lako au manispaa)] (Q38H)
 TOTAL%
1) Don't trust at all (Sina Imani kabisa)39032.5
2) Trust only a little (Imani kiasi kidogo)38331.9
3) Trust some (Imani kiasi)35129.3
4) Trust a lot (Imani kabisa)675.6
98) Refused (do not read) [Alikataa (usimsomee)]20.2
99) Don't know (do not read) [Aijui (usimsomee)]70.6
Total1200100.0
87) I'm going to read a list of institutions and people. For each one, please tell me how much you trust. (Nitakusomea orodha ya mashirika na watu. Nieleze kwa kila moja kwa kiwango kipi una imani nao) [Interviewer, select one response only] [The military (Jeshi)] (Q38I)
 TOTAL%
1) Don't trust at all (Sina Imani kabisa)18415.3
2) Trust only a little (Imani kiasi kidogo)30325.3
3) Trust some (Imani kiasi)45437.8
4) Trust a lot (Imani kabisa)21718.1
98) Refused (do not read) [Alikataa (usimsomee)]20.2
99) Don't know (do not read) [Aijui (usimsomee)]403.3
Total1200100.0
88) I'm going to read a list of institutions and people. For each one, please tell me how much you trust. (Nitakusomea orodha ya mashirika na watu. Nieleze kwa kila moja kwa kiwango kipi una imani nao) [Interviewer, select one response only] [The media (Wanahabari)] (Q38J)
 TOTAL%
1) Don't trust at all (Sina Imani kabisa)1109.2
2) Trust only a little (Imani kiasi kidogo)25921.6
3) Trust some (Imani kiasi)54145.1
4) Trust a lot (Imani kabisa)28423.7
99) Don't know (do not read) [Aijui (usimsomee)]60.5
Total1200100.0
89) I'm going to read a list of institutions and people. For each one, please tell me how much you trust. (Nitakusomea orodha ya mashirika na watu. Nieleze kwa kila moja kwa kiwango kipi una imani nao) [Interviewer, select one response only] [Christian political candidates (Wanasiasa wakristo)] (Q38K)
 TOTAL%
1) Don't trust at all (Sina Imani kabisa)32627.2
2) Trust only a little (Imani kiasi kidogo)37030.8
3) Trust some (Imani kiasi)38832.3
4) Trust a lot (Imani kabisa)1038.6
98) Refused (do not read) [Alikataa (usimsomee)]40.3
99) Don't know (do not read) [Aijui (usimsomee)]90.8
Total1200100.0
90) I'm going to read a list of institutions and people. For each one, please tell me how much you trust. (Nitakusomea orodha ya mashirika na watu. Nieleze kwa kila moja kwa kiwango kipi una imani nao) [Interviewer, select one response only] [Muslim political candidates (Wanasiasa waislamu)] (Q38L)
 TOTAL%
1) Don't trust at all (Sina Imani kabisa)47339.4
2) Trust only a little (Imani kiasi kidogo)34128.4
3) Trust some (Imani kiasi)29524.6
4) Trust a lot (Imani kabisa)605.0
98) Refused (do not read) [Alikataa (usimsomee)]161.3
99) Don't know (do not read) [Aijui (usimsomee)]151.3
Total1200100.0
91) On this list are various groups of people. How comfortable would you be to have each as neighbors? (Katika orodha ifuatayo kuna makundi tofauti ya watu. Utakuwa mtulivu kiasi gani kwa kundi la watu wafuatao kuishi karibu nawe ama eneo lako?) [Interviewer, read out:] [People of a different race, ethnicity, or tribe (Watu wa makabila mengine)] (Q39A)
 TOTAL%
1) Very comfortable (Mtulivu kabisa)86572.1
2) Somewhat comfortable (Mtulivu kiasi)28223.5
3) Not too comfortable (Si mtulivu sana)423.5
4) Not at all comfortable (Si mtulivu kabisa)110.9
Total1200100.0
92) On this list are various groups of people. How comfortable would you be to have each as neighbors? (Katika orodha ifuatayo kuna makundi tofauti ya watu. Utakuwa mtulivu kiasi gani kwa kundi la watu wafuatao kuishi karibu nawe ama eneo lako?) [Interviewer, read out:] [Muslims (Waislamu)] (Q39B)
 TOTAL%
1) Very comfortable (Mtulivu kabisa)59049.2
2) Somewhat comfortable (Mtulivu kiasi)31726.4
3) Not too comfortable (Si mtulivu sana)14612.2
4) Not at all comfortable (Si mtulivu kabisa)13411.2
98) Refused (do not read) [Alikataa (usimsomee)]10.1
99) Don't know (do not read) [Aijui (usimsomee)]121.0
Total1200100.0
93) On this list are various groups of people. How comfortable would you be to have each as neighbors? (Katika orodha ifuatayo kuna makundi tofauti ya watu. Utakuwa mtulivu kiasi gani kwa kundi la watu wafuatao kuishi karibu nawe ama eneo lako?) [Interviewer, read out:] [Foreigners (Watu wa kutoka nchi zingine)] (Q39C)
 TOTAL%
1) Very comfortable (Mtulivu kabisa)65354.4
2) Somewhat comfortable (Mtulivu kiasi)36730.6
3) Not too comfortable (Si mtulivu sana)13010.8
4) Not at all comfortable (Si mtulivu kabisa)443.7
99) Don't know (do not read) [Aijui (usimsomee)]60.5
Total1200100.0
94) On this list are various groups of people. How comfortable would you be to have each as neighbors? (Katika orodha ifuatayo kuna makundi tofauti ya watu. Utakuwa mtulivu kiasi gani kwa kundi la watu wafuatao kuishi karibu nawe ama eneo lako?) [Interviewer, read out:] [People who have HIV or AIDS (Wanaoathirika na ugonjwa wa ukimwi)] (Q39D)
 TOTAL%
1) Very comfortable (Mtulivu kabisa)90675.5
2) Somewhat comfortable (Mtulivu kiasi)23619.7
3) Not too comfortable (Si mtulivu sana)393.3
4) Not at all comfortable (Si mtulivu kabisa)151.3
98) Refused (do not read) [Alikataa (usimsomee)]10.1
99) Don't know (do not read) [Aijui (usimsomee)]30.3
Total1200100.0
