Democratizing access to the best data on religion since 1997
DATA ARCHIVE
DATA ARCHIVE

Archive Navigation

Summary
Codebook
Downloads
View Question Bank

Archive Categories


Sort the above Archive Category by:Browse Alphabetically
Browse All Categories
Browse Newest Additions

File Summaries


Search Data Archive


Religion and Civic Engagement in Kenya and Nigeria (2011) - Nigeria - Codebook

All frequencies are raw numbers (no weights used).

1) Respondent Identification (S)
 NMeanStd. Deviation
Total1200602.33346.83
2) Physical Address (PHYSICAL)
 NMeanStd. Deviation
Total120059.4281.20
3) Edited by interviewer (QC_1)
 TOTAL%
0) Missing10.1
1) Yes119999.9
Total1200100.0
4) Supervisor accompanied (QC_2)
 TOTAL%
1) Yes195100.0
Missing1005
Total195100.0
5) Supervisor edited (QC_3)
 TOTAL%
1) Yes1134100.0
Missing66
Total1134100.0
6) Supervisor back checked (QC_4)
 TOTAL%
1) Yes79100.0
Missing1121
Total79100.0
7) PM edited (QC_5)
 TOTAL%
1) Yes1100.0
Missing1199
Total1100.0
8) Respondent Category (RESP_TYPE)
 TOTAL%
1) Charismatic Catholic50041.7
2) Non-Charismatic Catholic50041.7
3) Pentecostal20016.7
Total1200100.0
9) Location of respondent's residence (LOCATION)
 TOTAL%
1) Urban100183.4
2) Near-urban [i.e., most people work in city]19716.4
3) Rural [i.e., village where most people are farmers or herders]20.2
Total1200100.0
10) Sampling Point (Location or parish where this interview will be conducted) (SPOINT)
 TOTAL%
1) Lagos/Ibadan30025.0
2) Enugu30025.0
3) Abuja30025.0
4) Kano30025.0
Total1200100.0
11) Name of Catholic Parish to Which Respondent Belongs / Aha Parishi Katoliki nke Onye-aziza so na-ya [Interviewer, LEAVE BLANK IF YOU ARE INTERVIEWING A PENTECOSTAL] (PARISH)
 TOTAL%
1) Enugu - St. Paul's Parish (Awkunanaw)13513.5
2) Enugu - St. Victor's Parish (Onuiyi, Nnsukka)11311.3
3) Kano - Our Lady of Fatima Cathedral12412.4
4) Kano - St. Thomas Parish (Bompai)12412.4
5) Ibadan - St. Joseph's Parish (Oke Ado)13513.5
6) Lagos - St. Dominic's Parish (Yaba)11011.0
7) Abuja - Christ the King Catholic Church (Kubwa)797.9
8) Abuja - Our Lady Queen of Nigeria Cathedral (Garki)17117.1
9) Other (Specify) - St. Paul30.3
10) Other (Specify) - St. Peter and Paul10.1
11) Other (Specify) - St. Stephens10.1
12) Other (Specify) - St. Denis10.1
13) Other (Specify) - St. Mary's Uwani10.1
14) Other (Specify) - Sacred Heart Uwani10.1
15) Other (Specify) - Our Lady of Good Counsel10.1
Missing200
Total1000100.0
12) Respondent's Gender / Ojiri mara ibu nwoke m'obu nwanyi nke onye-aziza (GENDER)
 TOTAL%
1) Male / Nwoke55045.8
2) Female / Nwanyi65054.2
Total1200100.0
13) I just want to make sure; Are you a member of the Charismatic Renewal group in your parish? / Achorom ihu na; ibu otuu onye nime ndi otuu Karismatik Renuwal nke di - na Parishi gi? (QQ1)
 TOTAL%
1) Yes / Ee500100.0
Missing700
Total500100.0
14) What is your religion if any? / Kedu otuu okpukperechi gi m'oburu ma enwere?\N (Q1)
 TOTAL%
1) Pentecostal20016.7
11) Catholic100083.3
Total1200100.0
15) To which association or society within Catholic church do you belong to? / Kedu nime otuu ndi di nime nzuko Katolik nke iso na-ya? (Q1A)
 NMeanStd. Deviation
Total5005.3210.01
16) How old are you? / Afo oleka idi? (Q2)
 NMeanStd. Deviation
Total120035.1757.02
17) What is your marital status? / Gini bi onodu alum di/nwunye gi? (Q3)
 TOTAL%
1) Single, never married / Noro-onwe, alubeghi di/nwanyi70959.1
2) Partnered but not married / Bikotara onu ma alubeghi dika di/nwunye100.8
3) Married / Aluwo di/nwanyi46038.3
4) Divorced / Gbara-alukwaghim60.5
5) Widowed / Nwoke nwunye ya nwuru m'obu nwanyi di ya nwuru151.3
Total1200100.0
18) Do you have any children? / Inwere umuntakiri obula? (Q4)
 TOTAL%
0) No / Mba [GO TO Q6/GAA NA Q6]74061.7
1) Yes / Ee46038.3
Total1200100.0
19) If YES, how many? / Oburu EE, ole? (Q5)
 TOTAL%
1) One / Otuu7817.0
2) Two / Abuo10522.8
3) Three / Ato10422.6
4) Four / Ano6814.8
5) Five / Ise5111.1
6) Six / Isii286.1
7) Seven / Asaa163.5
8) Eight / Asato71.5
9) Nine / Itoli30.7
Missing740
Total460100.0
20) How long have you lived in this location? Kedu mgbe iji biri n''ebe a? [Interviewer: enter response (in years); if 6 months or less, enter 00. If more than 6 months and less than 12 months, enter 01] (Q6)
 NMeanStd. Deviation
Total12008.219.35
21) To which ethnic group do you belong? / Kedu agburu nke iso na-ya? [Feel free not to answer / Mesara ahu n'ahapughi iza] (Q7)
 NMeanStd. Deviation
Total12007.4711.68
22) Now let's discuss some issues related to religion / Ugbua k'anyi kparita-uka n'ufodu ihe metutara okpukperechi. In what denomination or church were you raised as a child? / Kedu otuu uka m'obu nzuko-kraist ebe esi zulite gi n'oge ibu obere-nwa? (Q8)
 TOTAL%
1) Catholic / Katoliki96580.4
2) Pentecostal Christian/ Ndi otuu Kraist ndi nke Pentikostal19115.9
3) Muslim / Otuu Alakuba272.3
5) None/Enweghi20.2
6) Other / Ndi ozo - Methodist (CMS)40.3
7) Other / Ndi ozo - Traditional40.3
8) Other / Ndi ozo - Jehova Witness10.1
9) Other / Ndi ozo - ECWA (Evangelical)10.1
10) Other / Ndi ozo - Orthodox40.3
12) Other / Ndi ozo - Christ Embassy10.1
Total1200100.0
23) Did you convert from the religious tradition you were raised in as a child to another one? / Igbanwere site na ntu-ala nke otuu okpukperechi nke ebe esiri zulite gi n'oge ibu obere-nwa wee gaa na nke ozo? (Q8A)
 TOTAL%
0) No / Mba [GO TO Q10/ GAA NA Q10]109691.3
1) Yes / Ee1048.7
Total1200100.0
24) If you converted, what religious tradition did you convert to? / Oburu na igbanwere, kedu ntu-ala otuu okpukperechi nke igbanwere wee banye na-ya? (Q9)
 TOTAL%
1) Catholic / Katoliki6259.6
2) Pentecostal Christian / Ndi otuu Kraist ndi nke Pentikostal4139.4
8) Other / Ndi ozo - CAC11.0
Missing1096
Total104100.0
25) What is your spouse's/partner's religion, if any? / Kedu otuu okpukperechi di m'obu nwunye gi / onye gi-na ya bi, m'oburu ma enwere? (INTERVIEWER: TICK 'NOT MARRIED OR PARTNERED' IF RESPONDENT IS SINGLE, DIVORCED OR WIDOWED) (Q10)
 TOTAL%
1) Catholic / Katoliki37531.3
2) Pentecostal Christian / Ndi otuu Kraist ndi nke Pentikostal897.4
3) Muslim / Otuu Alakuba50.4
4) Not married or partnered / Alubeghi dika di/nwunye m'obu ndi bikotara onu73060.8
7) Other / Ndi ozo - Baptist10.1
Total1200100.0
26) Thinking about your extended family, how many of them have the same religious affiliation as you? / N'iche ihe banyere ndi ozo sitere n'ezinulo gi di n'ebe ndi ozo, mmadu ole nime ha nwere otuu udi okpukperechi biakotara dika nke gi? (Q11)
 TOTAL%
1) All of them / Ha nile54945.8
2) Most of them/ Otutu nime ha27122.6
3) Some of them / Ufodu nime ha35429.5
4) None of them / Enweghi nke obu nime ha262.2
Total1200100.0
27) Thinking about your close neighbors, how many of them have the same religious affiliation as you? / N'iche ihe banyere ndi -agbata- obi gi, mmadu ole nime ha nwere otuu udi okpukperechi biakotara dika nke gi? (Q12)
 TOTAL%
1) All of them / Ha nile15312.8
2) Most of them/ Otutu nime ha30325.3
3) Some of them / Ufodu nime ha69457.8
4) None of them / Enweghi nke obu nime ha433.6
98) Refused (do not read) / Juru iza (aguputala)10.1
99) Don't know (do not read) / Amaghi (aguputala)60.5
Total1200100.0
28) Thinking about your closest friends, how many of them have the same religious affiliation as you? / N'iche ihe banyere ndi enyi gi kacha idi gi nso, mmadu ole nime ha nwere otuu udi okpukperechi biakotara dika nke gi? (Q13)
 TOTAL%
1) All of them / Ha nile17514.6
2) Most of them/ Otutu nime ha32727.3
3) Some of them / Ufodu nime ha68557.1
4) None of them / Enweghi nke obu nime ha121.0
99) Don't know (do not read) / Amaghi (aguputala)10.1
Total1200100.0
29) Aside from weddings and funerals, how often do you attend religious services? / Ewezuga agbam-akwukwo na ili-ozu, ugboro ole ka ina aga mmeme/ogbako nke otuu okpukperechi? (Q14)
 TOTAL%
0) Never / Enweghi10.1
1) Almost never / Nw'obere ka odi ka enweghi40.3
2) Several times a year / Otutu ugboro/oge n'afo756.3
3) At least once a week / Ma opee mpe otuu ugboro n'otuu izu26822.3
4) More than once a week / Ihe kariri otuu ugboro n'izu66955.8
5) Every day / Ubochi nile/obula18315.3
Total1200100.0
30) How often do you participate in prayer groups, bible study groups, or other religious programs? / Ugboro ole ka ina-eso na otuu ndi n'ekpe-ekpere, m'obu mmeme ndi ozo nke okpukperechi? (Q15)
 TOTAL%
0) Never / Enweghi90.8
1) Almost never / Nw'obere ka odi ka enweghi201.7
2) Several times a year / Otutu ugboro/oge n'afo877.3
3) At least once a month / Ma opee mpe otuu ugboro n'otuu onwa25120.9
4) More than once a week / Ihe kariri otuu ugboro n'izu69357.8
5) Every day/ Ubochi nile/obula13811.5
99) Don't know (do not read) / Amaghi (aguputala)20.2
Total1200100.0
31) Do you ever participate in inter-faith religious groups, classes, or meetings with members of other religious groups? / Ina eso na mmeme nke otuu okwukwe ndi otuu okpukperechi, ihe-omumu, m'obu nzuko n'ime ndi otuu okpukperechi ndi ozo? (Q16)
 TOTAL%
0) No / Mba42835.7
1) Yes / Ee76964.1
98) Refused (do not read) / Juru iza (aguputala)10.1
99) Don't know (do not read) / Amaghi (aguputala)20.2
Total1200100.0
32) Have you ever experienced or witnessed a divine healing of an illness or injury? / Igabigatuwo m'obu hutuo ogwugwo nso nke oria m'obu ihe ngbu/onya? (Q17)
 TOTAL%
0) No / Mba29824.8
1) Yes / Ee89774.8
98) Refused (do not read) / Juru iza (aguputala)30.3
99) Don't know (do not read) / Amaghi (aguputala)20.2
Total1200100.0
33) Have you ever experienced or witnessed the devil or evil spirits being driven out of a person? / Igabigatuwo m'obu hutuo ebe achupuru ekwensu m'obu mmuo-ojo di nime mmadu? (Q18)
 TOTAL%
0) No / Mba33127.6
1) Yes / Ee86071.7
98) Refused (do not read) / Juru iza (aguputala)40.3
99) Don't know (do not read) / Amaghi (aguputala)50.4
Total1200100.0
34) Have you ever given money to someone you didn't know or visited a sick person who is not a relative? Inyetuwo onye ina-amaghi ego m'obu gaa leta onye n'ejighi ahu n'abughi onye metutara ezinulo gi? (Q19)
 TOTAL%
0) No / Mba564.7
1) Yes / Ee114495.3
Total1200100.0
35) Now I am going to read you a series of statements on different topics. For each one, please tell me if you strongly agree, somewhat agree, somewhat disagree, or strongly disagree / Ugbua agajem iguputara gi igwe ahiri okwu n'isi-okwu di iche iche. N'otuu nke obula, biko gwam ma ikwenyesiri-ike, ikwenyeturu, ikwenyetuchaghi, m'obu n'ikwenyeghi ekwenye obula. [INTERVIEWER: USE SHOWCARD. ROTATE OPTIONS.] A. Miracles still occur today as in ancient times / Ihe ebube ka n'eme ruo taata dika odi na mgbe ochie (Q20A)
 TOTAL%
1) Strongly disagree / Ekwenyeghi ekwenye obula110.9
2) Somewhat disagree / Ekwenyetuchaghi211.8
3) Somewhat agree / Kwenyeturu ekwenye18915.8
4) Strongly agree / Kwenyesiri ike97781.4
99) Don't know / Amaghi20.2
Total1200100.0
36) Now I am going to read you a series of statements on different topics. For each one, please tell me if you strongly agree, somewhat agree, somewhat disagree, or strongly disagree / Ugbua agajem iguputara gi igwe ahiri okwu n'isi-okwu di iche iche. N'otuu nke obula, biko gwam ma ikwenyesiri-ike, ikwenyeturu, ikwenyetuchaghi, m'obu n'ikwenyeghi ekwenye obula. [INTERVIEWER: USE SHOWCARD. ROTATE OPTIONS.] B. God will grant wealth [material prosperity] to all believers who have enough faith / Chineke ga enye ndi nile kwere-ekwe aku-na-uba (uba ndi ana ahu anya) bu ndi nwere ezi okwukwe dika okwesiri (Q20B)