95) On this list are various groups of people. How comfortable would you be to have each as neighbors? (Katika orodha ifuatayo kuna makundi tofauti ya watu. Utakuwa mtulivu kiasi gani kwa kundi la watu wafuatao kuishi karibu nawe ama eneo lako?) [Interviewer, read out:] [Catholics (Wakatoliki)] [Interviewer, ask Pentecostals only] (Q39E)
 TOTAL%
1) Very comfortable (Mtulivu kabisa)21070.0
2) Somewhat comfortable (Mtulivu kiasi)7826.0
3) Not too comfortable (Si mtulivu sana)93.0
4) Not at all comfortable (Si mtulivu kabisa)31.0
Missing900
Total300100.0
96) On this list are various groups of people. How comfortable would you be to have each as neighbors? (Katika orodha ifuatayo kuna makundi tofauti ya watu. Utakuwa mtulivu kiasi gani kwa kundi la watu wafuatao kuishi karibu nawe ama eneo lako?) [Interviewer, read out:] [Protestants (Waprotestanti)] [Interviewer, ask Catholics only] (Q39F)
 TOTAL%
1) Very comfortable (Mtulivu kabisa)68876.4
2) Somewhat comfortable (Mtulivu kiasi)17319.2
3) Not too comfortable (Si mtulivu sana)192.1
4) Not at all comfortable (Si mtulivu kabisa)70.8
98) Refused (do not read) [Alikataa (usimsomee)]131.4
Missing300
Total900100.0
97) Of these two statements, which comes closer to your beliefs? (Kati ya haya maelezo, ni ipi inakaribiana na imani yako?) [Interviewer, select one response only] (Q40)
 TOTAL%
1) Women should have the same chance of being elected to political office as men. (Wanawake wanastahili kuwa na nafasi sawa na wanaume za viti vya kisiasa)97681.3
2) Men make better political leaders than women, and should be elected rather than women. (Wanaume wanatengeneza viongozi bora kushinda wanawake na wanahitaji wachaguliwe badala ya wanawake)20016.7
3) Refused to answer10.1
4) Both are okay10.1
5) Women make better political leaders because they care about the family more than men10.1
7) We should elect anybody who is capable of delivering what we want without biases60.5
8) Genesis 3:16 'And men will rule over women'10.1
99) Don't know (do not read) [Aijui (usimsomee)]141.2
Total1200100.0
98) How comfortable would you be with a child of yours marrying someone from the following ethnic group? (Utakuwa mtulivu kiasi gani mtoto wako kumwoa au kuolewa na watu wa kabila zifuatazo?) [Kikuyu] (Q41A)
 TOTAL%
1) Very comfortable (Mtulivu kabisa)99082.5
2) Somewhat comfortable (Mtulivu kiasi)14712.3
3) Not too comfortable (Si mtulivu sana)393.3
4) Not at all comfortable (Si mtulivu kabisa)221.8
99) Don't know (do not read) [Aijui (usimsomee)]20.2
Total1200100.0
99) How comfortable would you be with a child of yours marrying someone from the following ethnic group? (Utakuwa mtulivu kiasi gani mtoto wako kumwoa au kuolewa na watu wa kabila zifuatazo?) [Luo] (Q41B)
 TOTAL%
1) Very comfortable (Mtulivu kabisa)91476.2
2) Somewhat comfortable (Mtulivu kiasi)17614.7
3) Not too comfortable (Si mtulivu sana)584.8
4) Not at all comfortable (Si mtulivu kabisa)494.1
98) Refused (do not read) [Alikataa (usimsomee)]10.1
99) Don't know (do not read) [Aijui (usimsomee)]20.2
Total1200100.0
100) How comfortable would you be with a child of yours marrying someone from the following ethnic group? (Utakuwa mtulivu kiasi gani mtoto wako kumwoa au kuolewa na watu wa kabila zifuatazo?) [Kamba] (Q41C)
 TOTAL%
1) Very comfortable (Mtulivu kabisa)91376.1
2) Somewhat comfortable (Mtulivu kiasi)18915.8
3) Not too comfortable (Si mtulivu sana)574.8
4) Not at all comfortable (Si mtulivu kabisa)383.2
98) Refused (do not read) [Alikataa (usimsomee)]10.1
99) Don't know (do not read) [Aijui (usimsomee)]20.2
Total1200100.0
101) How comfortable would you be with a child of yours marrying someone from the following ethnic group? (Utakuwa mtulivu kiasi gani mtoto wako kumwoa au kuolewa na watu wa kabila zifuatazo?) [Luhya] (Q41D)
 TOTAL%
1) Very comfortable (Mtulivu kabisa)93077.5
2) Somewhat comfortable (Mtulivu kiasi)18015.0
3) Not too comfortable (Si mtulivu sana)534.4
4) Not at all comfortable (Si mtulivu kabisa)332.8
98) Refused (do not read) [Alikataa (usimsomee)]20.2
99) Don't know (do not read) [Aijui (usimsomee)]20.2
Total1200100.0
102) How comfortable would you be with a child of yours marrying someone from the following ethnic group? (Utakuwa mtulivu kiasi gani mtoto wako kumwoa au kuolewa na watu wa kabila zifuatazo?) [Kalenjin] (Q41E)
 TOTAL%
1) Very comfortable (Mtulivu kabisa)91776.4
2) Somewhat comfortable (Mtulivu kiasi)18715.6
3) Not too comfortable (Si mtulivu sana)473.9
4) Not at all comfortable (Si mtulivu kabisa)443.7
98) Refused (do not read) [Alikataa (usimsomee)]30.3
99) Don't know (do not read) [Aijui (usimsomee)]20.2
Total1200100.0
103) How comfortable would you be with a child of yours marrying someone from the following ethnic group? (Utakuwa mtulivu kiasi gani mtoto wako kumwoa au kuolewa na watu wa kabila zifuatazo?) [Other (Nyingine)] (Q41F)
 TOTAL%
1) Very comfortable (Mtulivu kabisa)83769.8
2) Somewhat comfortable (Mtulivu kiasi)26722.3
3) Not too comfortable (Si mtulivu sana)413.4
4) Not at all comfortable (Si mtulivu kabisa)272.3
98) Refused (do not read) [Alikataa (usimsomee)]131.1
99) Don't know (do not read) [Aijui (usimsomee)]151.3
Total1200100.0
104) Here is a list of things that may or may not be problems in our country. Which, in your opinion, is the most important problem? (Orodha ifuatayo ni ya vitu vinavyo weza au vinavyo weza kukosa kuwa shida humu nchini. Kwa maoni yako, ni ipi shida kubwa zaidi?) [Interviewer, select one response only. Use show card.] (Q42)
 TOTAL%
1) Conflict between religious groups (Vita kati ya mukundi ya kidini)776.4
2) Corrupt political leaders (Ufisadi kati ya wanasiasa)45137.6
3) Moral decline (Utovu wa maadili)1139.4
4) Crime (Uhalifu)494.1
5) Conflict between ethnic groups (Vita kati ya makabila)21417.8
6) Unemployment (Ukosefu wa kazi)29124.3
98) Refused (do not read) [Alikataa (usimsomee)]10.1
99) Don't know (do not read) [Aijui (usimsomee)]40.3
Total1200100.0
105) During the past year, how often have you contacted any of the following persons for help to solve a problem or to give them your views? (Kwa muda wa mwaka uliopita, ni mara ngapi umewasiliana na watu wafuatao ili wakusaidie kutatua matatizo yako au kuwapa maoni yako?) [A local government councilor (Diwani)] (Q43A)
 TOTAL%
0) Never (Kamwe)95079.2
1) Only once (Mara moja)12810.7
2) A few times (Mara kidogo)836.9
3) Often (Mara kwa mara)393.3
Total1200100.0
106) During the past year, how often have you contacted any of the following persons for help to solve a problem or to give them your views? (Kwa muda wa mwaka uliopita, ni mara ngapi umewasiliana na watu wafuatao ili wakusaidie kutatua matatizo yako au kuwapa maoni yako?) [A district commissioner (Mkuu wa wilaya)] (Q43B)
 TOTAL%
0) Never (Kamwe)107189.3
1) Only once (Mara moja)867.2
2) A few times (Mara kidogo)342.8
3) Often (Mara kwa mara)90.8
Total1200100.0
107) During the past year, how often have you contacted any of the following persons for help to solve a problem or to give them your views? (Kwa muda wa mwaka uliopita, ni mara ngapi umewasiliana na watu wafuatao ili wakusaidie kutatua matatizo yako au kuwapa maoni yako?) [A member of parliament (Mbunge)] (Q43C)
 TOTAL%
0) Never (Kamwe)110391.9
1) Only once (Mara moja)564.7
2) A few times (Mara kidogo)322.7
3) Often (Mara kwa mara)90.8
Total1200100.0
108) During the past year, how often have you contacted any of the following persons for help to solve a problem or to give them your views? (Kwa muda wa mwaka uliopita, ni mara ngapi umewasiliana na watu wafuatao ili wakusaidie kutatua matatizo yako au kuwapa maoni yako?) [An official of a government ministry (Mfanyikazi katika wizara)] (Q43D)
 TOTAL%
0) Never (Kamwe)94979.1
1) Only once (Mara moja)1099.1
2) A few times (Mara kidogo)1149.5
3) Often (Mara kwa mara)282.3
Total1200100.0
109) During the past year, how often have you contacted any of the following persons for help to solve a problem or to give them your views? (Kwa muda wa mwaka uliopita, ni mara ngapi umewasiliana na watu wafuatao ili wakusaidie kutatua matatizo yako au kuwapa maoni yako?) [A political party official (Afisa wa chama cha kisiasa)] (Q43E)
 TOTAL%
0) Never (Kamwe)108390.3
1) Only once (Mara moja)726.0
2) A few times (Mara kidogo)332.8
3) Often (Mara kwa mara)121.0
Total1200100.0
110) During the past year, how often have you contacted any of the following persons for help to solve a problem or to give them your views? (Kwa muda wa mwaka uliopita, ni mara ngapi umewasiliana na watu wafuatao ili wakusaidie kutatua matatizo yako au kuwapa maoni yako?) [A religious leader (Kiongozi wa kidini)] (Q43F)
 TOTAL%
0) Never (Kamwe)25221.0
1) Only once (Mara moja)1109.2
2) A few times (Mara kidogo)36930.8
3) Often (Mara kwa mara)46939.1
Total1200100.0
111) During the past year, how often have you contacted any of the following persons for help to solve a problem or to give them your views? (Kwa muda wa mwaka uliopita, ni mara ngapi umewasiliana na watu wafuatao ili wakusaidie kutatua matatizo yako au kuwapa maoni yako?) [Local elders (Wakuu wa kijiji)] (Q43G)
 TOTAL%
0) Never (Kamwe)67456.2
1) Only once (Mara moja)20417.0
2) A few times (Mara kidogo)23519.6
3) Often (Mara kwa mara)877.3
Total1200100.0
112) During the past year, how often have you contacted any of the following persons for help to solve a problem or to give them your views? (Kwa muda wa mwaka uliopita, ni mara ngapi umewasiliana na watu wafuatao ili wakusaidie kutatua matatizo yako au kuwapa maoni yako?) [Some other influential person (Mtu mwingine mashuhuri)] (Q43H)
 TOTAL%
0) Never (Kamwe)77464.5
1) Only once (Mara moja)19516.3
2) A few times (Mara kidogo)16013.3
3) Often (Mara kwa mara)715.9
Total1200100.0
113) Here is a list of actions that people sometimes take as citizens. For each of these, please tell me whether you, personally, have done any of these things during the past year. If YES, how often? If NO, would you do this if you had the chance? (Orodha ifuatayo ni ya vitendo ambavyo watu hufanya kama wananchi. Kwa kila moja, tafadhali nieleze kama wewe kibinafsi umefanya vitu hivi kwa muda wa mwaka mmoja uliopita. Kama NDIYO, mara ngapi? Kama LA, ungefanya hivi kama ungepata nafasi?) [Discussed politics with friends or neighbors (Kuongelea siasa na marafiki au majirani)] (Q44A)
 TOTAL%
0) No, would never do this (La singefanya hivi)19816.5
1) No, but would do this if I had the chance (La lakini ningefanya kama ningepata nafasi)836.9