 TOTAL%
1) Strongly disagree / Ekwenyeghi ekwenye obula211.8
2) Somewhat disagree / Ekwenyetuchaghi594.9
3) Somewhat agree / Kwenyeturu ekwenye29924.9
4) Strongly agree / Kwenyesiri ike81267.7
98) Refused / Juru iza10.1
99) Don't know / Amaghi80.7
Total1200100.0
37) Now I am going to read you a series of statements on different topics. For each one, please tell me if you strongly agree, somewhat agree, somewhat disagree, or strongly disagree / Ugbua agajem iguputara gi igwe ahiri okwu n'isi-okwu di iche iche. N'otuu nke obula, biko gwam ma ikwenyesiri-ike, ikwenyeturu, ikwenyetuchaghi, m'obu n'ikwenyeghi ekwenye obula. [INTERVIEWER: USE SHOWCARD. ROTATE OPTIONS.] C. God will grant good health and relief from sickness to believers who have enough faith / Chineke ga enye ezi ahu-ike ma naputakwa ndi nile nwere okwukwe dika okwesiri na nrianria (Q20C)
 TOTAL%
1) Strongly disagree / Ekwenyeghi ekwenye obula100.8
2) Somewhat disagree / Ekwenyetuchaghi302.5
3) Somewhat agree / Kwenyeturu ekwenye23919.9
4) Strongly agree / Kwenyesiri ike91976.6
99) Don't know / Amaghi20.2
Total1200100.0
38) Now I am going to read you a series of statements on different topics. For each one, please tell me if you strongly agree, somewhat agree, somewhat disagree, or strongly disagree / Ugbua agajem iguputara gi igwe ahiri okwu n'isi-okwu di iche iche. N'otuu nke obula, biko gwam ma ikwenyesiri-ike, ikwenyeturu, ikwenyetuchaghi, m'obu n'ikwenyeghi ekwenye obula. [INTERVIEWER: USE SHOWCARD. ROTATE OPTIONS.] D. God fulfills his purposes through politics and elections / Chineke na emezu ebumnuche ya site na ndoro-ndoro-ochichi n'akwa ihoputa ndi ochichi (Q20D)
 TOTAL%
1) Strongly disagree / Ekwenyeghi ekwenye obula23219.3
2) Somewhat disagree / Ekwenyetuchaghi22018.3
3) Somewhat agree / Kwenyeturu ekwenye29124.3
4) Strongly agree / Kwenyesiri ike41834.8
98) Refused / Juru iza50.4
99) Don't know / Amaghi342.8
Total1200100.0
39) Now I am going to read you a series of statements on different topics. For each one, please tell me if you strongly agree, somewhat agree, somewhat disagree, or strongly disagree / Ugbua agajem iguputara gi igwe ahiri okwu n'isi-okwu di iche iche. N'otuu nke obula, biko gwam ma ikwenyesiri-ike, ikwenyeturu, ikwenyetuchaghi, m'obu n'ikwenyeghi ekwenye obula. [INTERVIEWER: USE SHOWCARD. ROTATE OPTIONS.] E. Christians have a duty to evangelize and convert people of other religious faiths to Christ / Ndi otuu Kraist nwere oru igbasa-ozi-oma na ikutara Chineke mmadu ndi ozo nwere okwukwe n'okpukperechi ozo (Q20E)
 TOTAL%
1) Strongly disagree / Ekwenyeghi ekwenye obula60.5
2) Somewhat disagree / Ekwenyetuchaghi161.3
3) Somewhat agree / Kwenyeturu ekwenye19015.8
4) Strongly agree / Kwenyesiri ike98782.3
98) Refused / Juru iza10.1
Total1200100.0
40) Now I am going to read you a series of statements on different topics. For each one, please tell me if you strongly agree, somewhat agree, somewhat disagree, or strongly disagree / Ugbua agajem iguputara gi igwe ahiri okwu n'isi-okwu di iche iche. N'otuu nke obula, biko gwam ma ikwenyesiri-ike, ikwenyeturu, ikwenyetuchaghi, m'obu n'ikwenyeghi ekwenye obula. [INTERVIEWER: USE SHOWCARD. ROTATE OPTIONS.] F. Christians have a responsibility to work for justice for the poor / Ndi otuu Kraist nwere oke n'oru iru oru ikpe ikpe ziri maka ndi bu ogbenye (Q20F)
 TOTAL%
2) Somewhat disagree / Ekwenyetuchaghi201.7
3) Somewhat agree / Kwenyeturu ekwenye21217.7
4) Strongly agree / Kwenyesiri ike96880.7
Total1200100.0
41) Now I am going to read you a series of statements on different topics. For each one, please tell me if you strongly agree, somewhat agree, somewhat disagree, or strongly disagree / Ugbua agajem iguputara gi igwe ahiri okwu n'isi-okwu di iche iche. N'otuu nke obula, biko gwam ma ikwenyesiri-ike, ikwenyeturu, ikwenyetuchaghi, m'obu n'ikwenyeghi ekwenye obula. [INTERVIEWER: USE SHOWCARD. ROTATE OPTIONS.] H. Because Christ will return again, social ministries are not that important / N'ihi na Kraist/onye-nwee-anyi ga abia ozo, otuu mgbasa-ozi mekorita di iche iche adikwaghikwa mkpa etu ahu (Q20H)
 TOTAL%
1) Strongly disagree / Ekwenyeghi ekwenye obula39032.5
2) Somewhat disagree / Ekwenyetuchaghi18615.5
3) Somewhat agree / Kwenyeturu ekwenye18615.5
4) Strongly agree / Kwenyesiri ike39833.2
98) Refused / Juru iza141.2
99) Don't know / Amaghi262.2
Total1200100.0
42) Which of these statements comes closest to describing your feelings about the Bible? / Kedu nime ahiri owku ndia nke kacha n'idi nso n'ikowazi udi metuta ina enwe n'ebe akwukwo nso di? (Interviewer: Select one response only) USE SHOW CARD (Q21)
 TOTAL%
1) The Bible was written by men and is not the word of God / Obu ndi mmadu dere Akwukwo-nso ma obughiikwa okwu Chineke70.6
2) The Bible is the actual word of God, but is to be interpreted by the influence of the Holy Spirit, who shows individual believers what the words mean / Akwukwo-nso bu ezi okwu nke Chineke, ma akowara ya site n'inye-aka nke mmuo-nso-Chineke, nke n'egosi ndi kwere-ekwe ihe okwu chineke putara51142.6
3) The Bible is the actual word of God, but not everything in it should be taken literally / Akwukwo-nso bu ezi okwu nke Chineke, ma obughi ihe nile di nime ya ka aga ewere dika osiri di957.9
4) The Bible is the actual word of God and should be understood and interpreted exactly as it is written / Akwukwo-nso bu ezi okwu nke Chineke bu nke ekwesiri ighota ma kowaa nke oma dika esi dee ya58748.9
Total1200100.0
43) Of these two statements, which comes closer to your beliefs? / Nime ahiri okwu abuo ndia, kedu nke ditu nso karia n''ebe ihe ndi ikwenyere di? (Interviewer: Select one response only) (Q22)
 TOTAL%
1) God has a plan for my life and there is nothing I can do to change it / Chineke nwere ntuzi aka maka ndum, enweghikwa ihem nwere ike ime iji gbanwe ya91476.2
2) God has given me the freedom to decide the course of my life / Chineke enyewo ohere ikpebi ihe ga eme na ndum28423.7
99) Don't know (do not read) / Amaghi (aguputala)20.2
Total1200100.0
44) Of these two statements, which comes closer to your own views? / Nime okwu abuo ndia, kedu nke ditu nso karia n'ebe atumatu nke gi di? (Interviewer: Select one response only) (Q23)
 TOTAL%
1) My religion is the one, true faith leading to eternal life / Okpukperechim bu otuu, ezi okwukwe nke n'edubanye na ndu ebighi-ebi74161.8
2) Many religions can lead to eternal life / Otutu otuu okpukperechi nwere ike idubanye na ndu ebighi-ebi44136.8
98) Refused (do not read) / Juru iza (aguputala)30.3
99) Don't know (do not read) / Amaghi (aguputala)151.3
Total1200100.0
45) How comfortable would you be with a child of yours marrying a Muslim? Kedu udi azaramahu iga enwe na nwa-gi ilu onye uka-alakuba? (Q24)
 TOTAL%
1) Not at all comfortable / Enweghi azaramahu obula84470.3
2) Not too comfortable / Enwechaghi ezi azaramahu16613.8
3) Somewhat comfortable / Nw'obere azaramahu907.5
4) Very comfortable / Ezigbo azaramahu887.3
98) Refused (do not read) / Juru iza (aguputala)70.6
99) Don't know (do not read) / Amaghi (aguputala)50.4
Total1200100.0
46) Now I'd like to ask some additional questions about your religious beliefs and experiences. Not all religious beliefs are equally important to all people. As I read each of the following statements, tell me if you strongly agree, somewhat agree, somewhat disagree or strongly disagree / Ugbua agam ajukwu gi ufodu ajuju banyere ihe ndi ikwenyere na ha n'okpukperechi gi n'ihe ndi igabigaworo. Obughi nile ndi ekwenyere na-ya dicha mkpa nyere mmadu nile. Dikam guputara nke obula nime ahiri okwu ndia, gwam ma ikwenyesiri ike.ikwenyeturu ekwenye, ikwenyetuchaghi m'obu n'ikwenyeghi ekwenye obula. [INTERVIEWER; USE SHOWCARD. ROTATE OPTIONS.] A. In Mass, the bread and wine actually become the body and blood of Christ / N'igwe, achicha na mmanya aburuwo aru na obara Kraist (Q25A)
 TOTAL%
1) Strongly disagree / Ekwenyeghi ekwenye obula110.9
2) Somewhat disagree / Ekwenyetuchaghi100.8
3) Somewhat agree / Kwenyeturu ekwenye605.0
4) Strongly agree / Kwenyesiri ike110592.1
99) Don't know / Amaghi141.2
Total1200100.0
47) Now I'd like to ask some additional questions about your religious beliefs and experiences. Not all religious beliefs are equally important to all people. As I read each of the following statements, tell me if you strongly agree, somewhat agree, somewhat disagree or strongly disagree / Ugbua agam ajukwu gi ufodu ajuju banyere ihe ndi ikwenyere na ha n'okpukperechi gi n'ihe ndi igabigaworo. Obughi nile ndi ekwenyere na-ya dicha mkpa nyere mmadu nile. Dikam guputara nke obula nime ahiri okwu ndia, gwam ma ikwenyesiri ike.ikwenyeturu ekwenye, ikwenyetuchaghi m'obu n'ikwenyeghi ekwenye obula. [INTERVIEWER; USE SHOWCARD. ROTATE OPTIONS.] B. Accepting Jesus Christ as your Lord and Personal Savior is the only way to be saved from eternal damnation / Inabata Jisos Kraist dika onye-nwee-gi na onye nzoputa gi bu nani uzo nzoputa nke onwu-ebighi-ebi (Q25B)
 TOTAL%
1) Strongly disagree / Ekwenyeghi ekwenye obula50.4
2) Somewhat disagree / Ekwenyetuchaghi70.6
3) Somewhat agree / Kwenyeturu ekwenye796.6
4) Strongly agree / Kwenyesiri ike110892.3
99) Don't know / Amaghi10.1
Total1200100.0
48) Now I'd like to ask some additional questions about your religious beliefs and experiences. Not all religious beliefs are equally important to all people. As I read each of the following statements, tell me if you strongly agree, somewhat agree, somewhat disagree or strongly disagree / Ugbua agam ajukwu gi ufodu ajuju banyere ihe ndi ikwenyere na ha n'okpukperechi gi n'ihe ndi igabigaworo. Obughi nile ndi ekwenyere na-ya dicha mkpa nyere mmadu nile. Dikam guputara nke obula nime ahiri okwu ndia, gwam ma ikwenyesiri ike.ikwenyeturu ekwenye, ikwenyetuchaghi m'obu n'ikwenyeghi ekwenye obula. [INTERVIEWER; USE SHOWCARD. ROTATE OPTIONS.] C. Those who are unsaved will spend eternity in Hell / Ndi azoputabeghi ga ebi ndu ha nile nime oku ala-mmuo (Q25C)
 TOTAL%
1) Strongly disagree / Ekwenyeghi ekwenye obula252.1
2) Somewhat disagree / Ekwenyetuchaghi443.7
3) Somewhat agree / Kwenyeturu ekwenye1119.3
4) Strongly agree / Kwenyesiri ike100583.8
98) Refused / Juru iza20.2
99) Don't know / Amaghi131.1
Total1200100.0
49) How satisfied are you with the following activities at your church/congregation? As I read each of the following statements, tell me if you are very satisfied, somewhat satisfied, somewhat dissatisfied, or very dissatisfied / Kedu udi afo-ojuju inwere n'ebe mmeme ndia di n'ulo-uka-gi/ igwe-mmadu di? Dikam n'aguputa nke obula nime ahiri okwu ndia, gwam ma inwere ezigbo afo-ojuju, nweturu-afo-ojuju, enwechaghi afo-ojuju, k'obu inweghi afo-ojuju obula. [INTERVIEWER; USE SHOWCARD. ROTATE OPTIONS.] A. Sermons, preaching, or homilies / Okwu-chukwu, igbasa-ozi-oma, m'obu ozi oma (Q26A)
 TOTAL%
1) Very dissatisfied / Enweghi afo-ojuju obula20.2
2) Somewhat dissatisfied / Enwechaghi afo-ojuju60.5
3) Somewhat satisfied / Nweturu-afo-ojuju12810.7
4) Very satisfied / Ezigbo afo-ojuju106488.7
Total1200100.0
50) How satisfied are you with the following activities at your church/congregation? As I read each of the following statements, tell me if you are very satisfied, somewhat satisfied, somewhat dissatisfied, or very dissatisfied / Kedu udi afo-ojuju inwere n'ebe mmeme ndia di n'ulo-uka-gi/ igwe-mmadu di? Dikam n'aguputa nke obula nime ahiri okwu ndia, gwam ma inwere ezigbo afo-ojuju, nweturu-afo-ojuju, enwechaghi afo-ojuju, k'obu inweghi afo-ojuju obula. [INTERVIEWER; USE SHOWCARD. ROTATE OPTIONS.] B. The music at worship services / Egwu nke oge ofufe nru (Q26B)
 TOTAL%
2) Somewhat dissatisfied / Enwechaghi afo-ojuju191.6
3) Somewhat satisfied / Nweturu-afo-ojuju21618.0
4) Very satisfied / Ezigbo afo-ojuju96580.4
Total1200100.0
51) How satisfied are you with the following activities at your church/congregation? As I read each of the following statements, tell me if you are very satisfied, somewhat satisfied, somewhat dissatisfied, or very dissatisfied / Kedu udi afo-ojuju inwere n'ebe mmeme ndia di n'ulo-uka-gi/ igwe-mmadu di? Dikam n'aguputa nke obula nime ahiri okwu ndia, gwam ma inwere ezigbo afo-ojuju, nweturu-afo-ojuju, enwechaghi afo-ojuju, k'obu inweghi afo-ojuju obula. [INTERVIEWER; USE SHOWCARD. ROTATE OPTIONS.] C. Community outreach to the poor / Igbasara umu-ogbenye ndi bi na gburugburu ebe obibi ozi-oma (Q26C)
 TOTAL%
1) Very dissatisfied / Enweghi afo-ojuju obula221.8
2) Somewhat dissatisfied / Enwechaghi afo-ojuju373.1
3) Somewhat satisfied / Nweturu-afo-ojuju24620.5
4) Very satisfied / Ezigbo afo-ojuju89174.3
99) Don't know / Amaghi40.3
Total1200100.0
52) How satisfied are you with the following activities at your church/congregation? As I read each of the following statements, tell me if you are very satisfied, somewhat satisfied, somewhat dissatisfied, or very dissatisfied / Kedu udi afo-ojuju inwere n'ebe mmeme ndia di n'ulo-uka-gi/ igwe-mmadu di? Dikam n'aguputa nke obula nime ahiri okwu ndia, gwam ma inwere ezigbo afo-ojuju, nweturu-afo-ojuju, enwechaghi afo-ojuju, k'obu inweghi afo-ojuju obula. [INTERVIEWER; USE SHOWCARD. ROTATE OPTIONS.] D. Religious education classes for adults, such as Sunday, Church, or Sabbath school, Bible class, etc. / Nzulite nke ikuziri ndi okenye ihe banyere okpukperechi, dika Sondee Skuul, Uka, m'obu Sabat Skuul, Baibul Klas na ndi ozo (Q26D)
 TOTAL%
1) Very dissatisfied / Enweghi afo-ojuju obula60.5
2) Somewhat dissatisfied / Enwechaghi afo-ojuju231.9
3) Somewhat satisfied / Nweturu-afo-ojuju21317.8
4) Very satisfied / Ezigbo afo-ojuju95479.5
98) Refused / Juru iza20.2
99) Don't know / Amaghi20.2
Total1200100.0
53) How satisfied are you with the following activities at your church/congregation? As I read each of the following statements, tell me if you are very satisfied, somewhat satisfied, somewhat dissatisfied, or very dissatisfied / Kedu udi afo-ojuju inwere n'ebe mmeme ndia di n'ulo-uka-gi/ igwe-mmadu di? Dikam n'aguputa nke obula nime ahiri okwu ndia, gwam ma inwere ezigbo afo-ojuju, nweturu-afo-ojuju, enwechaghi afo-ojuju, k'obu inweghi afo-ojuju obula. [INTERVIEWER; USE SHOWCARD. ROTATE OPTIONS.] E. The children's programs or youth groups / Mmeme nke umuntakiri m'obu otuu umuokoro na umu-agboo (Q26E)
 TOTAL%
1) Very dissatisfied / Enweghi afo-ojuju obula90.8
2) Somewhat dissatisfied / Enwechaghi afo-ojuju262.2
3) Somewhat satisfied / Nweturu-afo-ojuju24020.0
4) Very satisfied / Ezigbo afo-ojuju92376.9
99) Don't know / Amaghi20.2
Total1200100.0
54) How satisfied are you with the following activities at your church/congregation? As I read each of the following statements, tell me if you are very satisfied, somewhat satisfied, somewhat dissatisfied, or very dissatisfied / Kedu udi afo-ojuju inwere n'ebe mmeme ndia di n'ulo-uka-gi/ igwe-mmadu di? Dikam n'aguputa nke obula nime ahiri okwu ndia, gwam ma inwere ezigbo afo-ojuju, nweturu-afo-ojuju, enwechaghi afo-ojuju, k'obu inweghi afo-ojuju obula. [INTERVIEWER; USE SHOWCARD. ROTATE OPTIONS.] F. How money is spent / Ka esi mefuo ego (Q26F)
 TOTAL%
1) Very dissatisfied / Enweghi afo-ojuju obula413.4
2) Somewhat dissatisfied / Enwechaghi afo-ojuju1038.6
3) Somewhat satisfied / Nweturu-afo-ojuju29224.3
4) Very satisfied / Ezigbo afo-ojuju68957.4
98) Refused / Juru iza100.8
99) Don't know / Amaghi655.4
Total1200100.0
55) I'm going to read some statements that some people have made about religion and the Catholic Church. For each one, please tell me if you strongly agree, somewhat agree, somewhat disagree or strongly disagree /Agajem iguputa ufodu ahiri okwu nke ndi mmadu banyere okpukperechi na otuu uka Katoliki. N'otuu nke obula, biko gwam ma ikwenyesiri ike, ikwenyeturu ekwenye, ekwenyetuchaghi m'obu ekwenyeghi ekwenye obula. [USE SHOWCARD. ROTATE OPTIONS.] A. One can be a good Catholic without going to Mass / Mmadu nwere ike ibu ezi onye Katoliki n'agaghi Maas (Q27A)
 TOTAL%
1) Strongly disagree / Ekwenyeghi ekwenye obula70870.8
2) Somewhat disagree / Ekwenyetuchaghi12412.4
3) Somewhat agree / Kwenyeturu ekwenye676.7
4) Strongly agree / Kwenyesiri ike989.8
98) Refused / Juru iza20.2
99) Don't know / Amaghi10.1
Missing200
Total1000100.0
56) I'm going to read some statements that some people have made about religion and the Catholic Church. For each one, please tell me if you strongly agree, somewhat agree, somewhat disagree or strongly disagree /Agajem iguputa ufodu ahiri okwu nke ndi mmadu banyere okpukperechi na otuu uka Katoliki. N'otuu nke obula, biko gwam ma ikwenyesiri ike, ikwenyeturu ekwenye, ekwenyetuchaghi m'obu ekwenyeghi ekwenye obula. [USE SHOWCARD. ROTATE OPTIONS.] B. I could be just as happy in some other church; it wouldn't have to be Catholic / Enwerem ike iinwe nani anuri n'ulo-uka ndi ozo; obughi n'oga aburiri Katoliki (Q27B)
 TOTAL%
1) Strongly disagree / Ekwenyeghi ekwenye obula35735.7
2) Somewhat disagree / Ekwenyetuchaghi25125.1
3) Somewhat agree / Kwenyeturu ekwenye18518.5
4) Strongly agree / Kwenyesiri ike18818.8
98) Refused / Juru iza101.0
99) Don't know / Amaghi90.9
Missing200
Total1000100.0
57) I'm going to read some statements that some people have made about religion and the Catholic Church. For each one, please tell me if you strongly agree, somewhat agree, somewhat disagree or strongly disagree /Agajem iguputa ufodu ahiri okwu nke ndi mmadu banyere okpukperechi na otuu uka Katoliki. N'otuu nke obula, biko gwam ma ikwenyesiri ike, ikwenyeturu ekwenye, ekwenyetuchaghi m'obu ekwenyeghi ekwenye obula. [USE SHOWCARD. ROTATE OPTIONS.] C. Wealthy people have a duty to donate to help the poor / Mmadu ndi bu ogaranya nwere oru iweputa ihe iji nyere ndi bu ogbenye aka (Q27C)
 TOTAL%
1) Strongly disagree / Ekwenyeghi ekwenye obula313.1
2) Somewhat disagree / Ekwenyetuchaghi595.9
3) Somewhat agree / Kwenyeturu ekwenye21021.0
4) Strongly agree / Kwenyesiri ike70070.0
Missing200
Total1000100.0
58) I'm going to read some statements that some people have made about religion and the Catholic Church. For each one, please tell me if you strongly agree, somewhat agree, somewhat disagree or strongly disagree /Agajem iguputa ufodu ahiri okwu nke ndi mmadu banyere okpukperechi na otuu uka Katoliki. N'otuu nke obula, biko gwam ma ikwenyesiri ike, ikwenyeturu ekwenye, ekwenyetuchaghi m'obu ekwenyeghi ekwenye obula. [USE SHOWCARD. ROTATE OPTIONS.] D. Lay people are just as important a part of the Church as priests are / Mmadu ndi weputara onwe ha ije ozi di noo mkpa dika ndi uko-chukwu di n'ulo-uka di (Q27D)
 TOTAL%
1) Strongly disagree / Ekwenyeghi ekwenye obula545.4
2) Somewhat disagree / Ekwenyetuchaghi494.9
3) Somewhat agree / Kwenyeturu ekwenye21621.6
4) Strongly agree / Kwenyesiri ike67967.9
98) Refused / Juru iza10.1
99) Don't know / Amaghi10.1
Missing200
Total1000100.0
59) I'm going to read some statements that some people have made about religion and the Catholic Church. For each one, please tell me if you strongly agree, somewhat agree, somewhat disagree or strongly disagree /Agajem iguputa ufodu ahiri okwu nke ndi mmadu banyere okpukperechi na otuu uka Katoliki. N'otuu nke obula, biko gwam ma ikwenyesiri ike, ikwenyeturu ekwenye, ekwenyetuchaghi m'obu ekwenyeghi ekwenye obula. [USE SHOWCARD. ROTATE OPTIONS.] E. Even if I were to disagree with some of the decisions made by our priests and bishops, I would never leave the Catholic Church / Asigodi agaghim ekwenye n'atumatu ndi ufodu nke ndi uko-chukwu na uko-chukwu ndi n'elekota otuu uka nile di n'otuu mpaghara, enweghim ike ihapu uka Katoliki (Q27E)
 TOTAL%
1) Strongly disagree / Ekwenyeghi ekwenye obula525.2
2) Somewhat disagree / Ekwenyetuchaghi616.1
3) Somewhat agree / Kwenyeturu ekwenye19619.6
4) Strongly agree / Kwenyesiri ike68868.8
98) Refused / Juru iza20.2
99) Don't know / Amaghi10.1
Missing200
Total1000100.0
60) I'm going to read some statements that some people have made about religion and the Catholic Church. For each one, please tell me if you strongly agree, somewhat agree, somewhat disagree or strongly disagree /Agajem iguputa ufodu ahiri okwu nke ndi mmadu banyere okpukperechi na otuu uka Katoliki. N'otuu nke obula, biko gwam ma ikwenyesiri ike, ikwenyeturu ekwenye, ekwenyetuchaghi m'obu ekwenyeghi ekwenye obula. [USE SHOWCARD. ROTATE OPTIONS.] F. People who are not successful in life are not open enough to the Holy Spirit / Mmadu ndi n'enweghi oga-n'ihu na ndu bu ndi n'echeghiri mmuo-nso onwe ha nke oma (Q27F)
 TOTAL%
1) Strongly disagree / Ekwenyeghi ekwenye obula41841.8
2) Somewhat disagree / Ekwenyetuchaghi13713.7
3) Somewhat agree / Kwenyeturu ekwenye22022.0
4) Strongly agree / Kwenyesiri ike20220.2
98) Refused / Juru iza191.9
99) Don't know / Amaghi40.4
Missing200
Total1000100.0
61) I'm going to read some statements that some people have made about religion and the Catholic Church. For each one, please tell me if you strongly agree, somewhat agree, somewhat disagree or strongly disagree /Agajem iguputa ufodu ahiri okwu nke ndi mmadu banyere okpukperechi na otuu uka Katoliki. N'otuu nke obula, biko gwam ma ikwenyesiri ike, ikwenyeturu ekwenye, ekwenyetuchaghi m'obu ekwenyeghi ekwenye obula. [USE SHOWCARD. ROTATE OPTIONS.] G. Pentecostals want to bring down the Catholic Church / Ndi Pentikostal na acho iwedata uka Katoliki na ala (Q27G)
 TOTAL%
1) Strongly disagree / Ekwenyeghi ekwenye obula44344.3
2) Somewhat disagree / Ekwenyetuchaghi19019.0
3) Somewhat agree / Kwenyeturu ekwenye17317.3
4) Strongly agree / Kwenyesiri ike15915.9
98) Refused / Juru iza80.8
99) Don't know / Amaghi272.7
Missing200
Total1000100.0
62) Are you an active member, inactive member, or not a member of a basic Christian Community? / Ibu ezi onye kwudosiri-ike, onye n'akwudosighi ike, m'obu onye n'abughi onye otuu / Ezi gburugburu ebe-obibi nke ndi otuu Kraist? (Q28)
 TOTAL%
0) Not a member / Onye n'abughi onye otuu989.8
1) Yes, inactive member / Ee, onye n'akwudosighi ike na otuu18818.8
2) Yes, active member / Ee, onye kwudosiri ike na otuu70970.9
98) Refused (do not read) / Juru iza (aguputala)20.2
99) Don't know (do not read) / Amaghi (aguputala)30.3
Missing200
Total1000100.0
63) How long have you been a member of the Roman Catholic Charismatic Renewal? K'mgbe ole mgbe ka ibidoro ibu onye-otuu Roman Katolik Renuwal? [Interviewer: enter number of years. If 6 months or less, enter 00. If more than 6 months but less than 12 months, enter 01.] (Q29)