2) Yes, once or twice (Ndiyo, mara moja au mbili)22518.8
3) Yes, several times (Ndiyo, mara kadhaa)37731.4
4) Yes, often (Ndiyo, mara nyingi)31726.4
Total1200100.0
114) Here is a list of actions that people sometimes take as citizens. For each of these, please tell me whether you, personally, have done any of these things during the past year. If YES, how often? If NO, would you do this if you had the chance? (Orodha ifuatayo ni ya vitendo ambavyo watu hufanya kama wananchi. Kwa kila moja, tafadhali nieleze kama wewe kibinafsi umefanya vitu hivi kwa muda wa mwaka mmoja uliopita. Kama NDIYO, mara ngapi? Kama LA, ungefanya hivi kama ungepata nafasi?) [Attended a community meeting (Kuhudhuria mkutano wa kijamii)] (Q44B)
 TOTAL%
0) No, would never do this (La singefanya hivi)17514.6
1) No, but would do this if I had the chance (La lakini ningefanya kama ningepata nafasi)21618.0
2) Yes, once or twice (Ndiyo, mara moja au mbili)33127.6
3) Yes, several times (Ndiyo, mara kadhaa)31926.6
4) Yes, often (Ndiyo, mara nyingi)15913.3
Total1200100.0
115) Here is a list of actions that people sometimes take as citizens. For each of these, please tell me whether you, personally, have done any of these things during the past year. If YES, how often? If NO, would you do this if you had the chance? (Orodha ifuatayo ni ya vitendo ambavyo watu hufanya kama wananchi. Kwa kila moja, tafadhali nieleze kama wewe kibinafsi umefanya vitu hivi kwa muda wa mwaka mmoja uliopita. Kama NDIYO, mara ngapi? Kama LA, ungefanya hivi kama ungepata nafasi?) [Attended a demonstration or protest march (Kuhudhuria maandamano)] (Q44C)
 TOTAL%
0) No, would never do this (La singefanya hivi)85771.4
1) No, but would do this if I had the chance (La lakini ningefanya kama ningepata nafasi)18815.7
2) Yes, once or twice (Ndiyo, mara moja au mbili)978.1
3) Yes, several times (Ndiyo, mara kadhaa)383.2
4) Yes, often (Ndiyo, mara nyingi)201.7
Total1200100.0
116) Here is a list of actions that people sometimes take as citizens. For each of these, please tell me whether you, personally, have done any of these things during the past year. If YES, how often? If NO, would you do this if you had the chance? (Orodha ifuatayo ni ya vitendo ambavyo watu hufanya kama wananchi. Kwa kila moja, tafadhali nieleze kama wewe kibinafsi umefanya vitu hivi kwa muda wa mwaka mmoja uliopita. Kama NDIYO, mara ngapi? Kama LA, ungefanya hivi kama ungepata nafasi?) [Asked fellow believers to pray for a political issue (Kuuliza muumini mwenza kuombea swala la kisiasa)] (Q44D)
 TOTAL%
0) No, would never do this (La singefanya hivi)12410.3
1) No, but would do this if I had the chance (La lakini ningefanya kama ningepata nafasi)1099.1
2) Yes, once or twice (Ndiyo, mara moja au mbili)18415.3
3) Yes, several times (Ndiyo, mara kadhaa)40633.8
4) Yes, often (Ndiyo, mara nyingi)37731.4
Total1200100.0
117) Here is a list of actions that people sometimes take as citizens. For each of these, please tell me whether you, personally, have done any of these things during the past year. If YES, how often? If NO, would you do this if you had the chance? (Orodha ifuatayo ni ya vitendo ambavyo watu hufanya kama wananchi. Kwa kila moja, tafadhali nieleze kama wewe kibinafsi umefanya vitu hivi kwa muda wa mwaka mmoja uliopita. Kama NDIYO, mara ngapi? Kama LA, ungefanya hivi kama ungepata nafasi?) [Gone to hear politicians try to rally support for their cause (Kuenda kusikiza wanasiasa wakijipigia debe)] (Q44E)
 TOTAL%
0) No, would never do this (La singefanya hivi)55846.5
1) No, but would do this if I had the chance (La lakini ningefanya kama ningepata nafasi)17714.8
2) Yes, once or twice (Ndiyo, mara moja au mbili)25020.8
3) Yes, several times (Ndiyo, mara kadhaa)15813.2
4) Yes, often (Ndiyo, mara nyingi)574.8
Total1200100.0
118) Here is a list of actions that people sometimes take as citizens. For each of these, please tell me whether you, personally, have done any of these things during the past year. If YES, how often? If NO, would you do this if you had the chance? (Orodha ifuatayo ni ya vitendo ambavyo watu hufanya kama wananchi. Kwa kila moja, tafadhali nieleze kama wewe kibinafsi umefanya vitu hivi kwa muda wa mwaka mmoja uliopita. Kama NDIYO, mara ngapi? Kama LA, ungefanya hivi kama ungepata nafasi?) [Voted in constitutional referendum activities (Kupigia kura uamuzi wa kikatiba)] (Q44F)
 TOTAL%
0) No, would never do this (La singefanya hivi)16613.8
1) No, but would do this if I had the chance (La lakini ningefanya kama ningepata nafasi)15312.8
2) Yes, once or twice (Ndiyo, mara moja au mbili)55546.3
3) Yes, several times (Ndiyo, mara kadhaa)19216.0
4) Yes, often (Ndiyo, mara nyingi)13411.2
Total1200100.0
119) Which of the following is most important to you? (Ni ipi kati ya hizi ni muhimu kwako kabisa?) [Interviewer, select one response only] (Q45)
 TOTAL%
1) Being African (Kuwa mwafrika)473.9
2) Being Kenyan (Kuwa mkenya)25821.5
3) Being Christian (Kuwa mukristo)73761.4
4) Being Catholic (Kuwa Mkatoliki) [Interviewer, ask Catholics only]13110.9
5) Being Protestant (Kuwa Mprotestanti) [Interviewer, ask Protestants only]121.0
6) Your tribe (Kabila yako)110.9
98) Refused (do not read) [Alikataa (usimsomee)]10.1
99) Don't know (do not read) [Aijui (usimsomee)]30.3
Total1200100.0
120) Some people say to solve our country's problems we should have a government that allows greater political participation by ordinary people and limits the power of individual political leaders. Others say to solve our country's problems we should have a leader with a strong hand even if there is little participation by ordinary people. Which comes closer to your opinion? (Watu wengine wanasema ili tutatue shida za nchi yetu tunahitaji serikali inayotu ruhusu uhusikaji mkubwa kama wananchi na ina punguza nguvu za wanasiasa wa kibinafsi. Wengine wansema ili tutatue shida za nchi yetu tunahitaji kuwa na kiongozi mwenye nguvu zaidi hata kama hakuna uhusikaji wa wananchi. Ni ipi inakaribiana na maoni yako?) [Interviewer, select one response only] (Q46)
 TOTAL%
0) Leader with a strong hand (Kiongozi mwenye nguvu zaidi)18115.1
1) Ordinary people participate (Wananchi wa kawaida wahusike)100083.3
98) Refused (do not read) [Alikataa (usimsomee)]80.7
99) Don't know (do not read) [Aijui (usimsomee)]110.9
Total1200100.0
121) People associate democracy with many diverse meanings such as the ones I will mention now. In order for a society to be called democratic, which of these is the most important? (Watu wanajihusisha na demokrasia tofau tofauti kwa maelezo kama nitakavyo taja kwa sasa. Ili jamii iitwe yenye demokrasia, ni ipi kati ya hii ni muhimu?) [Interviewer, select one response only. Use show card.] (Q47)
 TOTAL%
1) Majority rule (Utawala wa wengi)25221.0
2) Basic necessities like shelter, food and water for everyone (Kuwa na vitu vya umuhimu kama nyumba, chakula na maji kwa kila mtu)35129.3
3) Complete freedom for everyone to criticize the government (Uhuru kamili kwa kila mtu kuikosoa serikali)18915.8
4) Equality in education (Usawa kielimu)816.8
5) Regular elections (Chaguzi kwa kila mara)463.8
6) Small income gap between rich and poor (Kiwango kidogo cha tofauti kati matajiri na maskini)857.1
7) At least two political parties competing with each other (Kwa kiwango kidogo zaidi chama mbili zikishindana)131.1
8) Jobs for everyone (Kazi kwa kila mtu)16113.4
98) Refused (do not read) [Alikataa (usimsomee)]30.3
99) Don't know (do not read) [Aijui (usimsomee)]191.6
Total1200100.0
122) I would like to hear your views about how this country is governed. (Ningependa kusikia maoni yako kuhusu jinsi nchi hii inavyoongozwa.) For each one, please tell me if you strongly agree, somewhat agree, somewhat disagree, or strongly disagree. (Kwa kila moja, tafadhali nieleze kama unakubaliana nayo kabisa, unakubaliana nayo kwa kiasi, unakataa kwa kiasi au unakataa kabisa.) [Interviewer, use show card. Rotate options.] [We should choose our leaders in this country through regular, open, and honest elections. (Tunafaa kuchagua viongozi wetu kupitia uchaguzi wa kawaida kwa uwazi na ukweli.)] (Q48A)
 TOTAL%
1) Strongly disagree (Unakataa kabisa)40.3
2) Somewhat disagree (Unakataa kwa kiasi)30.3
3) Somewhat agree (Unakubalia na nayo kwa kiasi)13511.3
4) Strongly agree (Unakubaliana nayo kabisa)105688.0
99) Don't know (do not read) [Aijui (usimsomee)]20.2
Total1200100.0
123) I would like to hear your views about how this country is governed. (Ningependa kusikia maoni yako kuhusu jinsi nchi hii inavyoongozwa.) For each one, please tell me if you strongly agree, somewhat agree, somewhat disagree, or strongly disagree. (Kwa kila moja, tafadhali nieleze kama unakubaliana nayo kabisa, unakubaliana nayo kwa kiasi, unakataa kwa kiasi au unakataa kabisa.) [Interviewer, use show card. Rotate options.] [Since elections sometimes produce bad results, we should adopt other methods for choosing this country's leaders. (Kwa vile uchaguzi wakati mwingine hutoa matokeo mabaya, tunafaa kuangalia mbinu zingine za kuchagua viongozi wa nchi hii.)] (Q48B)
 TOTAL%
1) Strongly disagree (Unakataa kabisa)1159.6
2) Somewhat disagree (Unakataa kwa kiasi)13811.5
3) Somewhat agree (Unakubalia na nayo kwa kiasi)32026.7
4) Strongly agree (Unakubaliana nayo kabisa)62151.8
98) Refused (do not read) [Alikataa (usimsomee)]20.2
99) Don't know (do not read) [Aijui (usimsomee)]40.3
Total1200100.0
124) I would like to hear your views about how this country is governed. (Ningependa kusikia maoni yako kuhusu jinsi nchi hii inavyoongozwa.) For each one, please tell me if you strongly agree, somewhat agree, somewhat disagree, or strongly disagree. (Kwa kila moja, tafadhali nieleze kama unakubaliana nayo kabisa, unakubaliana nayo kwa kiasi, unakataa kwa kiasi au unakataa kabisa.) [Interviewer, use show card. Rotate options.] [As citizens, we should be more active in questioning the actions of our political leaders (Kama wananchi, tunafaa kuwa na uhusikaji kwa kuuliza maswali kuhusu vitendo vya viongozi wetu wa kisiasa)] (Q48C)
 TOTAL%
1) Strongly disagree (Unakataa kabisa)121.0
2) Somewhat disagree (Unakataa kwa kiasi)534.4
3) Somewhat agree (Unakubalia na nayo kwa kiasi)26021.7
4) Strongly agree (Unakubaliana nayo kabisa)87072.5
98) Refused (do not read) [Alikataa (usimsomee)]20.2
99) Don't know (do not read) [Aijui (usimsomee)]30.3
Total1200100.0