 NMeanStd. Deviation
Total5009.4712.26
64) When you attend Charismatic meetings/religious services, how often do they include people speaking in tongues or prophesying? Mgbe igara nzuko Karismatik/uka otuu-okpukperechi, ugboro ole ka ha tinyere mmadu ndi n'asu na-ire m'obu ibu-amuma? (Q30)
 TOTAL%
0) Never / Enweghi61.2
1) Occasionally / Mgbe/oge ufodu14328.6
2) Frequently / N'otutu mgbe15731.4
3) Always / Mgbe nile19138.2
98) Refused (do not read) / Juru iza (aguputala)20.4
99) Don't know (do not read) / Amaghi (aguputala)10.2
Missing700
Total500100.0
65) Which one, from the list below, comes closest to the most important reason you joined the Catholic Charismatic Renewal? / Kedu otuu nke obu, nime ahiri ndia di n'ala, ditu-nso karia n'ihe kacha mkpa mere iji banye Katoliki Karismatik Renuwal? [Interviewer: Select one answer only. USE SHOW CARD.] (Q31)
 NMeanStd. Deviation
Total5006.6610.75
66) In your opinion, should churches keep out of political matters, or should they express their views on day-to-day social and political questions? / N'uche gi, otuu uka di iche iche ha kwesiri iwepu anya n'ihe banyere ndoro ndoro ochichi, k'obu ha kwesiri ikowazi atumatu ha na mmekorita na ajuju ndoro-ndoro-ochichi n'ubochi nile? (Q32)
 TOTAL%
0) Churches should keep out/ Otuu uka di iche iche kwesiri iwepu anya31526.3
1) Churches should express their views / Otuu uka di iche iche kwesiri inye atumatu ha87773.1
98) Refused (do not read) / Juru iza (aguputala)30.3
99) Don't know (do not read) / Amaghi (aguputala)50.4
Total1200100.0
67) Of these two statements, which comes closer to your views? / Nime okwu abuo ndia, kedu nke kacha iditu nso n'atumatu gi karia? (Q33)
 TOTAL%
1) The government should take special steps to make our country a Christian country / Gomenti kwesiri iji usoro puru iche iji mee ka obodo anyi buru obodo ndi otuu Kraist53944.9
2) There should be a separation between religion and government / Ekwesiri inwere nkewa m'obu ohere n'etiti otuu okpukperechi na gomenti61251.0
98) Refused (do not read)141.2
99) Don't know (do not read)352.9
Total1200100.0
68) In this country, how free are people from religions different than yours to practice their religion? / Na obodo a, kedu udi nwere-onwe nke ndi mmadu nwere n'ebe okpukperechi di iche iche di karia gi iso na okpukperechi ha? (Q34)
 TOTAL%
1) Not at all free / Enwereghi onwe obula342.8
2) Not too free / Enwerechaghi onwe16914.1
3) Somewhat free/ Nw'obere nwere-onwe1179.8
4) Very free / Ezi nwere onwe87873.2
98) Refused (do not read) / Juru iza (aguputala) [GO TO Q36/ GAA NA Q36]10.1
99) Don't know (do not read) / Amaghi (aguputala) [GO TO Q36/ GAA NA Q36]10.1
Total1200100.0
69) Is this a good or bad thing? / Ihea obu ihe di-mma k'obu ihe ojoo? (Q35)
 TOTAL%
0) This is a bad thing / Ihe a bu ajoo ihe25221.0
1) This is a good thing / Ihea bu ihe di-mma92277.0
98) Refused (do not read) / Juru iza (aguputala)70.6
99) Don't know (do not read) / Amaghi (aguputala)171.4
Missing2
Total1198100.0
70) Some people think that the tactic of using arms and violence in defense of their religion is justified. Other people believe that, no matter what the reason, this kind of violence is never justified. How about you? How justified do you think that the tactic of using violence is? / Ufodu ndi mmadu chere na usoro esi eji ngwa-agha na imebi ihe n'ichekwa okpukperechi ha ka ekpeputaworo. Ndi ozo kwenyere na, n'agbanyeghi ihe obula obu, udi mmebi a enweghi nkpeputa. Kedu maka gi? Kedu udi nkpeputa ichere na usoro iji ihea eji emebi ihe di? (Q36)
 TOTAL%
1) Never justified / Okpeputatubeghi ya86071.7
2) Rarely justified / Ona ara-ahu tupu okpeputa ya897.4
3) Sometimes justified / Na ekpeputa ya na mgbe ufodu12310.3
4) Often justified / Na ekpeputa ya 'n'otutu mgbe1119.3
98) Refused (do not read)/ Juru iza (aguputala)30.3
99) Don't know (do not read) / Amaghi (aguputala)141.2
Total1200100.0
71) Please tell me for each of these statements I will read out whether you think it is wrong and punishable, wrong but forgivable, or not wrong at all. / Biko gwam na okwu nke obula nime ndia nkem ga aguputara gi ma ichere na odi njo ma kwesikwa ntam ahuhu, di njo ma kwesiri ngbaghara, k'obu n'odighi njo obula. A. Homosexuality / Mmekorita eji amu-nwa di n'etiti nwoke na nwoke ma obu nwanyi na nwanyi (Q37A)
 TOTAL%
0) Not wrong at all / Odighi njo obula40.3
1) Wrong but forgivable / Njo ma kwesiri ngbaghara48040.0
2) Wrong and punishable / Njo ma kwesiri ntam-ahuhu70458.7
98) Refused / Juru iza10.1
99) Don't know / Amaghi110.9
Total1200100.0
72) Please tell me for each of these statements I will read out whether you think it is wrong and punishable, wrong but forgivable, or not wrong at all. / Biko gwam na okwu nke obula nime ndia nkem ga aguputara gi ma ichere na odi njo ma kwesikwa ntam ahuhu, di njo ma kwesiri ngbaghara, k'obu n'odighi njo obula. B. Prostitution / Igba akwuna (Q37B)
 TOTAL%
0) Not wrong at all / Odighi njo obula10.1
1) Wrong but forgivable / Njo ma kwesiri ngbaghara69457.8
2) Wrong and punishable / Njo ma kwesiri ntam-ahuhu49941.6
99) Don't know / Amaghi60.5
Total1200100.0
73) Please tell me for each of these statements I will read out whether you think it is wrong and punishable, wrong but forgivable, or not wrong at all. / Biko gwam na okwu nke obula nime ndia nkem ga aguputara gi ma ichere na odi njo ma kwesikwa ntam ahuhu, di njo ma kwesiri ngbaghara, k'obu n'odighi njo obula. C. Divorce / Igba alukwaghim (Q37C)
 TOTAL%
0) Not wrong at all / Odighi njo obula504.2
1) Wrong but forgivable / Njo ma kwesiri ngbaghara84070.0
2) Wrong and punishable / Njo ma kwesiri ntam-ahuhu28924.1
98) Refused / Juru iza30.3
99) Don't know / Amaghi181.5
Total1200100.0
74) Please tell me for each of these statements I will read out whether you think it is wrong and punishable, wrong but forgivable, or not wrong at all. / Biko gwam na okwu nke obula nime ndia nkem ga aguputara gi ma ichere na odi njo ma kwesikwa ntam ahuhu, di njo ma kwesiri ngbaghara, k'obu n'odighi njo obula. D. Abortion / Ite afo ime (Q37D)
 TOTAL%
0) Not wrong at all / Odighi njo obula40.3
1) Wrong but forgivable / Njo ma kwesiri ngbaghara57447.8
2) Wrong and punishable / Njo ma kwesiri ntam-ahuhu61150.9
98) Refused / Juru iza10.1
99) Don't know / Amaghi100.8
Total1200100.0
75) Please tell me for each of these statements I will read out whether you think it is wrong and punishable, wrong but forgivable, or not wrong at all. / Biko gwam na okwu nke obula nime ndia nkem ga aguputara gi ma ichere na odi njo ma kwesikwa ntam ahuhu, di njo ma kwesiri ngbaghara, k'obu n'odighi njo obula. E. Suicide / Ikwu-udo (Q37E)
 TOTAL%
0) Not wrong at all / Odighi njo obula131.1
1) Wrong but forgivable / Njo ma kwesiri ngbaghara42735.6
2) Wrong and punishable / Njo ma kwesiri ntam-ahuhu73261.0
98) Refused / Juru iza20.2
99) Don't know / Amaghi262.2
Total1200100.0
76) Please tell me for each of these statements I will read out whether you think it is wrong and punishable, wrong but forgivable, or not wrong at all. / Biko gwam na okwu nke obula nime ndia nkem ga aguputara gi ma ichere na odi njo ma kwesikwa ntam ahuhu, di njo ma kwesiri ngbaghara, k'obu n'odighi njo obula. F. Drinking alcohol / Inu mmanya na aba n'anya (Q37F)
 TOTAL%
0) Not wrong at all / Odighi njo obula16814.0
1) Wrong but forgivable / Njo ma kwesiri ngbaghara81467.8
2) Wrong and punishable / Njo ma kwesiri ntam-ahuhu20517.1
98) Refused / Juru iza30.3
99) Don't know / Amaghi100.8
Total1200100.0
77) Please tell me for each of these statements I will read out whether you think it is wrong and punishable, wrong but forgivable, or not wrong at all. / Biko gwam na okwu nke obula nime ndia nkem ga aguputara gi ma ichere na odi njo ma kwesikwa ntam ahuhu, di njo ma kwesiri ngbaghara, k'obu n'odighi njo obula. G. Sex between people who are not married to one another / Ikwa iko (Q37G)
 TOTAL%
0) Not wrong at all / Odighi njo obula121.0
1) Wrong but forgivable / Njo ma kwesiri ngbaghara81868.2
2) Wrong and punishable / Njo ma kwesiri ntam-ahuhu36330.3
98) Refused / Juru iza20.2
99) Don't know / Amaghi50.4
Total1200100.0
78) Please tell me for each of these statements I will read out whether you think it is wrong and punishable, wrong but forgivable, or not wrong at all. / Biko gwam na okwu nke obula nime ndia nkem ga aguputara gi ma ichere na odi njo ma kwesikwa ntam ahuhu, di njo ma kwesiri ngbaghara, k'obu n'odighi njo obula. H. Polygamy / Ilu otutu umu-nwanyi (Q37H)
 TOTAL%
0) Not wrong at all / Odighi njo obula867.2
1) Wrong but forgivable / Njo ma kwesiri ngbaghara78565.4
2) Wrong and punishable / Njo ma kwesiri ntam-ahuhu27923.3
98) Refused / Juru iza80.7
99) Don't know / Amaghi423.5
Total1200100.0
79) I'm going to read a list of institutions and people. For each one, please tell me how much you trust: / Agajem iguputara gi ahiri ulo ukwu na ndi mmadu. Na otuu nke obula, biko gwam ka isi nwee ntukwasi-obi: A. People in your immediate family/your relatives / Mmadu ndi sitere n'ezinulo nke idi na-ya ugbua/ ndi metutara gi (Q38A)
 TOTAL%
1) Don't trust at all / Enweghi ntukwaski-obi obula937.8
2) Trust only a little / Nwere ntukwasi-obi obula988.2
3) Trust some / Nwere ntukwasi-obi n'ufodu45537.9
4) Trust a lot / Nwere ntukwasi-obi n'otutu55346.1
99) Don't know / Amaghi10.1
Total1200100.0
80) I'm going to read a list of institutions and people. For each one, please tell me how much you trust: / Agajem iguputara gi ahiri ulo ukwu na ndi mmadu. Na otuu nke obula, biko gwam ka isi nwee ntukwasi-obi: B. People in your neighborhood / Mmadu ndi di n'ezinulo gi (Q38B)
 TOTAL%
1) Don't trust at all / Enweghi ntukwaski-obi obula16313.6
2) Trust only a little / Nwere ntukwasi-obi obula37931.6
3) Trust some / Nwere ntukwasi-obi n'ufodu54245.2
4) Trust a lot / Nwere ntukwasi-obi n'otutu1149.5
99) Don't know / Amaghi20.2
Total1200100.0
81) I'm going to read a list of institutions and people. For each one, please tell me how much you trust: / Agajem iguputara gi ahiri ulo ukwu na ndi mmadu. Na otuu nke obula, biko gwam ka isi nwee ntukwasi-obi: C. People at your church or place of worship / Mmadu ndi di n'ulo uka gi m'obu n'ebe ina anodu efe chineke (Q38C)
 TOTAL%
1) Don't trust at all / Enweghi ntukwaski-obi obula957.9
2) Trust only a little / Nwere ntukwasi-obi obula22318.6
3) Trust some / Nwere ntukwasi-obi n'ufodu54445.3
4) Trust a lot / Nwere ntukwasi-obi n'otutu33628.0
99) Don't know / Amaghi20.2
Total1200100.0
82) I'm going to read a list of institutions and people. For each one, please tell me how much you trust: / Agajem iguputara gi ahiri ulo ukwu na ndi mmadu. Na otuu nke obula, biko gwam ka isi nwee ntukwasi-obi: D. People from other religions / Mmadu ndi sitere n'otuu okpukperechi ndi ozo (Q38D)
 TOTAL%
1) Don't trust at all / Enweghi ntukwaski-obi obula19015.8
2) Trust only a little / Nwere ntukwasi-obi obula50542.1
3) Trust some / Nwere ntukwasi-obi n'ufodu41134.3
4) Trust a lot / Nwere ntukwasi-obi n'otutu836.9
98) Refused / Juru iza30.3
99) Don't know / Amaghi80.7
Total1200100.0
83) I'm going to read a list of institutions and people. For each one, please tell me how much you trust: / Agajem iguputara gi ahiri ulo ukwu na ndi mmadu. Na otuu nke obula, biko gwam ka isi nwee ntukwasi-obi: E. People from your own ethnic group / Mmadu ndi sitere na agburu nke gi (Q38E)
 TOTAL%
1) Don't trust at all / Enweghi ntukwaski-obi obula20417.0
2) Trust only a little / Nwere ntukwasi-obi obula39332.8
3) Trust some / Nwere ntukwasi-obi n'ufodu49241.0
4) Trust a lot / Nwere ntukwasi-obi n'otutu988.2
98) Refused / Juru iza40.3
99) Don't know / Amaghi90.8
Total1200100.0
84) I'm going to read a list of institutions and people. For each one, please tell me how much you trust: / Agajem iguputara gi ahiri ulo ukwu na ndi mmadu. Na otuu nke obula, biko gwam ka isi nwee ntukwasi-obi: F. People from other ethnic groups / Mmadu ndi sitere na agburu ndi ozo (Q38F)
 TOTAL%
1) Don't trust at all / Enweghi ntukwaski-obi obula27122.6
2) Trust only a little / Nwere ntukwasi-obi obula49140.9
3) Trust some / Nwere ntukwasi-obi n'ufodu36330.3
4) Trust a lot / Nwere ntukwasi-obi n'otutu574.8
98) Refused / Juru iza30.3
99) Don't know / Amaghi151.3
Total1200100.0
85) I'm going to read a list of institutions and people. For each one, please tell me how much you trust: / Agajem iguputara gi ahiri ulo ukwu na ndi mmadu. Na otuu nke obula, biko gwam ka isi nwee ntukwasi-obi: G. Our national government / Gomenti nke obodo anyi (Q38G)
 TOTAL%
1) Don't trust at all / Enweghi ntukwaski-obi obula49941.6
2) Trust only a little / Nwere ntukwasi-obi obula40934.1
3) Trust some / Nwere ntukwasi-obi n'ufodu25020.8
4) Trust a lot / Nwere ntukwasi-obi n'otutu332.8
98) Refused / Juru iza30.3
99) Don't know / Amaghi60.5
Total1200100.0
86) I'm going to read a list of institutions and people. For each one, please tell me how much you trust: / Agajem iguputara gi ahiri ulo ukwu na ndi mmadu. Na otuu nke obula, biko gwam ka isi nwee ntukwasi-obi: H. Your city or local government / Ebe mepere emepe na ime obodo gi m'obu gomenti nke ime ime obodo (Q38H)
 TOTAL%
1) Don't trust at all / Enweghi ntukwaski-obi obula48740.6
2) Trust only a little / Nwere ntukwasi-obi obula41134.3
3) Trust some / Nwere ntukwasi-obi n'ufodu26622.2
4) Trust a lot / Nwere ntukwasi-obi n'otutu282.3
98) Refused / Juru iza20.2
99) Don't know / Amaghi60.5
Total1200100.0
87) I'm going to read a list of institutions and people. For each one, please tell me how much you trust: / Agajem iguputara gi ahiri ulo ukwu na ndi mmadu. Na otuu nke obula, biko gwam ka isi nwee ntukwasi-obi: I. The military / Ndi agha (Q38I)
 TOTAL%
1) Don't trust at all / Enweghi ntukwaski-obi obula41634.7
2) Trust only a little / Nwere ntukwasi-obi obula36330.3
3) Trust some / Nwere ntukwasi-obi n'ufodu30325.3
4) Trust a lot / Nwere ntukwasi-obi n'otutu1038.6
98) Refused / Juru iza30.3
99) Don't know / Amaghi121.0
Total1200100.0
88) I'm going to read a list of institutions and people. For each one, please tell me how much you trust: / Agajem iguputara gi ahiri ulo ukwu na ndi mmadu. Na otuu nke obula, biko gwam ka isi nwee ntukwasi-obi: J. The media / Otuu mgbasa ozi (Q38J)
 TOTAL%
1) Don't trust at all / Enweghi ntukwaski-obi obula30525.4
2) Trust only a little / Nwere ntukwasi-obi obula43436.2
3) Trust some / Nwere ntukwasi-obi n'ufodu38331.9
4) Trust a lot / Nwere ntukwasi-obi n'otutu665.5
98) Refused / Juru iza40.3
99) Don't know / Amaghi80.7
Total1200100.0
89) I'm going to read a list of institutions and people. For each one, please tell me how much you trust: / Agajem iguputara gi ahiri ulo ukwu na ndi mmadu. Na otuu nke obula, biko gwam ka isi nwee ntukwasi-obi: K. Christian political candidates / Ndi nnochita anya ndoro-ndoro ochichi nke ndi otuu Kraist (Q38K)
 TOTAL%
1) Don't trust at all / Enweghi ntukwaski-obi obula27823.2
2) Trust only a little / Nwere ntukwasi-obi obula38131.8
3) Trust some / Nwere ntukwasi-obi n'ufodu43936.6
4) Trust a lot / Nwere ntukwasi-obi n'otutu897.4
98) Refused / Juru iza40.3
99) Don't know / Amaghi90.8
Total1200100.0
90) I'm going to read a list of institutions and people. For each one, please tell me how much you trust: / Agajem iguputara gi ahiri ulo ukwu na ndi mmadu. Na otuu nke obula, biko gwam ka isi nwee ntukwasi-obi: L. Muslim political candidates / Ndi nnochita anya ndoro-ndoro ochichi nke ndi otuu Alakuba (Q38L)
 TOTAL%
1) Don't trust at all / Enweghi ntukwaski-obi obula59249.3
2) Trust only a little / Nwere ntukwasi-obi obula38732.3
3) Trust some / Nwere ntukwasi-obi n'ufodu17014.2
4) Trust a lot / Nwere ntukwasi-obi n'otutu282.3
98) Refused / Juru iza70.6
99) Don't know / Amaghi161.3
Total1200100.0
91) On this list are various groups of people. How comfortable would you be to have each as neighbors? / N'ahiri a ka enwere otutu usoro nke mmadu di iche iche. Kedu udi onodu di-mma iga ano n'inwe otuu nke obula dika ndi agbata-obi gi? A. People of a different race, ethnicity or tribe / Mmadu ndi sitere na agburu, mpaghara m'obu asusu ozo di iche iche (Q39A)
 TOTAL%
1) Very comfortable / Ezi onodu di mma59949.9
2) Somewhat comfortable / Onodu ditu mma44336.9
3) Not too comfortable / Onodu n'adichaghi mma13110.9
4) Not at all comfortable / Onodu n'adighi mma obula272.3
Total1200100.0
92) On this list are various groups of people. How comfortable would you be to have each as neighbors? / N'ahiri a ka enwere otutu usoro nke mmadu di iche iche. Kedu udi onodu di-mma iga ano n'inwe otuu nke obula dika ndi agbata-obi gi? B. Muslims / Ndi otuu Alakuba (Q39B)
 TOTAL%
1) Very comfortable / Ezi onodu di mma27422.8
2) Somewhat comfortable / Onodu ditu mma30425.3
3) Not too comfortable / Onodu n'adichaghi mma32527.1
4) Not at all comfortable / Onodu n'adighi mma obula29524.6
99) Don't know / Amaghi20.2
Total1200100.0
93) On this list are various groups of people. How comfortable would you be to have each as neighbors? / N'ahiri a ka enwere otutu usoro nke mmadu di iche iche. Kedu udi onodu di-mma iga ano n'inwe otuu nke obula dika ndi agbata-obi gi? C. Foreigners / Ndi sitere n'obodo/ala ozo (Q39C)
 TOTAL%
1) Very comfortable / Ezi onodu di mma49741.4
2) Somewhat comfortable / Onodu ditu mma44437.0
3) Not too comfortable / Onodu n'adichaghi mma22518.8
4) Not at all comfortable / Onodu n'adighi mma obula312.6
99) Don't know / Amaghi30.3
Total1200100.0
94) On this list are various groups of people. How comfortable would you be to have each as neighbors? / N'ahiri a ka enwere otutu usoro nke mmadu di iche iche. Kedu udi onodu di-mma iga ano n'inwe otuu nke obula dika ndi agbata-obi gi? D. People who have HIV or AIDS / Mmadu ndi nwere oria obiri-na-aja-ocha (Q39D)
 TOTAL%
1) Very comfortable / Ezi onodu di mma39532.9
2) Somewhat comfortable / Onodu ditu mma39933.3
3) Not too comfortable / Onodu n'adichaghi mma24820.7
4) Not at all comfortable / Onodu n'adighi mma obula15112.6
98) Refused / Juru iza50.4
99) Don't know / Amaghi20.2
Total1200100.0
95) On this list are various groups of people. How comfortable would you be to have each as neighbors? / N'ahiri a ka enwere otutu usoro nke mmadu di iche iche. Kedu udi onodu di-mma iga ano n'inwe otuu nke obula dika ndi agbata-obi gi? E. Catholics / Ndi katoliki (Interviewer: Ask Pentecostals only) (Q39E)
 TOTAL%
1) Very comfortable / Ezi onodu di mma12261.0
2) Somewhat comfortable / Onodu ditu mma6231.0
3) Not too comfortable / Onodu n'adichaghi mma126.0
4) Not at all comfortable / Onodu n'adighi mma obula42.0
Missing1000
Total200100.0
96) On this list are various groups of people. How comfortable would you be to have each as neighbors? / N'ahiri a ka enwere otutu usoro nke mmadu di iche iche. Kedu udi onodu di-mma iga ano n'inwe otuu nke obula dika ndi agbata-obi gi? F. Protestants / Ndi protestanti (Interviewer: Ask Catholics only) (Q39F)
 TOTAL%
1) Very comfortable / Ezi onodu di mma53253.2
2) Somewhat comfortable / Onodu ditu mma40040.0
3) Not too comfortable / Onodu n'adichaghi mma565.6
4) Not at all comfortable / Onodu n'adighi mma obula111.1
98) Refused / Juru iza10.1
Missing200
Total1000100.0
97) Of these two statements, which comes closer to your beliefs? Nime okwu abuo ndia, kedu nke ditu nso karia n'ihe ndi ikwenyere na ha? (Q40)
 TOTAL%
1) Women should have the same chance of being elected to political office as men / Umunwanyi kwesiri inwe otuu udi ohere ahu nke ibu ndi aga ahoputa maka ndoro-ndoro ochichi na ofisi dika umunwoke.70258.5
2) Men make better political leaders than women, and should be elected rather than women / Umunwoke na abukoba ezi ndi ndu na ndoro-ndoro ochichi karia umunwanyi, ya mere ojiri kwesi ka ahoputa ha karia umunwanyi48240.2
99) Don't know / Amaghi161.3
Total1200100.0
98) How comfortable would you be with a child of yours marrying someone from the following ethnic group? / N'agbanyeghi otuu okpukperechi, kedu udi azarama-ahu/obi-iru-ala iga enwe n'ebe nwa-imuru ilu onye sitere n'otuu agburu ndia? 1. Hausa (Q41_1)
 TOTAL%
1) Very comfortable / Ezigbo azaramahu816.8
2) Somewhat comfortable / Nw'obere azaramahu1018.4
3) Not too comfortable / Enwechaghi ezi azaramahu32827.3
4) Not at all comfortable / Enweghi azaramahu obula66955.8
5) Refused (do not read) / Juru iza (aguputala)131.1
6) Don't know (do not read) / Amaghi (aguputala)80.7
Total1200100.0
99) How comfortable would you be with a child of yours marrying someone from the following ethnic group? / N'agbanyeghi otuu okpukperechi, kedu udi azarama-ahu/obi-iru-ala iga enwe n'ebe nwa-imuru ilu onye sitere n'otuu agburu ndia? 2. Fulani (Q41_2)
 TOTAL%
1) Very comfortable / Ezigbo azaramahu625.2
2) Somewhat comfortable / Nw'obere azaramahu1129.3
3) Not too comfortable / Enwechaghi ezi azaramahu26822.3
4) Not at all comfortable / Enweghi azaramahu obula73461.2
5) Refused (do not read) / Juru iza (aguputala)151.3
6) Don't know (do not read) / Amaghi (aguputala)90.8
Total1200100.0
100) How comfortable would you be with a child of yours marrying someone from the following ethnic group? / N'agbanyeghi otuu okpukperechi, kedu udi azarama-ahu/obi-iru-ala iga enwe n'ebe nwa-imuru ilu onye sitere n'otuu agburu ndia? 3. Yoruba (Q41_3)
 TOTAL%
1) Very comfortable / Ezigbo azaramahu32927.4
2) Somewhat comfortable / Nw'obere azaramahu39733.1
3) Not too comfortable / Enwechaghi ezi azaramahu19616.3
4) Not at all comfortable / Enweghi azaramahu obula26121.8
5) Refused (do not read) / Juru iza (aguputala)110.9
6) Don't know (do not read) / Amaghi (aguputala)60.5
Total1200100.0
101) How comfortable would you be with a child of yours marrying someone from the following ethnic group? / N'agbanyeghi otuu okpukperechi, kedu udi azarama-ahu/obi-iru-ala iga enwe n'ebe nwa-imuru ilu onye sitere n'otuu agburu ndia? 4. Igbo (Q41_4)
 TOTAL%
1) Very comfortable / Ezigbo azaramahu73060.8
2) Somewhat comfortable / Nw'obere azaramahu20917.4
3) Not too comfortable / Enwechaghi ezi azaramahu897.4
4) Not at all comfortable / Enweghi azaramahu obula16313.6
5) Refused (do not read) / Juru iza (aguputala)70.6
6) Don't know (do not read) / Amaghi (aguputala)20.2
Total1200100.0
102) How comfortable would you be with a child of yours marrying someone from the following ethnic group? / N'agbanyeghi otuu okpukperechi, kedu udi azarama-ahu/obi-iru-ala iga enwe n'ebe nwa-imuru ilu onye sitere n'otuu agburu ndia? 5. Other (General) (Q41_5)
 TOTAL%