125) I would like to hear your views about how this country is governed. (Ningependa kusikia maoni yako kuhusu jinsi nchi hii inavyoongozwa.) For each one, please tell me if you strongly agree, somewhat agree, somewhat disagree, or strongly disagree. (Kwa kila moja, tafadhali nieleze kama unakubaliana nayo kabisa, unakubaliana nayo kwa kiasi, unakataa kwa kiasi au unakataa kabisa.) [Interviewer, use show card. Rotate options.] [In our country these days, we should show more respect for political authority (Katika nchi yetu siku hizi, tunafaa kuonyesha heshima kwa uongozi wa kisiasa)] (Q48D)
 TOTAL%
1) Strongly disagree (Unakataa kabisa)605.0
2) Somewhat disagree (Unakataa kwa kiasi)1179.8
3) Somewhat agree (Unakubalia na nayo kwa kiasi)44136.8
4) Strongly agree (Unakubaliana nayo kabisa)57748.1
98) Refused (do not read) [Alikataa (usimsomee)]30.3
99) Don't know (do not read) [Aijui (usimsomee)]20.2
Total1200100.0
126) I would like to hear your views about how this country is governed. (Ningependa kusikia maoni yako kuhusu jinsi nchi hii inavyoongozwa.) For each one, please tell me if you strongly agree, somewhat agree, somewhat disagree, or strongly disagree. (Kwa kila moja, tafadhali nieleze kama unakubaliana nayo kabisa, unakubaliana nayo kwa kiasi, unakataa kwa kiasi au unakataa kabisa.) [Interviewer, use show card. Rotate options.] [Since political leaders represent everyone, they should not favor their own family or tribe (Kwa vile viongozi wetu wa kisiasa wanawakilisha kila mtu, wanafaa kutoegemea upande wowote wa familia au kabila)] (Q48E)
 TOTAL%
1) Strongly disagree (Unakataa kabisa)262.2
2) Somewhat disagree (Unakataa kwa kiasi)544.5
3) Somewhat agree (Unakubalia na nayo kwa kiasi)19216.0
4) Strongly agree (Unakubaliana nayo kabisa)92477.0
98) Refused (do not read) [Alikataa (usimsomee)]20.2
99) Don't know (do not read) [Aijui (usimsomee)]20.2
Total1200100.0
127) I would like to hear your views about how this country is governed. (Ningependa kusikia maoni yako kuhusu jinsi nchi hii inavyoongozwa.) For each one, please tell me if you strongly agree, somewhat agree, somewhat disagree, or strongly disagree. (Kwa kila moja, tafadhali nieleze kama unakubaliana nayo kabisa, unakubaliana nayo kwa kiasi, unakataa kwa kiasi au unakataa kabisa.) [Interviewer, use show card. Rotate options.] [Once in office, political leaders are obliged to help their home community. (Baada ya kuchukua afisi, viongozi wa kisiasa hawana budi ila kusaidia jamii zao)] (Q48F)
 TOTAL%
1) Strongly disagree (Unakataa kabisa)27522.9
2) Somewhat disagree (Unakataa kwa kiasi)20717.3
3) Somewhat agree (Unakubalia na nayo kwa kiasi)31526.3
4) Strongly agree (Unakubaliana nayo kabisa)39532.9
98) Refused (do not read) [Alikataa (usimsomee)]60.5
99) Don't know (do not read) [Aijui (usimsomee)]20.2
Total1200100.0
128) I would like to hear your views about how this country is governed. (Ningependa kusikia maoni yako kuhusu jinsi nchi hii inavyoongozwa.) For each one, please tell me if you strongly agree, somewhat agree, somewhat disagree, or strongly disagree. (Kwa kila moja, tafadhali nieleze kama unakubaliana nayo kabisa, unakubaliana nayo kwa kiasi, unakataa kwa kiasi au unakataa kabisa.) [Interviewer, use show card. Rotate options.] [Government should be able to ban any organization that goes against its policies. (Serikali inafaa kupiga marufuku shirika lolote linaloenda kinyume na sera zake] (Q48G)
 TOTAL%
1) Strongly disagree (Unakataa kabisa)26221.8
2) Somewhat disagree (Unakataa kwa kiasi)16814.0
3) Somewhat agree (Unakubalia na nayo kwa kiasi)31926.6
4) Strongly agree (Unakubaliana nayo kabisa)41734.8
98) Refused (do not read) [Alikataa (usimsomee)]80.7
99) Don't know (do not read) [Aijui (usimsomee)]262.2
Total1200100.0
129) I would like to hear your views about how this country is governed. (Ningependa kusikia maoni yako kuhusu jinsi nchi hii inavyoongozwa.) For each one, please tell me if you strongly agree, somewhat agree, somewhat disagree, or strongly disagree. (Kwa kila moja, tafadhali nieleze kama unakubaliana nayo kabisa, unakubaliana nayo kwa kiasi, unakataa kwa kiasi au unakataa kabisa.) [Interviewer, use show card. Rotate options.] [We should be able to join any organization, whether or not the government approves of it. (Tunafaa kuweza kuingia shirika lolote, hata kama serikali haikubalii)] (Q48H)
 TOTAL%
1) Strongly disagree (Unakataa kabisa)31226.0
2) Somewhat disagree (Unakataa kwa kiasi)20417.0
3) Somewhat agree (Unakubalia na nayo kwa kiasi)31025.8
4) Strongly agree (Unakubaliana nayo kabisa)32927.4
98) Refused (do not read) [Alikataa (usimsomee)]60.5
99) Don't know (do not read) [Aijui (usimsomee)]393.3
Total1200100.0
130) Suppose you could choose between different jobs. Which one would you prefer: being an employee, or being self-employed? (Kama ungechagua kati ya kazi mbili, ni ipi ungependelea; kuajiriwa au kujiajiri?) [Interviewer, select one response only] (Q49)
 TOTAL%
0) Being self-employed (Kujiajiri)104987.4
1) Being an employee (Kuajiriwa)14612.2
98) Refused (do not read) [Alikataa (usimsomee)]10.1
99) Don't know (do not read) [Aijui (usimsomee)]40.3
Total1200100.0