1) Very comfortable / Ezigbo azaramahu26722.3
2) Somewhat comfortable / Nw'obere azaramahu34328.6
3) Not too comfortable / Enwechaghi ezi azaramahu21818.2
4) Not at all comfortable / Enweghi azaramahu obula28023.3
5) Refused (do not read) / Juru iza (aguputala)252.1
6) Don't know (do not read) / Amaghi (aguputala)675.6
Total1200100.0
103) What if they were the same religious background as you, how comfortable would you be? Kedu maka oburu na ha sitere n'otuu otuu-okpukperechi dika nke gi, kedu udi azarama-ahu/obi-iru-ala iga enwe? 1. Hausa (Q41A_1)
 TOTAL%
1) Very comfortable / Ezigbo azaramahu27422.8
2) Somewhat comfortable / Nw'obere azaramahu25921.6
3) Not too comfortable / Enwechaghi ezi azaramahu31726.4
4) Not at all comfortable / Enweghi azaramahu obula33828.2
5) Refused (do not read) / Juru iza (aguputala)90.8
6) Don't know (do not read) / Amaghi (aguputala)30.3
Total1200100.0
104) What if they were the same religious background as you, how comfortable would you be? Kedu maka oburu na ha sitere n'otuu otuu-okpukperechi dika nke gi, kedu udi azarama-ahu/obi-iru-ala iga enwe? 2. Fulani (Q41A_2)
 TOTAL%
1) Very comfortable / Ezigbo azaramahu22218.5
2) Somewhat comfortable / Nw'obere azaramahu27222.7
3) Not too comfortable / Enwechaghi ezi azaramahu28423.7
4) Not at all comfortable / Enweghi azaramahu obula40934.1
5) Refused (do not read) / Juru iza (aguputala)100.8
6) Don't know (do not read) / Amaghi (aguputala)30.3
Total1200100.0
105) What if they were the same religious background as you, how comfortable would you be? Kedu maka oburu na ha sitere n'otuu otuu-okpukperechi dika nke gi, kedu udi azarama-ahu/obi-iru-ala iga enwe? 3. Yoruba (Q41A_3)
 TOTAL%
1) Very comfortable / Ezigbo azaramahu59249.3
2) Somewhat comfortable / Nw'obere azaramahu41134.3
3) Not too comfortable / Enwechaghi ezi azaramahu12910.8
4) Not at all comfortable / Enweghi azaramahu obula615.1
5) Refused (do not read) / Juru iza (aguputala)60.5
6) Don't know (do not read) / Amaghi (aguputala)10.1
Total1200100.0
106) What if they were the same religious background as you, how comfortable would you be? Kedu maka oburu na ha sitere n'otuu otuu-okpukperechi dika nke gi, kedu udi azarama-ahu/obi-iru-ala iga enwe? 4. Igbo (Q41A_4)
 TOTAL%
1) Very comfortable / Ezigbo azaramahu98582.1
2) Somewhat comfortable / Nw'obere azaramahu14612.2
3) Not too comfortable / Enwechaghi ezi azaramahu393.3
4) Not at all comfortable / Enweghi azaramahu obula272.3
5) Refused (do not read) / Juru iza (aguputala)10.1
6) Don't know (do not read) / Amaghi (aguputala)20.2
Total1200100.0
107) What if they were the same religious background as you, how comfortable would you be? Kedu maka oburu na ha sitere n'otuu otuu-okpukperechi dika nke gi, kedu udi azarama-ahu/obi-iru-ala iga enwe? 5. Other (General) (Q41A_5)
 TOTAL%
1) Very comfortable / Ezigbo azaramahu53144.3
2) Somewhat comfortable / Nw'obere azaramahu35429.5
3) Not too comfortable / Enwechaghi ezi azaramahu14211.8
4) Not at all comfortable / Enweghi azaramahu obula968.0
5) Refused (do not read) / Juru iza (aguputala)161.3
6) Don't know (do not read) / Amaghi (aguputala)605.0
Missing1
Total1199100.0
108) Here is a list of things that may or may not be problems in our country. Which, in your opinion, is the most important problem? / N'ebe a ka enwere ahiri ihe ndi nwere-ike m'obu n'enweghi-ike ibu nsogbu nime obodo anyi. Kedu, n'atumatu nke gi, nke bu ihe kacha ibu nsogbu? (Q42)
 TOTAL%
1) Conflict between religious groups / Ndoro-ndoro m'obu esemokwu n'etiti otuu okpukperechi di iche iche31726.4
2) Corrupt political leaders / Inwe obi ojoo nke ndi ndu nke otuu ndoro-ndoro47339.4
3) Moral decline / Odida nke ikpa ezi-agwa584.8
4) Crime / Imebi iwu998.3
5) Conflict between ethnic groups / Ndoro-ndoro m'obu esemokwu n'etiti otuu agburu di iche iche494.1
6) Unemployment / Enweghi oru20016.7
99) Don't know (do not read) / Amaghi (aguputala)40.3
Total1200100.0
109) During the past year, how often have you contacted any of the following persons for help to solve a problem or to give them your views? / Nime afo gara aga, ugboro ole ka ikpotuworo onye obula ndi mmadu ndia maka enyem aka igbo-mkpa m'obu inye ha atumatu gi? A. A local government councilor / Kanselo nke gomenti ime-ime obodo (Q43A)
 TOTAL%
0) Never / Enwetubeghi97281.0
1) Only once / Nani otuu ugboro1099.1
2) A few times / N'ufodu obere oge1089.0
3) Often / Otutu mgbe / ugboro110.9
Total1200100.0
110) During the past year, how often have you contacted any of the following persons for help to solve a problem or to give them your views? / Nime afo gara aga, ugboro ole ka ikpotuworo onye obula ndi mmadu ndia maka enyem aka igbo-mkpa m'obu inye ha atumatu gi? B. A state commissioner / Komishona nke obodo (Q43B)
 TOTAL%
0) Never / Enwetubeghi105087.5
1) Only once / Nani otuu ugboro907.5
2) A few times / N'ufodu obere oge473.9
3) Often / Otutu mgbe / ugboro131.1
Total1200100.0
111) During the past year, how often have you contacted any of the following persons for help to solve a problem or to give them your views? / Nime afo gara aga, ugboro ole ka ikpotuworo onye obula ndi mmadu ndia maka enyem aka igbo-mkpa m'obu inye ha atumatu gi? C. A member of Parliament / Otuu nke ogbako n'emebe iwu (Q43C)
 TOTAL%
0) Never / Enwetubeghi103386.1
1) Only once / Nani otuu ugboro877.3
2) A few times / N'ufodu obere oge665.5
3) Often / Otutu mgbe / ugboro141.2
Total1200100.0
112) During the past year, how often have you contacted any of the following persons for help to solve a problem or to give them your views? / Nime afo gara aga, ugboro ole ka ikpotuworo onye obula ndi mmadu ndia maka enyem aka igbo-mkpa m'obu inye ha atumatu gi? D. An official of a government ministry / Onye oru nke ulo oru gomenti (Q43D)
 TOTAL%
0) Never / Enwetubeghi93377.8
1) Only once / Nani otuu ugboro1179.8
2) A few times / N'ufodu obere oge1028.5
3) Often / Otutu mgbe / ugboro484.0
Total1200100.0
113) During the past year, how often have you contacted any of the following persons for help to solve a problem or to give them your views? / Nime afo gara aga, ugboro ole ka ikpotuworo onye obula ndi mmadu ndia maka enyem aka igbo-mkpa m'obu inye ha atumatu gi? E. A political party official / Onye-oru nke otuu ndoro-ndoro ochichi (Q43E)
 TOTAL%
0) Never / Enwetubeghi92477.0
1) Only once / Nani otuu ugboro12210.2
2) A few times / N'ufodu obere oge1099.1
3) Often / Otutu mgbe / ugboro453.8
Total1200100.0
114) During the past year, how often have you contacted any of the following persons for help to solve a problem or to give them your views? / Nime afo gara aga, ugboro ole ka ikpotuworo onye obula ndi mmadu ndia maka enyem aka igbo-mkpa m'obu inye ha atumatu gi? F. A religious leader / Onye-ndu nke otuu okpukperechi (Q43F)
 TOTAL%
0) Never / Enwetubeghi39132.6
1) Only once / Nani otuu ugboro16313.6
2) A few times / N'ufodu obere oge36130.1
3) Often / Otutu mgbe / ugboro28523.8
Total1200100.0
115) During the past year, how often have you contacted any of the following persons for help to solve a problem or to give them your views? / Nime afo gara aga, ugboro ole ka ikpotuworo onye obula ndi mmadu ndia maka enyem aka igbo-mkpa m'obu inye ha atumatu gi? G. Local elders / Ndi-ndu nke odinala (Q43G)
 TOTAL%
0) Never / Enwetubeghi70658.8
1) Only once / Nani otuu ugboro18115.1
2) A few times / N'ufodu obere oge19916.6
3) Often / Otutu mgbe / ugboro1149.5
Total1200100.0
116) During the past year, how often have you contacted any of the following persons for help to solve a problem or to give them your views? / Nime afo gara aga, ugboro ole ka ikpotuworo onye obula ndi mmadu ndia maka enyem aka igbo-mkpa m'obu inye ha atumatu gi? H. Some other influential person / Ufodu ndi mmadu ndi ozo nwere ike n'aru nime ha (Q43H)
 TOTAL%
0) Never / Enwetubeghi55746.4
1) Only once / Nani otuu ugboro21618.0
2) A few times / N'ufodu obere oge27222.7
3) Often / Otutu mgbe / ugboro15512.9
Total1200100.0
117) Here is a list of actions that people sometimes take as citizens. For each of these, please tell me whether you, personally, have done any of these things during the past year. If YES, how often? If NO, would you do this if you had the chance? / N'ebe a ka enwere ahiri ufodu ihe ndi mmadu na eme dika umu-afo obodo. Na nke obula nime ndia, biko gwam ma gi, onwe gi, imetuwo nke obula nime ihe ndia nime afo gara aga. Oburu EE, ugboro ole? Oburu MBA, iga eme nke a m'oburu ma inwee ohere? A. Discussed politics with friends or neighbors / Enwewo mkparita-uka n'etiti ndi enyi m'obu ndi agbata-obi (Q44A)
 TOTAL%
0) No, would never do this / Mba, agaghi eme nkea715.9
1) No, but would do this if I had the chance / Mba, ma agam eme nkea m'oburu ma mu enwee ohere998.3
2) Yes, once or twice / Ee, otuu ugboro m'obu abuo34228.5
3) Yes, several times / Ee, n'otutu oge38131.8
4) Yes, often / Ee, otutu mgbe30725.6
Total1200100.0
118) Here is a list of actions that people sometimes take as citizens. For each of these, please tell me whether you, personally, have done any of these things during the past year. If YES, how often? If NO, would you do this if you had the chance? / N'ebe a ka enwere ahiri ufodu ihe ndi mmadu na eme dika umu-afo obodo. Na nke obula nime ndia, biko gwam ma gi, onwe gi, imetuwo nke obula nime ihe ndia nime afo gara aga. Oburu EE, ugboro ole? Oburu MBA, iga eme nke a m'oburu ma inwee ohere? B. Attended a community meeting / Agatuwo nzuko nke gburugburu ebe obibi (Q44B)
 TOTAL%
0) No, would never do this / Mba, agaghi eme nkea19416.2
1) No, but would do this if I had the chance / Mba, ma agam eme nkea m'oburu ma mu enwee ohere32727.3
2) Yes, once or twice / Ee, otuu ugboro m'obu abuo25020.8
3) Yes, several times / Ee, n'otutu oge27222.7
4) Yes, often / Ee, otutu mgbe15713.1
Total1200100.0
119) Here is a list of actions that people sometimes take as citizens. For each of these, please tell me whether you, personally, have done any of these things during the past year. If YES, how often? If NO, would you do this if you had the chance? / N'ebe a ka enwere ahiri ufodu ihe ndi mmadu na eme dika umu-afo obodo. Na nke obula nime ndia, biko gwam ma gi, onwe gi, imetuwo nke obula nime ihe ndia nime afo gara aga. Oburu EE, ugboro ole? Oburu MBA, iga eme nke a m'oburu ma inwee ohere? C. Attended a demonstration or protest march / Agatuwo mmeme mkpaghari nke iwe (Q44C)
 TOTAL%
0) No, would never do this / Mba, agaghi eme nkea62251.8
1) No, but would do this if I had the chance / Mba, ma agam eme nkea m'oburu ma mu enwee ohere28924.1
2) Yes, once or twice / Ee, otuu ugboro m'obu abuo13711.4
3) Yes, several times / Ee, n'otutu oge947.8
4) Yes, often / Ee, otutu mgbe584.8
Total1200100.0
120) Here is a list of actions that people sometimes take as citizens. For each of these, please tell me whether you, personally, have done any of these things during the past year. If YES, how often? If NO, would you do this if you had the chance? / N'ebe a ka enwere ahiri ufodu ihe ndi mmadu na eme dika umu-afo obodo. Na nke obula nime ndia, biko gwam ma gi, onwe gi, imetuwo nke obula nime ihe ndia nime afo gara aga. Oburu EE, ugboro ole? Oburu MBA, iga eme nke a m'oburu ma inwee ohere? D. Asked fellow believers to pray for a political issue / Igwa otuu ndi ozo kwere-ekwe maka ikpe-ekpere maka ihe banyere ndoro-ndoro ochichi (Q44D)