131) As I read from a list, please tell me how important each factor is in people's economic success. (Nikisoma kwenye orodha ifuatayo, tafadhali nieleze ni kwa kiasi kipi kila kitengo ni muhimu kwa manufaa ya uchumi wa watu.) [Hard work (Bidii)] (Q50A)
 TOTAL%
2) Somewhat unimportant (Sio muhimu)60.5
3) Somewhat important (Muhimu kiasi)443.7
4) Very important (Muhimu sana)115095.8
Total1200100.0
132) As I read from a list, please tell me how important each factor is in people's economic success. (Nikisoma kwenye orodha ifuatayo, tafadhali nieleze ni kwa kiasi kipi kila kitengo ni muhimu kwa manufaa ya uchumi wa watu.) [Fate or God's will (mapenzi ya mungu)] (Q50B)
 TOTAL%
1) Not important at all (Sio muhimu kabisa)80.7
2) Somewhat unimportant (Sio muhimu)110.9
3) Somewhat important (Muhimu kiasi)1129.3
4) Very important (Muhimu sana)106588.8
99) Don't know (do not read) [Aijui (usimsomee)]40.3
Total1200100.0
133) As I read from a list, please tell me how important each factor is in people's economic success. (Nikisoma kwenye orodha ifuatayo, tafadhali nieleze ni kwa kiasi kipi kila kitengo ni muhimu kwa manufaa ya uchumi wa watu.) [People's parents' economic situation (uchumi wa wazazi wa watu)] (Q50C)
 TOTAL%
1) Not important at all (Sio muhimu kabisa)14512.1
2) Somewhat unimportant (Sio muhimu)17414.5
3) Somewhat important (Muhimu kiasi)30125.1
4) Very important (Muhimu sana)57347.8
99) Don't know (do not read) [Aijui (usimsomee)]70.6
Total1200100.0
134) As I read from a list, please tell me how important each factor is in people's economic success. (Nikisoma kwenye orodha ifuatayo, tafadhali nieleze ni kwa kiasi kipi kila kitengo ni muhimu kwa manufaa ya uchumi wa watu.) [Faith in God (imani kwa Mungu)] (Q50D)
 TOTAL%
2) Somewhat unimportant (Sio muhimu)60.5
3) Somewhat important (Muhimu kiasi)786.5
4) Very important (Muhimu sana)111592.9
98) Refused (do not read) [Alikataa (usimsomee)]10.1
Total1200100.0
135) As I read from a list, please tell me how important each factor is in people's economic success. (Nikisoma kwenye orodha ifuatayo, tafadhali nieleze ni kwa kiasi kipi kila kitengo ni muhimu kwa manufaa ya uchumi wa watu.) [Personal connections and contacts (kujulikana kwa mtu na kujuana)] (Q50E)
 TOTAL%
1) Not important at all (Sio muhimu kabisa)1058.8
2) Somewhat unimportant (Sio muhimu)16914.1
3) Somewhat important (Muhimu kiasi)30725.6
4) Very important (Muhimu sana)61751.4
99) Don't know (do not read) [Aijui (usimsomee)]20.2
Total1200100.0
136) As I read from a list, please tell me how important each factor is in people's economic success. (Nikisoma kwenye orodha ifuatayo, tafadhali nieleze ni kwa kiasi kipi kila kitengo ni muhimu kwa manufaa ya uchumi wa watu.) [Government policies (sera za serikali)] (Q50F)
 TOTAL%
1) Not important at all (Sio muhimu kabisa)534.4
2) Somewhat unimportant (Sio muhimu)1119.3
3) Somewhat important (Muhimu kiasi)37231.0
4) Very important (Muhimu sana)65454.5
98) Refused (do not read) [Alikataa (usimsomee)]10.1
99) Don't know (do not read) [Aijui (usimsomee)]90.8
Total1200100.0
137) As I read from a list, please tell me how important each factor is in people's economic success. (Nikisoma kwenye orodha ifuatayo, tafadhali nieleze ni kwa kiasi kipi kila kitengo ni muhimu kwa manufaa ya uchumi wa watu.) [Obedience to the Bible (Kutii biblia)] (Q50G)
 TOTAL%
1) Not important at all (Sio muhimu kabisa)50.4
2) Somewhat unimportant (Sio muhimu)131.1
3) Somewhat important (Muhimu kiasi)1159.6
4) Very important (Muhimu sana)106588.8
99) Don't know (do not read) [Aijui (usimsomee)]20.2
Total1200100.0
138) As I read from a list, please tell me how important each factor is in people's economic success. (Nikisoma kwenye orodha ifuatayo, tafadhali nieleze ni kwa kiasi kipi kila kitengo ni muhimu kwa manufaa ya uchumi wa watu.) [Education (masomo)] (Q50H)
 TOTAL%
1) Not important at all (Sio muhimu kabisa)221.8
2) Somewhat unimportant (Sio muhimu)302.5
3) Somewhat important (Muhimu kiasi)1199.9
4) Very important (Muhimu sana)102985.8
Total1200100.0
139) As I read from a list, please tell me how important each factor is in people's economic success. (Nikisoma kwenye orodha ifuatayo, tafadhali nieleze ni kwa kiasi kipi kila kitengo ni muhimu kwa manufaa ya uchumi wa watu.) [Moral character that leads to better, more disciplined work habits (Tabia za watu zinazo waelekeza kwa bidi na uadilifu)] (Q50I)
 TOTAL%
1) Not important at all (Sio muhimu kabisa)60.5
2) Somewhat unimportant (Sio muhimu)211.8
3) Somewhat important (Muhimu kiasi)13511.3
4) Very important (Muhimu sana)103686.3
98) Refused (do not read) [Alikataa (usimsomee)]10.1
99) Don't know (do not read) [Aijui (usimsomee)]10.1
Total1200100.0
140) As I read from a list, please tell me how important each factor is in people's economic success. (Nikisoma kwenye orodha ifuatayo, tafadhali nieleze ni kwa kiasi kipi kila kitengo ni muhimu kwa manufaa ya uchumi wa watu.) [The spiritual power unleashed by the Holy Spirit (Nguvu za kiroho zinazotolewa na roho mtakatifu)] (Q50J)
 TOTAL%
1) Not important at all (Sio muhimu kabisa)70.6
2) Somewhat unimportant (Sio muhimu)423.5
3) Somewhat important (Muhimu kiasi)20216.8