 TOTAL%
0) No, would never do this / Mba, agaghi eme nkea16113.4
1) No, but would do this if I had the chance / Mba, ma agam eme nkea m'oburu ma mu enwee ohere21718.1
2) Yes, once or twice / Ee, otuu ugboro m'obu abuo23619.7
3) Yes, several times / Ee, n'otutu oge31826.5
4) Yes, often / Ee, otutu mgbe26822.3
Total1200100.0
121) Here is a list of actions that people sometimes take as citizens. For each of these, please tell me whether you, personally, have done any of these things during the past year. If YES, how often? If NO, would you do this if you had the chance? / N'ebe a ka enwere ahiri ufodu ihe ndi mmadu na eme dika umu-afo obodo. Na nke obula nime ndia, biko gwam ma gi, onwe gi, imetuwo nke obula nime ihe ndia nime afo gara aga. Oburu EE, ugboro ole? Oburu MBA, iga eme nke a m'oburu ma inwee ohere? E. Gone to hear politicians try to rally support for their cause / Gara inuru ka ndi ndoro-ndoro ochichi siri eme mmeme ikwalite ebum-n'uche ha (Q44E)
 TOTAL%
0) No, would never do this / Mba, agaghi eme nkea59149.3
1) No, but would do this if I had the chance / Mba, ma agam eme nkea m'oburu ma mu enwee ohere26422.0
2) Yes, once or twice / Ee, otuu ugboro m'obu abuo16713.9
3) Yes, several times / Ee, n'otutu oge12210.2
4) Yes, often / Ee, otutu mgbe564.7
Total1200100.0
122) Here is a list of actions that people sometimes take as citizens. For each of these, please tell me whether you, personally, have done any of these things during the past year. If YES, how often? If NO, would you do this if you had the chance? / N'ebe a ka enwere ahiri ufodu ihe ndi mmadu na eme dika umu-afo obodo. Na nke obula nime ndia, biko gwam ma gi, onwe gi, imetuwo nke obula nime ihe ndia nime afo gara aga. Oburu EE, ugboro ole? Oburu MBA, iga eme nke a m'oburu ma inwee ohere? F. Voted in the last general election / Onye ahoputara na mmeme ihoputa ndi ochichi nke ikpo-azu (Q44F)
 TOTAL%
0) No, would never do this / Mba, agaghi eme nkea988.2
1) No, but would do this if I had the chance / Mba, ma agam eme nkea m'oburu ma mu enwee ohere836.9
2) Yes, once or twice / Ee, otuu ugboro m'obu abuo20316.9
3) Yes, several times / Ee, n'otutu oge36830.7
4) Yes, often / Ee, otutu mgbe44837.3
Total1200100.0
123) Which of the following is most important to you? Kedu nime ihe ndia nke kacha gi mkpa? (Q45)
 TOTAL%
1) Being African / Ibu Onye Afrika373.1
2) Being Nigerian / Ibu onye Naijiria12010.0
3) Being Christian / Ibu onye-otuu-Kraist69758.1
4) Being Catholic / Ibu onye-Katoliki (Interviewer: Ask Catholics only)30825.7
5) Being Protestant / Ibu-Onye-protestanti (Interviewer: Ask Protestants only)110.9
6) Your tribe / Asusu gi211.8
98) Refused (do not read) / Juru iza (aguputala)30.3
99) Don't know (do not read) / Amaghi (aguputala)30.3
Total1200100.0
124) Some people say to solve our country's problems we should have a government that allows greater political participation by ordinary people and limits the power of individual political leaders. Others say to solve our country's problems we should have a leader with a strong hand even if there is little participation by ordinary people. Which comes closer to your opinion? / Ufodu ndi mmadu kwuru na igbo-mkpa anyi, na anyi ga enwe gomenti nke na anabata mmeme nke ndoro-ndoro-ochichi dikwu elu karia site na aka ndi nkiti ma wedata ike ochichi ha na otuu ndi-ndu nke ndoro-ndoro-ochichi obula. Ndi ozo kwukwara na igbo-mkpa ndi di n'obodo anyia a, na anyi kwesiri inwe onye-ndu nke ga eji aka-ike oburugodi na enwere nw'obere ndi nkiti sonyere ya na mmeme a. Kedu nke ditu nso na atumatu gi? (Q46)
 TOTAL%
0) Leader with a strong hand / Onye-ndu nwere aka-ike52643.8
1) Ordinary people participate / Ndi nkiti iso na mmeme a65654.7
98) Refused (do not read) / Juru iza (aguputala)40.3
99) Don't know (do not read) / Amaghi (aguputala)141.2
Total1200100.0
125) People associate democracy with many diverse meanings such as the ones I will mention now. In order for a society to be called democratic, which of these is the most important? / Ndi mmadu na etinyekota demokrasi n'otutu ihe di iche iche dika nkem gaje ikwuputa ugbua. Iji kpoo obodo na ha di demokratik, kedu nime ndia nke kacha mkpa? (Q47)
 TOTAL%
1) Majority rule / Ochichi nke igwe mmadu25421.2
2) Basic necessities like shelter, food and water for everyone / Ezi ihe ndi di mkpa dika ihe eji ekpuchita isi, ihe-oriri na mmiri onunu maka mmadu nile44637.2
3) Complete freedom for everyone to criticize the government / Ezi nwere-onwe nke onye obula ikwuto gomenti17914.9
4) Equality in education / Ira-out na nzulite524.3
5) Regular elections / Ime mmeme-ihoputa ndi ochichi n'usoro383.2
6) Small income gap between rich and poor / Nw'obere ohere nke di n'etiti ihe ogaranya na ogbenye na erita n'ugwo393.3
7) At least two political parties competing with each other / Ma opee mpe otuu ndoro-ndro abuo n'imaritara aka n'onwe ha151.3
8) Jobs for everyone / Oru maka onye obula17514.6
99) Don't know (do not read) / Amaghi (aguputala)20.2
Total1200100.0
126) I would like to hear your views about how this country is governed. / Aga macho inu atumatu gi banyere ka esi achi obodo a. For each one, please tell me if you strongly agree, somewhat agree, somewhat disagree or strongly disagree / N'otuu nke obula, biko gwam ma ikwenyesiri ike, ikwenyeturu ekwenye, ikwenyetuchaghi k'obu n'ikwenyeghi ekwenye obula. [Interviewer: Use show card. Rotate options.] A. We should choose our leaders in this country through regular, open, and honest elections / Anyi kwesiri ihoro ndi ndu anyi n'obodo site n'usoro, imepe, na ezi mmeme nke ihoputa ndi ochichi (Q48A)
 TOTAL%
1) Strongly disagree / Ekwenyeghi ekwenye obula30.3
2) Somewhat disagree / Ekwenyetuchaghi141.2
3) Somewhat agree / Kwenyeturu ekwenye1008.3
4) Strongly agree / Kwenyesiri ike108390.3
Total1200100.0
127) I would like to hear your views about how this country is governed. / Aga macho inu atumatu gi banyere ka esi achi obodo a. For each one, please tell me if you strongly agree, somewhat agree, somewhat disagree or strongly disagree / N'otuu nke obula, biko gwam ma ikwenyesiri ike, ikwenyeturu ekwenye, ikwenyetuchaghi k'obu n'ikwenyeghi ekwenye obula. [Interviewer: Use show card. Rotate options.] B. Since elections sometimes produce bad results, we should adopt other methods for choosing this country's leaders / N'ebe mmeme ihoputa ndi ochichi na eweputa ihe ojoo n'oge ufodu, anyi kwesiri iji usoro ndi ozo maka ihoputa ndi ndu nke obodo a (Q48B)
 TOTAL%
1) Strongly disagree / Ekwenyeghi ekwenye obula20917.4
2) Somewhat disagree / Ekwenyetuchaghi17114.3
3) Somewhat agree / Kwenyeturu ekwenye33928.3
4) Strongly agree / Kwenyesiri ike46438.7
98) Refused / Juru iza30.3
99) Don't know / Amaghi141.2
Total1200100.0
128) I would like to hear your views about how this country is governed. / Aga macho inu atumatu gi banyere ka esi achi obodo a. For each one, please tell me if you strongly agree, somewhat agree, somewhat disagree or strongly disagree / N'otuu nke obula, biko gwam ma ikwenyesiri ike, ikwenyeturu ekwenye, ikwenyetuchaghi k'obu n'ikwenyeghi ekwenye obula. [Interviewer: Use show card. Rotate options.] C. As citizens, we should be more active in questioning the actions of our political leaders / Dika umu-afo-obodo, anyi kwesiri idikwu ike n'iju-ajuju banyere ndi ndu nke ndoro ndoro ochichi anyi (Q48C)
 TOTAL%
1) Strongly disagree / Ekwenyeghi ekwenye obula110.9
2) Somewhat disagree / Ekwenyetuchaghi645.3
3) Somewhat agree / Kwenyeturu ekwenye33227.7
4) Strongly agree / Kwenyesiri ike78965.8
99) Don't know / Amaghi40.3
Total1200100.0
129) I would like to hear your views about how this country is governed. / Aga macho inu atumatu gi banyere ka esi achi obodo a. For each one, please tell me if you strongly agree, somewhat agree, somewhat disagree or strongly disagree / N'otuu nke obula, biko gwam ma ikwenyesiri ike, ikwenyeturu ekwenye, ikwenyetuchaghi k'obu n'ikwenyeghi ekwenye obula. [Interviewer: Use show card. Rotate options.] D. In our country these days, we should show more respect for political authority / N'obodo anyi n'oge a, anyi kwesiri ikwanyekwu ndi ochichi nke ndoro-ndoro ochichi nsopuru (Q48D)
 TOTAL%
1) Strongly disagree / Ekwenyeghi ekwenye obula231.9
2) Somewhat disagree / Ekwenyetuchaghi1199.9
3) Somewhat agree / Kwenyeturu ekwenye42535.4
4) Strongly agree / Kwenyesiri ike62652.2
98) Refused / Juru iza10.1
99) Don't know / Amaghi60.5
Total1200100.0
130) I would like to hear your views about how this country is governed. / Aga macho inu atumatu gi banyere ka esi achi obodo a. For each one, please tell me if you strongly agree, somewhat agree, somewhat disagree or strongly disagree / N'otuu nke obula, biko gwam ma ikwenyesiri ike, ikwenyeturu ekwenye, ikwenyetuchaghi k'obu n'ikwenyeghi ekwenye obula. [Interviewer: Use show card. Rotate options.] E. Since political leaders represent everyone, they should not favor their own family or tribe / Ebe obu na ndi ndu nke ndoro-ndoro ochichi na anochite anya onye obula, ha ekwesighi ime ka ihe diri ezinulo ha m'obu asusu ha nani mma (Q48E)
 TOTAL%
1) Strongly disagree / Ekwenyeghi ekwenye obula1189.8
2) Somewhat disagree / Ekwenyetuchaghi13211.0
3) Somewhat agree / Kwenyeturu ekwenye24220.2
4) Strongly agree / Kwenyesiri ike69858.2
98) Refused / Juru iza60.5
99) Don't know / Amaghi40.3
Total1200100.0
131) I would like to hear your views about how this country is governed. / Aga macho inu atumatu gi banyere ka esi achi obodo a. For each one, please tell me if you strongly agree, somewhat agree, somewhat disagree or strongly disagree / N'otuu nke obula, biko gwam ma ikwenyesiri ike, ikwenyeturu ekwenye, ikwenyetuchaghi k'obu n'ikwenyeghi ekwenye obula. [Interviewer: Use show card. Rotate options.] F. Once in office, political leaders are obliged to help their home community / Ozugbo adi na ofisi, ndi ndu nke ndoro-ndoro ochichi kwesiri inyere gburugburu ebe obibi ha aka (Q48F)
 TOTAL%
1) Strongly disagree / Ekwenyeghi ekwenye obula1149.5
2) Somewhat disagree / Ekwenyetuchaghi18415.3
3) Somewhat agree / Kwenyeturu ekwenye34628.8
4) Strongly agree / Kwenyesiri ike55145.9
98) Refused / Juru iza20.2
99) Don't know / Amaghi30.3
Total1200100.0
132) I would like to hear your views about how this country is governed. / Aga macho inu atumatu gi banyere ka esi achi obodo a. For each one, please tell me if you strongly agree, somewhat agree, somewhat disagree or strongly disagree / N'otuu nke obula, biko gwam ma ikwenyesiri ike, ikwenyeturu ekwenye, ikwenyetuchaghi k'obu n'ikwenyeghi ekwenye obula. [Interviewer: Use show card. Rotate options.] G. Government should be able to ban any organization that goes against its policies / Gomenti kwesiri ikwusi otuu ulo-oru obula nke n'edoteghi iwu a n'iru oru (Q48G)
 TOTAL%
1) Strongly disagree / Ekwenyeghi ekwenye obula22418.7
2) Somewhat disagree / Ekwenyetuchaghi14912.4
3) Somewhat agree / Kwenyeturu ekwenye36530.4
4) Strongly agree / Kwenyesiri ike44837.3
98) Refused / Juru iza30.3
99) Don't know / Amaghi110.9
Total1200100.0