4) Very important (Muhimu sana)94478.7
99) Don't know (do not read) [Aijui (usimsomee)]50.4
Total1200100.0
141) For each of the following, please indicate whether you think the act is not wrong at all, wrong but understandable, or wrong and punishable. (Kwa kila mojawapo ya zifuatazo, tafadhali onyesha kama unafikiria kitendo hicho si kibaya kamwe, ni kibaya lakini kinaeleweka, au ni kibaya nakina paswa kuhukumiwa.) [A government official gives a job to someone from his family who does not have adequate qualifications. (Mfanyi kazi wa serikali anaye mpa mtu wa familia yake kazi au mtu asiye hitimu)] (Q51A)
 TOTAL%
1) Not wrong at all (Si kibaya kamwe)504.2
2) Wrong but understandable (Ni kibaya lakini kinaeleweka)24720.6
3) Wrong and punishable (Ni kibaya nakina paswa kuhukumiwa)89874.8
98) Refused (do not read) [Alikataa (usimsomee)]40.3
99) Don't know (do not read) [Aijui (usimsomee)]10.1
Total1200100.0
142) For each of the following, please indicate whether you think the act is not wrong at all, wrong but understandable, or wrong and punishable. (Kwa kila mojawapo ya zifuatazo, tafadhali onyesha kama unafikiria kitendo hicho si kibaya kamwe, ni kibaya lakini kinaeleweka, au ni kibaya nakina paswa kuhukumiwa.) [A government official demands a favor or additional payment for some service that is part of his job. (Mfanyi kazi wa serikali anayeitisha malipo zaidi kwa huduma ambayo ni kazi yake)] (Q51B)
 TOTAL%
1) Not wrong at all (Si kibaya kamwe)544.5
2) Wrong but understandable (Ni kibaya lakini kinaeleweka)19216.0
3) Wrong and punishable (Ni kibaya nakina paswa kuhukumiwa)94678.8
98) Refused (do not read) [Alikataa (usimsomee)]50.4
99) Don't know (do not read) [Aijui (usimsomee)]30.3
Total1200100.0
143) For each of the following, please indicate whether you think the act is not wrong at all, wrong but understandable, or wrong and punishable. (Kwa kila mojawapo ya zifuatazo, tafadhali onyesha kama unafikiria kitendo hicho si kibaya kamwe, ni kibaya lakini kinaeleweka, au ni kibaya nakina paswa kuhukumiwa.) [A public official decides to locate a development project in an area where his friends and supporters live (Mhudumu wa serikali anayeamua kuweka kazi ya maendeleo yake mahali marafiki na wafuasi wake wanakoishi)] (Q51C)
 TOTAL%
1) Not wrong at all (Si kibaya kamwe)947.8
2) Wrong but understandable (Ni kibaya lakini kinaeleweka)36930.8
3) Wrong and punishable (Ni kibaya nakina paswa kuhukumiwa)73160.9
98) Refused (do not read) [Alikataa (usimsomee)]40.3
99) Don't know (do not read) [Aijui (usimsomee)]20.2
Total1200100.0
144) Are you currently employed? (Je, umeajiriwa?) (Q52)
 TOTAL%
1) Yes (Ndiyo)51042.5
2) No (La)69057.5
Total1200100.0
145) What is your main occupation? (Kazi yako kuu nu ipi?) [Interviewer, do not read options. Code from responses. Select one response only.] (Q53)
 NMeanStd. Deviation
Total120010.627.48
146) Before taxes, what is your monthly household income? (Kabla ya kutozwa ushuru, una mapato ya kiwango kipi katika nyumba yako?) [Interviewer, do not read options. Code from responses. Select one response only.] (Q54)
 TOTAL%
0) None (Hakuna)211.8
1) 500-1,000 KSH252.1
2) 1,000-2,000 KSH373.1
3) 2,000-5,000 KSH1139.4
4) 5,000-10,000 KSH24920.8
5) 10,000-15,000 KSH22118.4
6) 15,000-20,000 KSH16113.4
7) More than 20,000 KSH (Zaidi ya 20,000)19716.4
98) Refused (do not read) [Alikataa (usimsomee)]726.0
99) Don't know (do not read) [Aijui (usimsomee)]1048.7
Total1200100.0
147) What is the highest level of schooling you have completed? (Umefikia kiwango kipi cha masomo?) [Interviewer, do not read options. Code from responses. Select one response only.] (Q55)
 TOTAL%
0) No formal schooling (Hakuenda shule)221.8
1) Informal schooling only (Alienda shule lakini si za kisasa)50.4
2) Some primary schooling (Kiasi cha shule ya msingi)826.8
3) Primary school completed (Alimaliza shule ya msingi)17614.7
4) Some secondary school/high school (Kiasi cha shule ya upili)16814.0
5) Secondary school/high school completed (Alimaliza shule ya upili)35129.3
6) Post-secondary qualifications, other than university (Juu ya shule ya upili kando na chuo kikuu)30525.4
7) Some university (Kiasi ya chuo kikuu)423.5
8) University completed (Alimaliza chuo kikuu)423.5
9) Post-graduate (Masomo ya ziada baada ya chuo kikuu)40.3
98) Refused (do not read) [Alikataa (usimsomee)]30.3
Total1200100.0
148) How old are you? (Una umri wa miaka ngapi?) (Recoded for use with online analysis) (I-AGE)
 TOTAL%
1) 18-2953244.3
2) 30-4444637.2
3) 45-5918515.4
4) 60 plus373.1
Total1200100.0
149) What is your marital status? (Hali yako ya ndoa ni ipi?) (Recoded for use with online analysis) (I-MARITAL)
 TOTAL%
1) Single39532.9
2) Partnered (but not married), divorced, or widowed1078.9
3) Married69858.2
Total1200100.0
150) Interviewer, please select which type of respondent this interview applies to. (for use with online analysis) (I-RELIGION)
 TOTAL%
1) Charismatic Catholic44837.3
2) Non-charismatic Catholic45237.7
3) Pentecostal30025.0
Total1200100.0

Our Sponsors

Our Affiliates

US RELIGION
WORLD RELIGION
DATA ARCHIVE
RESEARCH
TEACHING
CONGREGATIONS
ABOUT
© 2023 The Association of Religion Data Archives. All rights reserved.