133) I would like to hear your views about how this country is governed. / Aga macho inu atumatu gi banyere ka esi achi obodo a. For each one, please tell me if you strongly agree, somewhat agree, somewhat disagree or strongly disagree / N'otuu nke obula, biko gwam ma ikwenyesiri ike, ikwenyeturu ekwenye, ikwenyetuchaghi k'obu n'ikwenyeghi ekwenye obula. [Interviewer: Use show card. Rotate options.] H. We should be able to join any organization, whether or not the government approves of it / Anyi kwesiri isokwunye otuu ulo oru obula, ma gomenti ha nabatara ya m'obu na ha anabataghi ya (Q48H)
 TOTAL%
1) Strongly disagree / Ekwenyeghi ekwenye obula16313.6
2) Somewhat disagree / Ekwenyetuchaghi19015.8
3) Somewhat agree / Kwenyeturu ekwenye31426.2
4) Strongly agree / Kwenyesiri ike49341.1
98) Refused / Juru iza292.4
99) Don't know / Amaghi110.9
Total1200100.0
134) Suppose you could choose between different kinds of jobs. Which one would you prefer, being an employee, or being self-employed? / Oburu na iga ahoro n'etiti udi oru di iche iche. Kedu otuu nke iga achokaricha, ibu onyeakporo n' oru, m'obu ibu onye ga anoro onwe ya? (Q49)
 TOTAL%
0) Being self-employed / Ibu onye ga anoro onwe ya85170.9
1) Being an employee / Ibu onye akporo n'oru34528.8
98) Refused (do not read) / Juru iza (aguputala)30.3
99) Don't know (do not read) / Amaghi (aguputala)10.1
Total1200100.0
135) As I read from a list, please tell me how important each factor is in people's economic success / Dikam ga aguputa site n'ahiri a, biko gwam udi mkpa nke obula nime ndia di - na nchekwa nke oga-n'ihu ndi mmadu A. Hard work / Idi ike n'oru (Q50A)
 TOTAL%
1) Not important at all / Odighi mkpa obula10.1
2) Somewhat unimportant / Odichaghi mkpa70.6
3) Somewhat important / Ditu mkpa796.6
4) Very important / Di ezigbo mkpa111392.8
Total1200100.0
136) As I read from a list, please tell me how important each factor is in people's economic success / Dikam ga aguputa site n'ahiri a, biko gwam udi mkpa nke obula nime ndia di - na nchekwa nke oga-n'ihu ndi mmadu B. Fate or God's will / Ikwenyesike n'ihe m'obu uche Chineke (Q50B)
 TOTAL%
1) Not important at all / Odighi mkpa obula20.2
2) Somewhat unimportant / Odichaghi mkpa110.9
3) Somewhat important / Ditu mkpa14412.0
4) Very important / Di ezigbo mkpa104286.8
99) Don't know / Amaghi10.1
Total1200100.0
137) As I read from a list, please tell me how important each factor is in people's economic success / Dikam ga aguputa site n'ahiri a, biko gwam udi mkpa nke obula nime ndia di - na nchekwa nke oga-n'ihu ndi mmadu C. People's parents' economic situation / Onodu nchekwa aaku nke nne-na-nna ndi mmadu (Q50C)
 TOTAL%
1) Not important at all / Odighi mkpa obula302.5
2) Somewhat unimportant / Odichaghi mkpa12410.3
3) Somewhat important / Ditu mkpa32326.9
4) Very important / Di ezigbo mkpa72260.2
99) Don't know / Amaghi10.1
Total1200100.0
138) As I read from a list, please tell me how important each factor is in people's economic success / Dikam ga aguputa site n'ahiri a, biko gwam udi mkpa nke obula nime ndia di - na nchekwa nke oga-n'ihu ndi mmadu D. Faith in God / Ikwenye na Chineke (Q50D)
 TOTAL%
2) Somewhat unimportant / Odichaghi mkpa151.3
3) Somewhat important / Ditu mkpa1028.5
4) Very important / Di ezigbo mkpa108390.3
Total1200100.0
139) As I read from a list, please tell me how important each factor is in people's economic success / Dikam ga aguputa site n'ahiri a, biko gwam udi mkpa nke obula nime ndia di - na nchekwa nke oga-n'ihu ndi mmadu E. Personal connections and contacts / Inweta ezi usoro mmekorita nke onwa (Q50E)
 TOTAL%
1) Not important at all / Odighi mkpa obula60.5
2) Somewhat unimportant / Odichaghi mkpa867.2
3) Somewhat important / Ditu mkpa34728.9
4) Very important / Di ezigbo mkpa76163.4
Total1200100.0
140) As I read from a list, please tell me how important each factor is in people's economic success / Dikam ga aguputa site n'ahiri a, biko gwam udi mkpa nke obula nime ndia di - na nchekwa nke oga-n'ihu ndi mmadu F. Government policies / Iwu ndi gomenti (Q50F)
 TOTAL%
1) Not important at all / Odighi mkpa obula231.9
2) Somewhat unimportant / Odichaghi mkpa12610.5
3) Somewhat important / Ditu mkpa42135.1
4) Very important / Di ezigbo mkpa62852.3
99) Don't know / Amaghi20.2
Total1200100.0
141) As I read from a list, please tell me how important each factor is in people's economic success / Dikam ga aguputa site n'ahiri a, biko gwam udi mkpa nke obula nime ndia di - na nchekwa nke oga-n'ihu ndi mmadu G. Obedience to the Bible / Irube-isi n'ihe akwukwo-nso kwuru (Q50G)
 TOTAL%
1) Not important at all / Odighi mkpa obula20.2
2) Somewhat unimportant / Odichaghi mkpa191.6
3) Somewhat important / Ditu mkpa998.3
4) Very important / Di ezigbo mkpa107989.9
99) Don't know / Amaghi10.1
Total1200100.0
142) As I read from a list, please tell me how important each factor is in people's economic success / Dikam ga aguputa site n'ahiri a, biko gwam udi mkpa nke obula nime ndia di - na nchekwa nke oga-n'ihu ndi mmadu H. Education / Nzulite (Q50H)
 TOTAL%
1) Not important at all / Odighi mkpa obula40.3
2) Somewhat unimportant / Odichaghi mkpa272.3
3) Somewhat important / Ditu mkpa13511.3
4) Very important / Di ezigbo mkpa103486.2
Total1200100.0
143) As I read from a list, please tell me how important each factor is in people's economic success / Dikam ga aguputa site n'ahiri a, biko gwam udi mkpa nke obula nime ndia di - na nchekwa nke oga-n'ihu ndi mmadu I. Moral character that leads to better, more disciplined work habits / Ezi agwa nke na eduba n'ebe kakwu-mma, irubekwu-isi na agwa n'iru oru (Q50I)
 TOTAL%
2) Somewhat unimportant / Odichaghi mkpa191.6
3) Somewhat important / Ditu mkpa18515.4
4) Very important / Di ezigbo mkpa99683.0
Total1200100.0
144) As I read from a list, please tell me how important each factor is in people's economic success / Dikam ga aguputa site n'ahiri a, biko gwam udi mkpa nke obula nime ndia di - na nchekwa nke oga-n'ihu ndi mmadu J. The spiritual power unleashed by the Holy Spirit / Ike nke ime mmuo nke mmuo chineke weputara (Q50J)
 TOTAL%
1) Not important at all / Odighi mkpa obula40.3
2) Somewhat unimportant / Odichaghi mkpa665.5
3) Somewhat important / Ditu mkpa18915.8
4) Very important / Di ezigbo mkpa93277.7
99) Don't know / Amaghi90.8
Total1200100.0
145) For each of the following, please indicate whether you think the act is not wrong at all, wrong but understandable, or wrong and punishable / Na nke obula nime ndia, biko gosi ma ichere agwa ahu adighi njoo obula, di njoo ma okwesiri nghota, m'obu n'odi njoo kwesiri ntam ahuhu A. A government official gives a job to someone from his family who does not have adequate qualifications / Onye-oru gomenti na enye onye sitere n'ezinulo ha oru bu onye n'enweghi ihe ndi achoro maka oru ahu (Q51A)
 TOTAL%
1) Not wrong at all / Odighi njoo obula957.9
2) Wrong but understandable / Di njoo ma okwere nghota25821.5
3) Wrong and punishable / Odi njoo nke kwesiri nta-ahuhu83569.6
98) Refused / Juru iza100.8
99) Don't know / Amaghi20.2
Total1200100.0
146) For each of the following, please indicate whether you think the act is not wrong at all, wrong but understandable, or wrong and punishable / Na nke obula nime ndia, biko gosi ma ichere agwa ahu adighi njoo obula, di njoo ma okwesiri nghota, m'obu n'odi njoo kwesiri ntam ahuhu B. A government official demands a favor or additional payment for some service that is part of his job / Onye-oru gomenti choro inaputa ihe m'obu ka akwunyekwuo ya ugwo maka oru oruru nke sokwa nime ihe ndi okwesiri iru (Q51B)
 TOTAL%
1) Not wrong at all / Odighi njoo obula927.7
2) Wrong but understandable / Di njoo ma okwere nghota32627.2
3) Wrong and punishable / Odi njoo nke kwesiri nta-ahuhu77064.2
98) Refused / Juru iza110.9
99) Don't know / Amaghi10.1
Total1200100.0
147) For each of the following, please indicate whether you think the act is not wrong at all, wrong but understandable, or wrong and punishable / Na nke obula nime ndia, biko gosi ma ichere agwa ahu adighi njoo obula, di njoo ma okwesiri nghota, m'obu n'odi njoo kwesiri ntam ahuhu C. A public official decides to locate a development project in an area where his friends and supporters live / Onye oru nke oha-n'eze na ekpebi itinye ihe nkwalite nke oru n'ebe ndi enyi ya na ndi kwunyere ya na ndu di (Q51C)
 TOTAL%
1) Not wrong at all / Odighi njoo obula14311.9
2) Wrong but understandable / Di njoo ma okwere nghota42535.4
3) Wrong and punishable / Odi njoo nke kwesiri nta-ahuhu61651.3
98) Refused / Juru iza90.8
99) Don't know / Amaghi70.6
Total1200100.0
148) Are you currently employed? / Ina aru oru ugbua? (Q52)
 TOTAL%
1) Yes / Ee77464.5
2) No / Mba42635.5
Total1200100.0
149) What is your main occupation? / Gini bu ezi oru aka gi? [Interviewer: Do not read options. Code from responses. Select one response only.] (Q53)
 NMeanStd. Deviation
Total120010.755.12
150) Before taxes, what is your monthly household income? / Tupu amalite utu, kedu ihe ina erita n'onwa obula? [Interviewer: Do not read options. Code from responses. Select one response only.] (Q54)
 TOTAL%
0) Less than 800 NGN / Pere mpe karia 800 NGN20.2
1) 800 - 1,500 NGN10.1
2) 1,501 - 3,000 NGN221.8
3) 3,001 - 8,000 NGN484.0
4) 8,001 - 16,000 NGN1058.8
5) 16,001 - 25,000 NGN12510.4
6) 25,001 - 30,000 NGN1018.4
7) More than 30,000 NGN / Karia 30,000 NGN48940.8
98) Refused (do not read) / Juru Iza (aguputala)15512.9
99) Don't know (do not read) / Amaghi (aguputala)15212.7
Total1200100.0
151) What is the highest level of schooling you have completed? Kedu ogo agum akwukwo kacha elu nke iguchaworo? [Interviewer: Do not read options. Code from responses. Select one response only.] (Q55)
 TOTAL%
0) No formal schooling / Enweghi ezi usoro agum akwukwo40.3
1) Informal schooling only / Nani usoro agum akwukwo n'abughi ezi usoro ya10.1
2) Some primary schooling / Gaturu ufodu usoro agum akwukwo praimari50.4
3) Primary school completed / Guchara ogo usoro agum akwukwo nke praimari252.1
4) Some secondary school/high school / Gaturu ufodu usoro agum akwuko sekondri/ ulo-akwukwo di elu796.6
5) Secondary school/high school completed / Guchara usoro agum akwuko sekondri/ ulo-akwukwo di elu40433.7
6) Post-secondary qualifications, other than university / Ogo ndi nke igafe ogo sekondri, n'abughi mahadum20817.3
7) Some university / Gaturu ufodu ogo mahadum19015.8
8) University completed / Guchara ogo agum akwukwo mahadum23919.9
9) Post-graduate / Oge igafe ala nna363.0
98) Refused (do not read) / Juru Iza (aguputala)90.8
Total1200100.0
152) How old are you? / Afo oleka idi? (Recoded for use with online analysis) (I-AGE)
 TOTAL%
1) 18-2963653.2
2) 30-4440033.4
3) 45-591119.3
4) 60 plus494.1
Missing4
Total1196100.0
153) What is your marital status? / Gini bi onodu alum di/nwunye gi? (Recoded for use with online analysis) (I-MARITAL)
 TOTAL%
1) Single, never married70959.1
2) Partnered (but not married), divorced, or widowed312.6
3) Married46038.3
Total1200100.0
154) Respondent Category (for use with online analysis) (I-RELIGION)
 TOTAL%
1) Charismatic Catholic50041.7
2) Non-Charismatic Catholic50041.7
3) Pentecostal20016.7
Total1200100.0

Our Sponsors

Our Affiliates

US RELIGION
WORLD RELIGION
DATA ARCHIVE
RESEARCH
TEACHING
CONGREGATIONS
ABOUT
© 2023 The Association of Religion Data Archives. All rights reserved.